Cudi Sözü

Yüce Allah’ın adıyla!
Sevgili Cûdî okuyucuları:
Cûdî, bu son sayısıyla yine sizlerle olmanın kıvancı içerisindedir. Cûdî’ye olan ilgi va alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz. Bilirsiniz ki, hatasız kul olmaz. Hepimizin az-çok hatası vardır. Gönderdiğiniz yazılarınızı olduğu gibi yayınlayamıyoruz. Bu konuda bizi suçlu görmeyiniz. Bilirsiniz ki, Cûdî Partiya İslamiya Kurdistan’ın sesidir. Bundan dolayı da, yayınlayacağımız yazıların hiçbir zaman Nass (Kur’an ve Sünnet) ile çelişmemesi ve başta kürd halkı olmak üzere bütün mazlumların hakkını savunmasına yönelik olması lazımdır. Başta Kürd dedik çünkü biz Kürd halkının bir partisiyiz. Diğer kardeşlerimizin de hakkını enaz kürd halkının hakkı kadar savunuruz ama, bildiğimiz kadarıyla Ümmeti Muhammed içinde en fazla zülme uğrayan halk, kürd halkıdır. Bir başka tabirle „İslam Ümeti’ nin Yetimleri“dirler kürdler. Yoksa biz milliyetçi ya da ırkçı bir parti değiliz.

Partimizin tüzüğüne iyice dikkat edilirse, bu rahatlıkla anlaşılır. Zaten son maddesinde açıkça belirtiliyor ki ‚Kitab ve Sünnet’in Nassına muhalif olan PIK.den gelecek her türlü tavsiye ve kararlar geçersizdir.‘ Bizi eleştirirken, eleştirilerinizin Kitap ve Sünnet çerçevesinde olmasına dikkat ediniz.

Biz her zaman müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Bunu herkes biliyor. Ancak kardeşlerimizin de, hem İslami yolda hem de bizim yanımızda olması gerekir. Bizi bırakıp ta beşeri sistemleri savunan kuruluşların yanında yer alıp bizi de acizlikle itham edenlerin evvela kendilerinden hesab sorması gerekmez mi? Bu güne kadar nerdeydiler, kimlerle idiler ve hangi ideoloji ve inanca hizmet ediyorlardı? Ya şimdi nerdeler? Kime hizmet ediyorlar. Bizi yalnız bırakıp ta, evlerinde oturarak, ya da ......izmcilerin hizmetinda olanların bizi eleştirmesine hakları varmıdır sizce? Herşeyi insaf ile değerlendirmek lazımdır.

Yazılarınızı lütfen disket ile göndermenizi rica ederiz. Yoksa hepsini yeniden yazmamız gerekir. O da bizim için çok zaman alır. Ayrıca tüzüğümüze uygun olmayan ve yayınlanması dinimizce sakıncalı olan yazılarınızı olduğu gibi yayınlamamız sözkonusu olmaz. Ama disket gönderirseniz, yazılar düzeltilip yayınlanır. Hatta yayınlanmadan önce size faxlarız, isterseniz o zaman yayınlarız.

Türkiye’den gönderilen yazıları biz yazabiliriz, Türkiye‘deki arkadaşların adreslerine şimdilik dergi göndermeyi düşünmüyoruz, sakıncalıdır. Kardeşlerimizin selameti için gereklidir. Ancak bazı yollarla göndermeye çalışacağız. Burada neşrettiğimiz Cûdî’nin disketlerini göndermek size bir zarar verebilir. Onun için orada siz kendi imkanlarınızla başka bir isimle dergi çıkarıp yayınlarsanz sizin için daha iyi olur.

Hizmet için buraya gelmek istiyen arkadaşlara gelince diyoruz ki; hizmet sahası orası, yani Kürdistan’dır. Siz değerli arkadaşlara elbetteki ihtiyacımız vardır yalnız, mecbur olmadıkça gelmeyiniz! Kendinize dikat ediniz! Ama çok zor durumda olan arkadaşlarımıza da, elimizden gelen yardımı yapacağız inşallah. Kefere devletinin oyunlarını görüyorsunuz!  Tedbiri elden bırakmayınız! Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Selam ve sevgilerimizle...... Cudi

..................................  ..................................