ACİL EYLEM ÇAĞRISI
                                           
Kawa Bedirxan

Kürd ulusunun sırat köprüsünden geçtiği şu  dönemde  her Kürdün ve özellikle her Kürd partisinin özgürlük  yolunda  üstüne  düşen    görevi yerine getirmesi  gerekir.  Dökülen kanlara ve Kürdistan şehitlerinin  acılarına değecek  bir gelişme  sağlanabilmesi  için söz söyleyip, edebiyat yapmak yerine planlı, programlı ve ciddi bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Her partinin kendine göre bir politik stratejisi vardır ve bu stratejilerin birbiriyle  tamamen  uyuşmaması doğaldır.  Önemli olan  temel ulusal hedefler üstünde birleşmek ve tek yumruk olarak bu yolda ilerlemektir.  Politik açıdan bunun gerçekleşmesi zaman alabilir, ama bütün partilerin üzerinde hemen ve şartsız bir leşebileceği bir konu vardır. Dil, Kültür ve Sanat. Kürt dili ve kültürünün gelişmesi  için bağımsız  partiler üstü kurumlara ihtiyaç vardır. Bütün kürd partilerinin ortaklaşa kuracakları bu kurumlarla kürt dili, kültürü ve sanatında çok hızlı bir gelişme sağlayacak ve bütün kesimlere hitap edebilecektir. Sadece parti bireylerine değil de, bütün kürt ulusuna direk hitap etme özelliğine sahip olacak olan böylesi kurumlar, bütün partilerin desteğini aldığından daha az ekonomik problemler yaşayacaklardır. Bütün partilerin bu yönde istekli olduğunu görüyorum ve bu da böylesi ulusal kültür kurumlar için fikirsel altyapının olduğunun işaretidir.  Ulusal kültür kurumlarının en iyi alternatif olması, onların partiler arası sürtüşmeden etkilenmemesi ve bütün güçleri bünyesinde barındırmasından kaynaklanıyor.

Bizi asimile etmeye çalışan düşmanlara verilecek en iyi yanıt dilimize ve kültürümüze sahip çıkmaktır. Bu yönde yoğun ve yaygın bir çalışma yapılmaz ise, üzülerek söylemeliyim ki; kürt partileri yakında, uğruna çalışacakları bir halk bulamayabilir. Çünkü herkes türkçe konuşmaya, türk gibi düşünüp,Türk kültürünü yaşamaya başladığında bir kürt ulusunun varlığından bahsetmek zorlaşacaktır.Bunun için öncelikle zeminin müsait olduğu Avrupa´da önemli gelişmeler sağlanabilir ve burada köklü bir çalışma yapılırsa, bunu Kürdistan´a taşımakta kolaylaşır. Özellikle kurumların finanse edilmesi açısından da Avrupa müsaittir.

Kürt dilinin gelişmesi için çok yoğun bir çalışmaya  girilmesi gerekmektedir.  Özellikle ortamın müsait olduğu Avrupa Üniversitelerinde Kürdoloji bölümlerinin açılması bu işin temel taşlarını oluşturmaktadır.Kürdoloji bölümlerinde kürtçe lehçelereinin eğitimi sağlanabilir ve bu lehçelerin arasındaki kelime alışverişiyle kürt dilinde çok büyük bir gelişme sağlanır. Bundan dolayı bu tür kurumların hayatı  önemi  olduğuna inanıyorum.

Şu anda Kürd dili ve kültürünün geliştirilmesi için partilere çağrıda bulunduğum bu  yazıyı  Türkçe yazmam olayın ciddiyetini  ve  vehametini  göstermesi  açısıdan önemlidir. Kürd partilerine dil, kültür ve sanat alanında partiler üstü ulusal kurumların oluşturması ve Kürdoloji bölümlerinin açılması ve yagınlaştırılması için acil eylem çağrısında bulunuyorum. Amaçları Kürd halkının özgürlüğüne kavuşması ve dünya arenasındaki saygın yerini alması olan Kürd partilerinin, benim gibi bir Kürd gencinin çağrısını duyacağına inanıyorum ve duyanların duymayanlara iletmesini bekliyorum.