Malper/Site
Rbaz/Tzk
Belavok/Bildiri
Program

Deng Mezlma

Hejmar - 36 - 30.07.2005
Hejmar - 35 - 30.06.2005
Hejmar - 34 - 30.05.2005
Hejmar - 33 - 30.03.2005
Hejmar - 32 - 28.01.2005
Hejmar - 31 - 31.12.2004
Hejmar - 30 - 30.11.2004
Hejmar - 29 - 30.10.2004
Hejmar - 28 - 30.09.2004
Hejmar - 27 - 30.06.2004
Hejmar - 26 - 30.03.2004
Hejmar - 25 - 30.02.2004
Hejmar - 24 - 30.12.2004
Hejmar - 23 - 30.06.2003
Hejmar - 22 - 30.12.2002
Hejmar - 21 - 30.10.2002
Hejmar - 20 - 30.06.2002
Hejmar - 19 - 30.05.2002
Hejmar - 18 - 30,04.2002
Hejmar - 17 - 30.03.2002
Hejmar - 16 - 28.02.2002
Hejmar - 15 - 30.01.2002
Hejmar - 14 - 30.12.2001
Hejmar - 13 - 30.11.2001
Hejmar - 12 - 30.10.2001
Hejmar - 11 - 30.09.2001
Hejmar - 10 - 30.08.2001
Hejmar - 09 - 30.07.2001
Hejmar - 08 - 30.06.2001
Hejmar - 07 - 30.05.2001
Hejmar - 06 - 30.04.2001
Hejmar - 05 - 30.03.2001
Hejmar - 04 - 28.02.2001
Hejmar - 03 - 30.01.2001
Hejmar   02   30.10.2000
Hejmar   01   30.06.2000
 

Hejmar:21, Sal:2002, Meh:07-10

Kurdistan Parlementosunu tebrik ederken . M.Nureddin
Ferqa Ramanan - L. Deylemi
Siyasetin bylesi! - Kewser
Dahatu -
(Berdewam)

Annem... - Metin
Di Tewrat ncl de behsa Kurdan - Lokman Polat
Hereket Tzg madde: 5 - Deng Mezlma
em Erez bi xwn şl dib - Zakir
Delal - Cankurd
İskeletler Dnyasi - H.Gl

Kurdistan Parlementosunu tebrik ederken

Kurdistan Parlementosunu tebrik eder, şuursuzları da sağduyuya davet ediyorum

Kurdistan Tarihinde nemli bir gn! 3 Ekim 2002 ve Krd Parlementosunun toplanması:

Krd parlementosunun toplanması sadece Krdler tarafından değil aynı zamanda dnyadaki dost devlet ve gler tarafından da sevindirici tarihi bir olay olarak değerlendirildi. Bundan dolayı da gerek Amerika ve gerekse birok Avrupa devletleri ve hemen hemen tm Krd Kurum ve Partileri tarafından da tebrik edildi ve desteklendi. Ancak gete olsa PKK-KADEK bazı eleştirilerle de olsa Parlemento aılışını sadece kutladı. Konuyla ilgili bir aıklama yapan PKK Konsey yelerinden Osman calan; "Parlementoda Asuri Trkmen ve PDK'nin yer almamaları ile Parlementoya, demokratik değil yakıştırmasını yapmaktdır."

Oysa Sayın calan'da bilmektedir ki; Parlemento aıldığı gnden beri iinde Asuri ve Trkmenler yer almaktadırlar, PDK'nin ise yrede bir hakimiyeti ve tabani bulunmamaktadır. Eğer calan'ın gayesi Trkiye Maşası olan ve her fırsatta Krdistan'da karışıklık ıkaran oğu Trkiye kkenli Trkmenlerse, bence onların değil Parlemento'da Kurdistan'da durdurulmaları bile hatadır. calan szlerinde "Krd sorunu konusunda iki şık var, biri Ayrılıkı Krd Ulusal Gler, diğeri ise Demokratik cumhuriyeti esas alan birlikten yana olan gler. Kendilerinin Demokratik bir zmden yana olduklarını ama kendi dışındakilerin zellikle de KDP ve YNK'nin ayrılıkı olduklarını, kendi grşlerinin T.C. Arap ve Farslar tarafından kabul grmemesi halince Ortadoğuda savaşın ıkması kaınılmazdır" şeklinde izah ediyor.
calan, şyle devam etti: "Burada da iki izgi ortaya ıkmakta. Birisi ulusal ayrılıkı izgi, diğeri ise demokratik birlik zmdr. Yani ulusal ayrılıkı izgiyle, demokratik birlik izgisi Krt sorununda ana eğilimler durumundadır. KADEK olarak bizim izgimiz demokratik birlik zmn esas alan izgidir. Bugn parlamento aılışını yapan YNK ve KDP'nin izgisi ise ulusal ayrılığı esas alan bir izgi durumundadır. Onların bu izgisi tabii ki blgenin dengelerini daha fazla zorlayacak. Krt sorununun zmnden daha ok karışıklığı artırma tehlikesi var. nk ulusal ayrılık izgisinin demokratik boyutu yok. Eğer demokratik boyut kazandırılırsa, bu izginin tehlikesi ortadan kalkar. Aksi durumda Krtler ulusal anlamda bir stat isteyecekler, Araplar, Farslar, Trkler bu statden rahatsızlıklarını ortaya koyacak ve bu atışmaları derinleştirecek. Belki de ulusal ayrılık izgisi bir noktaya gelecek ki Krt halkı byle bir zmden rahatsız olacaktır. Bu aıdan demokratik birlik zm nem taşıyor."

Sanki Krdler demokratik yol değilde şiddeti esas alan zmlerle savaşı diretmişler gibi, Krdler her zaman insancıl şekilde haklarını almak istiyorlar, ama Kurdistan'ı paylaşan devletler bunu kabullendiler mi? Krdlerin evvela kendi devletlerini kurmaları ve daha sonra da yine ilk nce kendi aralarında demokratik olmaları lazım, nce buna sahip ıkmak gerekir. Sanki Krdler krd olarak kendilerini Trkiye Parlementosunda zgrce ifade ettikleri gibi Devletin Demokratik sistemine sahip ıkılıyor ve Krdlerin Parlementosunun demokratik olmadığını ifade eden KADEK bildirisi, tebrikten ziyade eleştiri iermektedir.

calan'ın son szleri ise; Krdistan'ı elinde tutan glerin biraz demokratikleşmelerini ve Bağımsız Kurdistan istiyen Krd glerinin akıllarını başlarına almalarını ve hepsinin Demokratik Cumhuriyet prosjesi altında birleşmelerini de nermektdir.

Konuyu basit gren bazı pişkin PKK yanlıları ise sanki hite nemli bir olay olmadığını, ama dış medyanın sadece kışkırtmak amacıyla bu kadar stne gittiklerini, PKKnin ise nemli bulmadığı iin fazla zerinde durmadığını izahla kendilerine kılıf bulmaya alışmaktadırlar. Oysa bir dernegin toplanmasını defalarca gazete ve televizyonlarında yayınladıklarına şahit oluyoruz, acaba Krd Parlementosu'nun toplanması ve dnya tabiriyle adım adım devletleşmeye giden Krdlerin bu ilk toplantısı -ki tarihi bir olaydır- neden nemsenmiyor? Bir ok devlet tarafından tebrik, medhu senalarla dile getirilen bu Meclis neden bazı krdler tarafından kmseniyor? Doğrusu ok dşndrcdr.

Gelişen dnya şartlarında Krdlerin Baĝımsız bir devlet elde edebilme fırsatını yakaladığı bir dnemde, btn gcyle ve btn krdlerin elbirliğiyle byle bir oluşum iin seferber olmaları gerekirken, bazı krdlerin hala sanki Ortadogu'ya demokrasiyi krdlerin getirmesi zorunluluğu varmış gibi, demokratlığa soyunmaları ve asırlarca Krd halkını inkar, asimile ve katliama tabi tutan gclerle hala birliĝi savunmaları ve kendi z topraklarında zgrce yaşamak istiyen diğer krd glerini ilkel milliyetilik ve ayrılıkılıkla sulamanın altında yatan siyaset nedir acaba? Kanaatimce Kuzey Krdlerden bir kısmının bırakın bağımsızlık, federal, otonomiden vazgemeleri, tamamen trk kimliğini kabullenmeleri, Trkiye iktidarının byle acımasızca ve barbarca Gneye saldırmasına yol amıştır. Bugn eğer Kuzeyde Krdler bir bağımszlık talebinde bulunsalardı, Trkiye ancak Kuzeyle uğraşabilirdi, Gneyde olup bitenlere istemesede seyirci kalmak zorunda kalacaktı, ama olmadı, demokratik cumhuriyet projesiyle, trk kimliğini, sınırlarını kabullenen krdlerden rahat nefes alan Trkiye bugn artık bırakın Kuzeyi, Gneyi işgal etme manevralarında!....

Kurdistan Parlementosu sadece Gneyde değil, diğer 3 parada da Krdleri temsil eden bir kurumdur, bunu byle bilmeli, byle algılamalı ve bunun korunması iinde her şey yapılmalıdır, bu Parlementoya karşı ıkan herkesi dşman ilan etmeliyiz, onları safdışı yapmalıyız, tarihin nnde mahkum etmeliyiz. Evet eğer Parlementomuzda bazı eksiklikler varsa o eksiklikleri de kardeşe yapıcı eleştirilerle gidermeliyiz, dşman gibi hatta dşmandan daha beter bir şekilde zerine gitmemeliyiz!..

Krd dşmanlarının uykusu kamıştır Parlamentonun aılmasıyla, parlemetonun varlığı dşmanlarımızın aklını başından almış onları ıldırtmıştır, elbetteki bir nedeni vardır, nemli olmasaydı bu kadar zalimce taaruza gemezlerdi, ama ne yazikki birok Krd hala bunun nemini kavramaktan mahrumdur.

Bazı sapık tarikatların tipik misali, amacın bırakılıp aracın kutsallaştırıldığı, efendi kleler misali aratan gelen her seyin tanrı buyruğu gibi kabul edilmesi, iradesiz bir şekilde teslimiyet, insani her zaman hataya yanlışa, sapıklığa gtrr, artık hr iradesine sahip olamayan saf sofuların efendilerinin onayından geen her şeyi kayıtsız şartsız kabullenmeleri, efendi klelik derecesinden ıkar, Halik Mahluk derecesine varır. Kimi tarikatlarda olduğu gibi insan gerek yaratıcısını unutup szde yaratıcıya gtren aracıya tapmaya başlarlar. Bunun dnya tarihinde bir ok misalleri vardir. Bu ok tehlikeli bir anlayıştır, insanın kendi eliyle putunu yapması gibi bir şey, hani ne demişler beşerin yle delaleti var, putunu kendi yapar kendi tapar diye. Kendi z iradesiyle olaylara aıklık getiremiyen beyinsizlerin her samalığa da bir kılıf bulmaya alışmaları, aracın amaca ne kadar tercih edildiğininin aık rneğidir.

1996 dan bu yana i ve dış sebeplerden dolayı aılamayan ve bugn dnyada gururlanmamıza vesile olup aılan Parlementomuza Fransa eski Cumhur Başkanının hanımı Danielle Mitterrand da katıldı ve bir konuşma yaptı, ayrıca birok İngiliz parlementerler de tebrik mesajları gnderdiler, daha sonra başta Amerika olmak zere dnyanın birok lkesinde kutlama mesajlari geldi, bunu hala anlamayan bazı krdlere Yce Allah'tan acil şuur nasip etmesini niyaz ederim.

Amerika Dişileri Bakanı Colin Powell de bir mesaj gndererek Krd Parlementosunu kutladı, mesajında: "Krdler bunu hakkettiler, nk bugn elde etmek iin krdler ok bedel dedi" dedi.

Şunu unutmamak lazımki Bağımsızlık aşkıyla fidan boylu krd genlerinin dklen kanları hibir zaman işgalcı devletlerin demokratikleşmesi iin kullanılamaz, o şehidlerimizin ruhları azap eker bylesi projeler iin!...

Parlementomuzun aılışı sebebiyle, başta Sayın Mesut Barzani ve Sayın Celal Talabani olmak zere emeği geen tm krd kurum, kuruluş ve siyasetilerine sonsuz şkranlarımı iletirken, Parlementomuzun devamını, tm Krdler iin hayıra vesile olmasını temennisiyle, Parlementomuzun aılışını candan tebrik ederim. Tm Krdleri saygıyla selamlarım.

Bij Kurd
Bij Kurdistan

M.Nureddin Yekta
06.10.2002

Ferqa Ramanan - L. Deylemi

Bsmllahrrehmanrrehm
Yezdan me hemya bibexşne
Li heman dem li chan tevlhevyek mezin derketib. Mtnger dib xwed felsefey. Li Rsya jiyanek batil ku binav Sosyalzm dihat binavkirin derdiket. Li welatn din nijadperestyek bideng derketib her ku di bi hz dib. Bel dema em bixwazin rewşa gelme ku ro tde ye baş fm bikin, div em wan ramana j hinek binasnn.

MTİNGERİ: (Emperyalsm) Ev raman ji roja ku Nevyn Adem (a.s.) Kabl zordest li biray xwe Habl kirib wde destpkir. Her dem bi navn crbecr ruh xwe li ser rh chan nşan dida. -Kolonyalsma Yewnanan a Brtanya mezin barbaraya rojava a li hember hemchn Amerka Afrka hwd.-ramanek batile.

SOSYALİZM: Bingeha w Karl Marx Fredrch Engels awt. L div mirov jibr neke daku ger ew raman bye xwed bandor ne ten ji ramann Marx (ku ramann w bi piran n ji Hegel hatine dizkirin) Engels ji rewşa Ewropa ku di heman demde tdab bigre beravan. Li Ewropa Ol gelek ji rastya xwe gelek hatib bidrxistin ev rast firsendek mezin da dijminn ol. Oldarn Nasran (Xrstyan) rastyn ku li İnclde hatibn şandin gelek ewt şrove kirin bi gel gelek ewt dan fm kirin. Her wiha mirov div rastya Agust Comte y ku ewndar fahşeyek bb ew fahş bersvek ern nedabk bb sedem daku ew xwe weke Nebyek sexte binav bike. İro ew bapr gelek ramanane ku mirov li d w dimeşin. Ramanek batile.

NJADPERESTİ:Bingeha xwe dsa ji rojava digre l di şer chana duyemnde di kesayetya Almanya Japonya y de tk.Her wiha ev z ramanek batile.
Em niha karin chan bikin du beş Rojhilat Rojava.Em qiyasa van bi mnakek bidin.

Ronakbrn rojava ana xwe weke şopgern Prometeus dibnin. Prometus li gor rokvann Yewnan xwedokek ku dibin ferman xwedok mezin yay Olmpus Zeus da dijya. W didt ku Zeus ji mirovan jiberku rya xwe nebnin agir (ronah) veşartye. Şevek dema Zeus radikeve Ew agir DZİ dike dide mirovan. Dema Zeus radibe dibne ku mirov bne xwed ronah Ew dizanek Prometus w kar kirye herwiha ew w bi yayn Olmpus ve girdide......

Di heman dem de li Rojhilat Hz İdrs bi kar teblx hatye wezfe kirin. Hz. drs ji aly Yezdan mezin ve hatye wezfe kirin. Her wiha t gotin ku li drok" cara yekem W kar dirtina kincan kirye. Her wiha t gotin ku ku cara yekem nivs hn kirye (bi rberya Yezdan (c.c)) Hz drs bye.
Bel şrove hun bikin. Ramana Rojava raman Rojhilat hun bidin berhev.

"Yezdan hogir bawermenda ye wan ji tarty derdixe ronah. n ku bawer nekirine hogir wan ji taxt e wan ji ronahy dibe tarty" . (Yezdan mezin iqas xweş gotye.)

Niha em hn ramann ku mirovan ji İslam dev berdane d wan diin hinek binirxnin. (w bidome)

L. DEYLEMİ
Siyasetin bylesi!

Birka yasa deĝişikliği ile avrupa birliĝine giremessiniz. Ama yinede tebrik ediyoruz. Mecburen de olsa bu yasaları ıkarmanız sevindirici. İnsan hak ve hurriyetlerini horlayıcı tavırlardan devlet olarak vazgemenizi umarız. nk seksen yıldr zulmnzden yılan ve ıyanlar bile nasibini aldı!

Bizleri yaratan Rabbimize hamdu senalar, Peygambere, aline-ashabına salat ve btn mslmanlara selam olsun. Siyaset denilince elbette bir ok kimsenin aklına yalan (politika ) gelir. nk lkeleri ynetenler yalanlarla insanları kandırıp oylarını alırlar. Daha sonra verdikleri szler rzgar gibi uar gider. Hatta kimilerine verdikleri szler hatırlatıldığında dn dnd, bu gn bu gndr ukalalıĝını gsterirler. İslam literatrnde ise siyaset; insanların dnya ve ahiret saadetini saĝlamak iin alışmak diye tarif edilir. İnsanların saadeti iin alışmak her mslman erkek ve kadına vecibedir. İslam bu hususta bir ayırım yapmaz. Din ve grş sorulmaksızın işler ehline verilir. Ancak szde demokrasilerde ve insan rn rejimlerde bu byle deĝildir? Ehliyet aranmaz , yalakalık ve klelik aranır. Klelik yapmayanlar başbakan yada milletvekili de olsalar beyhude! Dnya şahid oldu Merve Kavakının sırf rtndĝnden dolayı T.C.nin meclisinden nasıl ıkarıldıĝına! Hani demokratik bir meclisti?.. Halkın oylarıyla seilmiş millet vekilini hangi hakla meclisten atarsınız? Cesaratli olsalardı halk oyuna gitselerdi ya? Gitmezler meclis klislerinde , kapalı kapılar arkasın da entrika kurmak tabiiki daha kolaydır. nk halk ne olduğunu anlamaz, onlarda entrikalarını devam ettirirler. Halktan bir kesim ses ıkardığında, malzeme hazır laiklik elden gidiyor! İrtica geliyor! Geri seksen senedir laikliĝe bir trl tanım yapamadılar ya! İrticanın da ne olduĝunu aıklamazlar. Biz syleyelim; İrticadan kasıtları Yce İslam dinidir. Laiklerin usul byledir. Direk saldIrmazlar ki halk (mslmanlar ) uyanmasın diye! Laiklik onlar icin bir kalkandır. Melanetlerini gizlemek iin laikliĝin arkasına sıĝınıp dururlar. Unutmadan soruyoruz yoksa demokrasilerde (mesela T.C. deki gibi) mslmanlara kendilerini ifade etme hakkı yokmudur? Byk bir zmre (milyonlarca ) nin yaşam hakkının olmadıĝı bir lkede hangi demokrasiden bahsediyorsunuz? rtsnden dolayi milletvekiliĝini dşrdĝnz Merve Kavakının şahsında btn mslmanlara kfretiğinizin farkındasınızdır? Ancak mslmanlar bunun farkında değiller galiba?

Mecliste alelacele Avrupaya uyum yasasını ıkardınız, sahi laikliğinize halel gelmedi mi? Krdeyi serbest bıraktınız. Krd milletvekili Leyla Zana bir ka kelime Krde konuştu diye hala hapiste deĝil mi? Yirmibeş milyon krd alak siyasetlerinizi ğrenirlerse ne yapacaksınız? Kendi dillerini, kltrlerini ve devletlerini isteyeceklerini biliyorsunuzdur? Altmış bin insanın lmnden nce ve dibe vurmuş bir ekonomiden nce bunları dşnp yapamaz mıydınız! Sahi o zaman A.B.ne girme meselesi yoktu deĝil mi? ıkarılan bu yasaları fiiliyata geirmede samimi misiniz? Kafalarınız nasıl oldu da birden deĝişti. Kimse inanmaz dostlar. İdam cezasını kaldırmakla, Krdeyi serbest etmekle Avrupayı da Kendi halkınızı da inandıramazsınız. İdam cezası 20 yıldır uygulanmıyordu zaten! (binlerce faili mechulleri saymazsak tabii! )? Seimler eşikte oyunlar, yalanlar, A.K.P. ve HADEP. iin planlarınız vardır herhalde! Askeri sandık başına oturtup M.H.Pye oyda verdiremiyeceksiniz! Ne olacak şimdi? İktidar partileri baraji bile aşamıyacak! Laiklik ve kemalizm halkın karnını doyuramayacak!. Kts senelerce kandırdıklarınız bile sizi yuhlayacak! Khnemiş zihniyetinizi terketmek mecburiyetindesiniz. Başka careniz de yok? Bir ka yasa deĝişikliği ile Avrupa birliĝine giremessiniz. Ama yinede tebrik! ediyoruz. Mecburen de olsa bu yasaları ıkarmanız sevindirici!.. İnsan hak ve hurriyetlerini horlayıcı tavırlardan devlet olarak vazgemenizi umarız. nk seksen yıldır zulmnzden yılan ve ıyanlar bile nasibini aldı! Krdleri ldrmekle, mslmanları horlamakla asla bir yerlere varamazsınız. Uzlaşma zemini aramalısınız. Demokratik bir lke olduĝunuzu iddia ediyorsunuz. Peki neden kitleleri Kemalizme zorluyorsunuz . Laiklik elden gidiyor yaygaraları kopartıyorsunuz! İşinize gelmediĝi yerde demokrasinizi rafa kaldırıyorsunuz?

İslama ve mslmanlara bu kadar kininiz neden? Mslmanlara sataşmayı birakmanız kendi hayrınızadır diye dsnyorum. Unutmayın mslmanlara barış teklif edildiĝinde kamazlar.
İslamın manalarından biri de barıştır. nk bizler barış ve merhameti rabbimizin bir emri olarak grrz. Ancak unutmayın ki bize saldırıldıĝında asla sessiz kalmayız. Bunu da aklınızdan ıkarmamalısınız!.. Kadın erkek her insanı insanların dnya ve ahiret saadetini saĝlamak iin siyaset yapmaya davet ediyoruz. Yalan ve politika ile insanları kandırmaya deĝil?

Kevser
Dahatu - (Berdewam)

Bsmllahrrehmanrrehm
Ber her tişt ez ji Yezdan diparnim da ku tawannme bibexşne.
Di v navberda rxistina axaty ji dikeve bin kontrola dewlet. Her wiha Ol a İslam' ku bi sedan salan ji bo gelme bb rberek mezin dibe navgnek mtnger ji bo mtngeran. Her wiha ten dewlet nikare gel me ji ol bi drxe div mirov rola kesn ku xwe weke ronakbrn Kurda binavdikir weke CELADET BEDRXAN ku bi hsan li bin tesra welatn rojava ma bu paş av neke.

Ber gelme alfabeya bi tpn Farisi ku EHMED XAN bikar anbu nz ziman QUR'AN bu B angaşta hemdem bn guherand (gelek bala mirov dikşne ku M. KEMAL ATATRK j wer gotibu) -gelek min dşne ku nvskarn meyn Oldar v rasty nabnin-u kir tpn Latn. Her wiha Mirov kare bjeku Ev darbeyek her mezin ji bo Ola gelme bu. (Ez dixwazim pşnyarbikim ku Rojnameya Deng Mezluma nivsn min bi fontn Faris Biweşne)
Di v navberda gel me b ser mabu. Em niha binhrin li chan i diqewim: (w bi dome) (Ji bo nivisa ber ku min di derbar mijara ŞX SEİD da we ewt Fm kiribu ez l borna xwe dixwazim) -Mslman weke wcudek yekin dema yek dşe n din z şa w dikşnin- Yezdan ji me hemyan razbe.
Annem... - Metin

* Buralarda senin yapmak istediĝin şey gerekleşti bak !
* Buralarda cihad eden bir avu kız var İslam yolunda...
* Bu dava onların omuzlarında artık Anne.
* Onlar teslim olmuyorlar, teslim etmiyorlar kalelerini, sebtla...
* Erkekler kamış yoklar ortada. (*)
* Onlar, objektiflerin, kameraların nnde poz verip gittiler "meclis"lerine...
* Veya hi ıkmadılar ortaya.
* Suları byk, suumuz byk, suum byk...
* Ama Annem;

* Buralarda senin yapmak istediĝin şey gerekleşti...
* Kızlar aĝlıyor okul nlerinde, yollarda...
* Kızlar joplanıyor, hakarete uĝruyor...
* Kızlar srkleniyor, konuşmasınlar diye aĝızları kapatılıyor...
* Yine de yılmıyorlar, vazgemiyorlar Anne:
* "Ben rtmden, dinimden vazgemem, vazgeemem !" diyorlar.
* Ve amıyorlar başlarını, teslim olmuyorlar...

* Sizi misal gryorlar Anne...
* Hani bir zamanlar mşrikler size sadece inancınızdan dolayı boykot uyguladıĝında,
* Size o l ikliminde aylarca ekmek, su vermediklerinde; işkence ettiklerinde,
* T ki sizden olanları, buldukları deri paracıklarını kemirecek kadar alıĝa mahkum ettiklerinde,
* Sebt etmiştiniz, sabretmiştiniz, du ve gayret etmiştiniz ya...
* İşte onlar da aynen yle yapıyorlar Anne...
* "Amayız !" diyorlar "Başımızı!",
* "Sonu belli olmayan bir maceraya, karanlıĝa, dipsiz kuyuya atmayız kendimizi !"
* "Başımızı atık diye bize okul kapısını aacak dmanın, "IRZ DŞMANININ", atıĝı pis kapı bizim istediĝimiz yere aılmaz!" diyorlar,
* "Bugn, başımızı aıp da ieri girersek; sırıtarak bizi ieri alacak "SAPIĞIN";
* Yarın: "Artık mini etekle geleceksiniz !" demeyeceĝinden nasıl emin oluruz ?" diyorlar Anne...
* Ne doĝru diyorlar, ne gzel diyorlar Anne...

* Hani senin Sevgilin, msade edersen bizim de Sevgilimiz, O Yce Resl buyurmuş ya:
* "Mminin ferasetinden sakının, nk o Allah Telnın nuruyla bakar." (2) diye.
* İşte onlar da yle bakıyorlar Anne...
* O bakış onlara dnya menfaatini deĝil; Allahın rızasını gsteriyor.
* Onlar imanı, tevekkl biliyorlar Anne; sizin bildiğiniz gibi,
* Yzlerce Kur`n ayeti onların kalbine işlemiş, tevekkl emrediyor onlara:
* "Geleceğimi ırz dşmanlarının, rt dşmanlarının, din dşmanlarının aacağı pis kapılar değil;
* Emrini yerine getirmeye kdir olan Yce Rabbimin aacağı kapılar belirleyecek,
* Gvenilecek varsa yalnızca O`dur !" (3) diyorlar Anne...

* Annem...
* Utanıyorum onların karşısında...
* Onların sebtı, onların cihadı bizde, erkeklerde, yok artık Anne...
* Bizden bir kısım erkekler baba sıfatıyla: "Kızım a başını, ben seni boşuna mı okuttum ?" demekle meşguller,
* Sanki sahip oldukları herşeyi onlara Allah vermemiş gibi,
* Ve sanki 45 saniyelik orta şiddetli bir depremle herşeyi onlardan geri alamayacakmış gibi...
* Yine bizden bir kısım erkekler hoca sıfatıyla: "Zarurettir, şimdilik amak gerek." demekle meşguller,
* Annem...
* Siz, drt bir yanınızı azgın mşrikler sarmış ve sizi o llerde a, susuz, malsız, mlksz, hibirşeysiz bırakırken neden "zarurete" sığınmamıştınız ?
* Neden: "Hele biraz şunların suyunca gidelim." dememiştiniz "Zarurete binen"...
* En tabi haklarınız, yaşamanız iin gerekli en doğal şeyler size yasaklanırken,
* Siz neden en ufacık da olsa bir tavize yanaşmamıştınız ?...
* Annem...
* Senin ve bizim Sevgilimiz, O Yce Resl "zarureti" bilmiyor muydu?
* O, insanların en gzeli, en akıllısı, ahlka en gzeli iken "zarurete sığınmayı" bilmiyor muydu Anne?
* O`na Kur`n vahyedilip dururken; O`nu Peygamber gnderen, O`nun ve herşeyin Rabbi olan ALLAH "Zaruret var istediklerini yapın." diye emretmeyi -hş- bilmiyor muydu ?
* İmandı değil mi Annem ayağınızı sabit kılan o zaman, tevekkld...

* Annem...
* Bir kısım erkekler dedim ya, daha da beterleri var: Hem de mslman sıfatıyla, hoca sıfatıyla !
* Senin: "O, Reslullah`ın ahlkı idi." (4) dediğin Kur`n`ı, biliyorlar ki maddeten tahrf artık imkansız, "manev tahrfe" alışıyorlar.
* Reslullah`ın aıklamaları, mslmanların ittifak ve uygulamaları dururken,
* Ayetleri kendi heveslerine gre yorumluyorlar:
* "rtnme olmasa da olur kbilinden bir teferruatmış, ayetler yanlış anlaşılıyormuş, rtnme emri yokmuş..." gibi birok şeyler zırvalıyorlar.
* Hele bazıları var ki utanmadan, sıkılmadan;
* lkesindeki uygulamayı, yerleşmiş rf grrken;
* Kendi annesinin, ninesinin, komşu kadınlarının, onu adam sayan ğrencilerinin, Ayşelerin, Fatmaların giyimini bilirken;
* Kalkmış yaranacağı insanlar nnde rtmze "zevksiz Arap rf" diyor...
* Islam`a en byk iftirayı atarken, rtmze "Islam`a iftiradır" diyor...
* Annem, seni bana Anne olarak tanıtan Kur`n`a kafa tutarak Sana, benim milletimin kadınlarına, annelerine, hanımıma, kızıma hakaret ediyor...
* Vaay Annem, vay...
* Kr olmuşlar Annem, kr; sağır, dşnme zrl...
* Hani Rabbimiz buyurmuş ya:
* "Andolsun, biz cinler ve insanlardan biroğunu cehennem iin yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gzleri vardır, onlarla grmezler; kulakları vardır onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır." (5)
* Nasıl da grmyor o kr gzler ve nasıl da duymuyor o sağır kulaklar şu ayetleri Annem anlamıyorum:
* "M`min kadınlara da syle: Gzlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. GRNEN KISIMLARI HARI, ZINETLERINI AMASINLAR. BAŞRTLERINI YAKALARININ ZERINE KOYSUNLAR. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mmin kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (kleleri), erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmeti vb. gibi tb kimseler, yahut henz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan ocuklardan başkasına ZINETLERINI GSTERMESINLER. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mminler hep birden Allah`a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz." (6)
* "Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına VE M`MINLERIN KADINLARINA DIŞ RTLERINI STLERINE ALMALARINI SYLE. Onların tanınması ve incitilmemesi iin en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır esirgeyendir." (7)
* Bu kadar aık ve ayrıntılı Kur`n ayetleri dururken, Senin Sevgilinin szleri dururken, neden başka yollar aramaya girişiyorlar Annem...

* Dediğim gibi Annem,
* Allah`ın nuruyla bakan o mchide kardeşlerim sadece glp geiyorlar bu szlerin sahibi olan "erkek"lere
* Onların korkaka kama yolları arayıp ırpınmalarına glyorlar.
* Omuzlarında kalan o ykle onlar her an cihad meydanındalar... Yapayalnız... Kimsesiz... Tek başlarına...
* Senin yapmak istediğin gibi Annem...
* Maalesef...
* Suumuz byk...

* Annem...
* Senin ve bizim Sevgilimiz, O Yce Resl buyurmuş ya:
* "Islam ycedir, onun nne geilmez !" (8) diye.
* Işte o mchide kardeşlerim de inanlarının, Islam`ın nne hibirşeyi geirmiyorlar.
* Ne sonu mehul, karanlık, khne bir eğitimi; ne bir dnya menfaatini; ne de cahil veya korkak veya satılmış veya hain veya menfaatperest insanların szlerini; hibirşeyi...
* Dedim ya Annem; onlar bir başka bakıyorlar;
* Aynı Senin Biricik Baban, Senin Sevgili`nin en yakın dostu Ebubekir Sıddık`ın (r.a) btn malını Allah yoluna verip de kendisine:
* "Peki sen ailene ne bıraktın ?" diye sorulduğunda:
* "Onlara Allah ve Resln bıraktım." demesindeki tevekklle;
* Ve yine aynı Onun, "Senin şu arkadaşın Muhammed (sav) neler sylyor duydun mu?" dendiğinde:
* "O sylyorsa doğrudur" demesindeki imanla...

* Annem...
* Hani sen rt emri gelince hemen rtnen O dostların, Medine kadınları iin onları verek sevgiyle bir benzetmede bulunmuştun ya, (9)
* Şimdi buralara gelip o mchide kardeşlerimizi grseydin; şu rt dşmanlığı, şu Mslman dşmanlığı, şu Islam dşmanlığı zamanında; onları "tertemiz papatyalara, ieklere" benzetirdin,
* Veya belki de benim gibi onlara "Başrtl Melekler" derdin.
* Annem...
* Bir grsen yle bir duruşları var ki...
* Btn gszlklerine, btn yalnızlıklarına, btn narinliklerine rağmen:
* "Gelmeyin stme yakarım herşeyi, ben vazgemem rtmden, dinimden !" derken yle bir duruşları var ki...
* Ben erkekliğimden utanıyorum Anne...
* Erkekler sırıta sırıta onlara kstek olurken ben erkekliğimden utanıyorum Anne...

* Hani Senin ve bizim Sevgilimiz O Yce Resl buyurmuş ya:
* "Muhacir Allah`ın kendisine yasak ettiklerinden hicret edendir." (10) diye
* Işte Annem, o mchideler de, o muhcireler de yle yapıyorlar.
* Aynen sizin inancınız uğruna herşeyden vazgeip kendi z yurdunuzu bırakarak hicret etmeniz gibi.
* Aynen sizin iman ve tevekklle, dnmek zere gitmeniz gibi,
* "Hakkımızı ide edecek birileri ıkana kadar erkeklerimiz okusun bakalım." diyerek.
* "Dışarıda ilmimle hizmet edemeyeceksem, yine Reslullah`ın snnetine uyarak benim inancımda bir mslmanla evlenirim; ırz dşmanları ocuğa tenezzl etmeyip kedi-kpek beslerken; ben yuvamda, Ahmedleri, Fatihleri, Ayşeleri, Fatmaları Rabbimin yolunda yetiştiririm !" diyerek.
* Rabbimize ve nurlu yoluna sığınıyorlar,
* O`nun rızasına hicret ediyorlar.

* Yolları aık olsun değil mi Annem,
* Allah onlardan razı olsun,
* Niyetlerinin karşılığını versin,
* Onlara da kendileri gibi salih-salih evlatlar versin,
* Iki cihanda da azz ve mutlu olsunlar...
* Allah, buralarda onlara haklarını geri ide edecek insanlar var etsin...

* Annem...
* Senden ricamız, O Yce Resle selmımızı iletmendir,
* nk O`na buralardan, bu sulu halimizle doğrudan selam gndermeye yzmz yok...
* Ancak Senin aracılığınla gidecek selmımızı cevaba layık bulmasını umuyoruz;
* nk Sen bizim Annemizsin,
* nk Sen O`nun Sevdiğisin,
* nk Sen, buralarda yıllarca verdiği emeklerin ardından giremediği okulu nnde gzyaşı dken, ama kimseye derdini anlatamayan;
* Sonuta areyi Rabbinin nurlu yoluna sığınmakta, O`nun rızasına hicrette bulan
* O mchideler, o muhcireler, o mazlmeler gibi sen de BIR KADINSIN... ... ...

SELAM VE DUA ILE

Metin
Di Tewrat ncl de behsa Kurdan - Lokman Polat

Droka kurdan

Ez drokzan an j droknas nn im, l tiştn drok, byern ku di drok de qewimne gelek bala min dikşne ez dixwazim drok fr bibim fm bikim. Di helbijartina xwendina berhemn edeb de j, ji ber ntreseya min a li ser drok, ez tim rok romann drok heldibijrim pş van berheman dixwnim.

Ji ber ntreseya min a li ser drok - wek her kurd ji bo ku ez j droka kurdan bizanibim- min iqas pirtkn li ser droka kurdan derketine hemyan j kirye xwendye. Di pirtkn li ser droka kurdan de ji bo droka kurdan dtinn cuda hene. Hinek dibjin kurd ji Skandnavyay hatine Kurdistan. Hinek dibjin ji bakur Hndstan hatine hinek j dibjin ji tu cihek nehatine, kurd tim li cih xwe bne. (Bi min yn ku dibjin kurd ji cihek din hatine Kurdistan di bin bandora dtinn drokzann tirkan de dimnin. Kurd qewmek Ar ne. Cih Aryan an j beyl ye. Loma j pwst nake ku kurdan ji cihek din bnin.)

ji bo nav kurd ji ko hatiye j gelek dtinn cuda hene. Beriya ku ez li ser nav kurd bisekinim, ez v j bibjim; hem droknivser ji bo ziman kurd ku zimanek Ar ye, kurd Aryan in mparatorya Medan mparatorya baprn kurdan bye, hemfikir in. Yan hem j wek hev, eyn tişt difikirin. Niha em bn ser nav kurd Kurdistan.

Nav Kurd
Gut / Xweday

Helbet her netewe, di pvajoya drok de navn cuda wergirtiye. Nav hinek neteweyan j ji al neteweyn din ve cuda tn binavkirin. Herwek; ji Arnawdan re, hinek Arnawid dibjin, hinek Alban dibjin. Areb ji tirkan re etrak dibjin, ji kurdan re j ekrad dibjin. Ji Yahdyan re hinek cih dibjin. Ji macaran re hinek macar, hinek hun an hungar dibjin.

Di nav pvajoya drok de, baprn kurdan bi navn cuda hatine binavkirin. Herwek, Kas, Gut, Hur, Med, Mad, Karduk. lkolner tirk Yaln Kuuk di pirtka xwe ya bi nav Kurtler Uzerne Tezler - Tzn Li Ser Kurdan de dibje nav kurd Kurdistan, Selkyan danne. Bi min ev ne rast e. Selkyn tirk pişt zayna sa, di sala 1071 an de hatine di Kurdistan de derbas Anatolya rojava bne. Beriya hatina wan j nav kurdan kurd bye.

Di du pirtkn proz n ol de, di Tewrat ncl de behsa kurdan t kirin, ku w dem tirk li Asya navn bne. Tu tkilyn wan kurdan bi hevre tunebye, belk haya wan j ji hevdu tunebye.

Abdulah Ocalan j di xweparastina xwe ya ku ji mahkema Ahm re şiyand -ev xweparastin wek du cld pirtk derketin- de dibje Nav bapr kurdan Gut bye. Peyva Gut, gud bi maneya Ga -yan bi tirk kuz- e. Bi min ev j ne rast e. (Dtinn weha ne rast, hesab tirkn şoven njadperest t. Ew bibjin, binr nav baprn kurdan Ga ye -anku kuz e-. Kurd ji xwe Ga ne, anku kuz in. Bi v tewir d kurdan bik bixin, bi wan henekn xwe bikin.)

K gotiye peyva Gut yan j Gud ga ye. Bi min peyva Gut an j Gud ga nn e, l Xweda ye. Di zimann ndo-Ewrup de, bi taybet j bi ziman ngilz, Alman Swd Gut an j Gud nav Xweda ye. Gut j dibe Xweday. Yan Gut an j Gud t maneya Xweday.

Baş e, peyva kurd ji ko t? Cara pşn k v peyv bi kar anye? Selkyn tirk yan skender mezin Mekedon? Peyva kurd karduk pir nz hev e. Di drok de j, dewletek bi nav Karduk hebye. Ev dewlet di Kurdistan de ji al kurdan ve hatiye damezrandin. Paytext v dewlet j Wan bye. Runiştvann bajara Wan doh j ro j, yan ji dema qedm virvr kurd bne. Nav kralek v dewlet j Sardr anku Serdar bye. Sardr peyveke kurdye, bi maneya sar dr e. Serdar j navek kurdye hj j kurd v nav li zarokn xwe datnin.

Droknivsern ereban gelek pirtkn drok yn li ser droka ereban nivsne. L droknivsern kurd tirk pir hindik pirtkn drok li ser kurd tirkan nivsne. Ji kurd tirkan pirtir, droknivsern Ewrop li ser kurd tirkan lkoln kirine, pirtkn drok li ser kurd tirkan nivsne.

Lkolner droknivser Ewrop Douglas Layton ji bo kurdan peyva karda, karduk, anku kurd weha dibje : Li gora nivsek ber zayin di sala 3000 an de hatiye nivsandin ya li ser lewhayek ji her ya ad Sumeriya ye wisa t fmkirin ku, ev eşrna (Nivskar beriya van gotinn xwe nav gelek eşrn kurd rz dike.
Nota L.Polat) ad welat Karda an j Qarda ne.

Di dema sefera skender mezin Mekedon de kurd li cih xwe bne li gor droknivsern ku sefer droka skender mezin nivsne, di w dem de nav kurdan kardk an Qardx bye skender mezin j wan bi v nav navkiriye. De ca dema skender mezin liko dema hatina Selkyn tirk liko? Di nabeyn de ar hezar sal ferq heye. Ev ferq j dide xuyakirin ku dtinn Yaln Kucuk nerast in.

Drokzan Darmatesta di ranian Studis de, Arnold Wlson di Mesopotamya : Clashes of Loyalt 1918 -1920 de, P. Cyes di The Historians History of the World de, Mnorisky di The Kurd, Encyclopedia of slam de dibjin ku Kurd ji Medan e ziman wan j ziman ndo -ewrop ye. Ji xwe hem kurd j v dtin qebl dikin. Peyva Med j bi esl xwe Mad e. Di dema mparatorya Medan de j, xelk ji xwe re gotine em Kardch, anku Kardk ne.

Di Tewrat ncl de behsa kurdan:

Ez carna ji xwe re difikirim; gelo ima di Tewrat ncl de behsa kurdan t kirin ima di Quran de nay kirin? Bersva v pirs kesek nikare bide, l herkes dikare li gor xwe şrove bike. Bi min bawermendn slam n kurd -yn ku di ruh wan de hestn welatparziy heye- div li bersva v pirs bigerin li gor xwe şroveya w bikin. (Belk
x Nr Xeybane rojek bersva v pirs bide!..)

Li gor Tewrat ncl -bi kurd ji ncl re Mizgn an Mizgn dibjin- Baxey Aden di Kurdistan de ye. Heger baxey Aden di Kurdistan de be, nav baprn gel kurd j di demek de Gut be, ev t maneya ku ev gel Xweday ye, yan bi v nav hatiye navkirin. (Kurd Xweday di v din de bne gelek/neteweyek nalet ev dinya ji wan re bye cehenem.)

Di esas xwe de li gor ku Hz. Musa di Tewrat de di beşa Afirandin de nivsiye, kurd qewmek Xweday ne. Hz. Musa weha dibje : xwed di nava em Dcle Ferat de li Aden baxeyek dan. Mirov ku afirandib j dan wir. Xwed baxeyek datne mirovn ku diafirne datne wir. Ev j kurd bixwe ne. Dsa Hz. Musa dibje : Ji Aden emek derdiket, av dida baxe nav v em Dcle ye. Hem kes dizanin ku em Dcle ji nav Kurdistan derdikeve. Hz. Musa dibje : Xwed, bona ku li bax Aden binre, t de bişxle, mirov dan wir. Ev mirov j kurd bixwe ne. K bi qas kurdan ji baxeyan fm dike, k qas wan bi andiniya baxeyan re mijl dibe?

Di Tewrat de roka byera Qrale Ester (prensesa kurd) t behskirin. Ester li Kurdistan dijya. Yan ji welat Kardukan b, anku Gut b, yan j bi maneya peyva Gut, Xweday b. Qrale Ester gel xwe ji tevkştinek mezin diparze. roka w gelek bi heyecan e.

Di Tewrat ncl de gelek rokn ku tne behskirin, byern wan di Kurdistan de qewimne. Yan cih derketina rokan Kurdistan e. Di nav civaka kurd de ev rok bi hawak edebiyata devk -ku edebiyata devk a kurd gelek dewlemend e- hatine qalkirin.

Li gor avkanyn ol, mezeln anku tirbn gelek pxemberan li Kurdistan ye.
Herwek tirba Hz. Nuh, Daniyel, Nahum, Yunis yn din. Ji wan peyambern ber, hinek j xwedy keremat -anku kehanet- bne. Mesela peyamber Nahum gotiye Neynova d bi dest Gutyan -anku Kardukan- b xirabkirin, bira j wisan derketiye. Peyamber Danyel gotiye D Med Faris bibin mpaatoriyek mezin. ev j eyn weha pk hatiye.

Ji bo keştiya Hz. Nuh hinek dibjin li ser iyay Agry danye, hinek dibjin li ser iyay Cud danye. Ev herdu ya j di nav axa Kurdistan de ne.

Li gor Tewrat ncl, Med / Kurd şergern tirsehz in. Yan mr in mrxas in. Qewmn din hewcedar dibin ku ser li wan daynin. Ji al mvanperwerya xwe j ji al herkes ve tne nasn. Dema cih /yahud- ji al asuriyan ve tne sirgnkirin, kurd wan qebl dikin wek mvann giranbiha dihewnin. Dsa li gor Tewrat ncl Kurd xwediy soz xwe ne. Ger soza ku dane bibe sedem jiyana wan j, ji soza xwe venagerin.

Di ncl de roka kral Medan, Darus j t qalkirin. Di w dem de Darus kralek bi navdeng e. Aqilmend w j bi nav Danel cihyek b. Xwezya eqilmend serok sekretern partyn kurdan j cih bana, belk eqilek bidana wan kurd ji v hal xilas bibana. L i heyf ku kesn wek Dogu Pernek, Haluk Gerger Yaln Kucuk eqilmendiya hinek kurdan dikirin.

Lokman Polat

Hereket Tzg madde: 5

5- Hereketa Mezlmn Kurdistan (Kurdistan Mazlumlar Hareketi); Dinin esaslarına (Kitap ve Snnete) uygun olmayan herşeyi reddeder. Kuran ve Snnetin ışıĝında btn mezhep, fırka ve cemaatlerin birleşmesini, zerinde ittifak etmedikleri konuları terketmelerini, anlaşmaya vardıkları konularda karşılıklı olarak yardımlaşmayı, hatta beraber alışmayı, ittifak noktalarını genişletmeye gayret sarfetmelerini nerir. Aynı zamanda kendileri ile diĝer slami cemaat ve kurumlar arasındaki btn ihtilaflı meseleleri Allaha ve Onun Resulne havale eder. Kuranı Hakem kabul eder.

Hereketa Mezlmn Kurdistanın ilkesi Kuran ve Resulullahın Snnetidir. Btn alışmaları Nass ile llr, Kuran ve Snnete ters dşen hibir karar almaz. Almak istediĝi kararları Alimler Şurasına havale eder, Şuradan ıkan kararlara başta Merkezi Komite olmak zere Hareketin btn fertleri buna uymak zorundadır. Nassa uymayan bir hareketin grlmesi halinde bilinmelidir ki bu hareket sadece şahısların noksanlıĝından ortaya ıkmıştır ve hibir şekilde buna itibar edilmez. Merkezi komite bundan derhal haberdar edilmelidir. Hareketin her ferdi, kendisine dşen grevi yerine getirmede tzĝe baĝlı kalması zorunludur. Ve herkes yaptıĝı işlerde en başta Allah sevgisini ve korkusunu esas alarak kendisini muhasebe etmelidir.

Bilindiĝi gibi Resulullah devrinde her şey Vahyin gelişi ve Resulullahın icraatıyla bilinir ve uygulanırdı. Resulllahtan sonra Drt Halife Devrinde Peygamberin izgisi (ufak tefek hatalar olmuşsada) aynen devam etmiştir. Bunun yanında Kitap ve Snnetin ĝretilmesi esas alınmış, Sahabe-i Kiram ve Tabiinler insanlara Kitap ve Snneti ĝretmişlerdir. Buna raĝmen, Peygamber devrinde olmayan bazı olayların ortaya ıkması, insanların kabile kabile, blge blge kendi kltrleriyle islama girmesi, Kuran ve Snnette aıka beyan edilmeyen konularda yapılan ictihatlarda ihtilaf ortaya ıktı. Mslmanlar dini kavrama ve anlamada deĝişik alimlerin fikirleriyle amel etmeye başladılar, bu da gerek fıkhi ve gerekse akait konularında mezheplerin ıkmasına sebep oldu. Başta Arabistan olmak zere bu ihtilaf İslam Aleminin her tarafında yayıldı. Bylece fikri medreseler kuruldu, gnn koşullarını gz nne alan alimlerin deĝişik ictihatları her blgede ayrı bir mezhebin doĝmasına sebep oldu.

Hilafetin saltanata dnştrldĝ Emevilerden sonra bu ihtilafi meselelerin daha da hız kazandıĝını gryoruz. Sonra Abbasiler, Eyyubiler, Memluklar, Osmanlılar dnemlerinde bu etki gittike artmıştır. zellikle deĝişik milletlerin kendi kltrleriyle birlikte İslama girmelerinden sonra bu etkiler dahada fazlalaşmıştır.

Bu şekilde gerek Akait ve gerekse Fıkıh konularında deĝişik mezheplerin ortaya ıktıĝını gryoruz.

1- Akide: Mutezile, Maturidiye, Eşariye, Cebriye... fırkaları gibi mezhepler.

2- Fıkıh: Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli, Sevri... Şiilerin, Caferi ve Zeydi gibi mezhepler...
Daha sonra bunlara bir de ahlaki diyebileceĝimiz tasavvufi tarikatlar da eklenince gryoruz ki; mmet adeta paralanmış bir hale gelmiştir. (getirilmiştir)
Bahsettiĝimiz bu mezhepler ve yazmadıĝımız bu mezheb, fırka ve tarikatların birok meselede ittifak ettiklerini biliyoruz, ancak Kuran ayetlerinin tefsirinde ve Peygamberin hadislerinin aıklamasında yapıkları ictihatta ihtilaf ettikleri de ortadadır. Hatta bazen yaptıkları ictihatlarla o kadar derin ihtilafa dştlerki, bunlar İslamın birer fırkaları mı yoksa ayrı dinlerin mensupları mı sorusu akla geldi. Artık ihtilaf ictihadın meşru sınırlarını aşmış, ilim adamları diĝer inanları bırakarak birbirleriyle uĝraşmaya başlamışlardı. Halk kesimi de ayrı muctehidlerin arkasında ayrı kitleler oluşturdu. İhtilafları kendi sultasının devami iin kullanmaya kalkışan sultanların da bunda payı byktr. Halkı kendilerinin tasvip ettiĝi mezhep ve tarikatlara zorladılar. Hatta kaba kuvvete, silaha başvurdular. Bu ihtilaf ve srtşme o kadar yayıldı, o kadar şiddetlendiki; mslman toplumlar ve mslman devletler arasında uzun sreli ve kanlı savaşlara sebep oldu. yz (300) yıl devam eden ve daha sonra Kurdistanın ikiye blnmesine sebep olan 1639 da Kasrişirin antlaşmasıyla sona eren Osmanlı ve İran savaşı, yine Yavuz Selimin Memluklarla yaptıĝı Mercidabık ve Ridaniye savaşları birer rnektir. Bu savaşla Memluklar ortadan kaldırılmış Arabistan ve Mısır silah zoruyla Osmanlıya baĝlanmıştı. (1)

Hereketa Mezlm Kurdistanın zelde Kurdistan, genelde btn İslam alemindeki mezhep ve fırkalara aĝrısı şudur:

1- zerinde kati bir şekilde Nass (nakli ve hi deĝişmeyen dini kurallar) bulunan konularda birleşelim, ortak hareket edelim.

2- İslam kimliĝimizi koruyarak deĝişen feri ve ictihadi konularda ise anlaşma saĝlayalım. Bu feri meselelerin aramızda gruplaşmaya hatta ayrılıĝa ve dsmanlıĝa sebep olmasına mahal vermeyelim. nemli olan İslamın hakim kılınmasıdır. Devletimizde İlayı Kelimetullahı hakim kıldıktan sonra ihtilaflı meselelerin ortadan kaldırılması iin alimlerden bir şura oluşturup, halkımız ve İslam alemi iin en yararlı ictihad ne ise o alınmalı. Hatta deĝişen ictihadı konularda anlaşmak iin bir alışma yapılmalı, ortaya bir plan konulmalıdır. Yada deĝişen dnya şartlarında Nassa baĝlı kalmak şartıyla yeniden ictihad yapılmalı. İctihad kapısının aık olduĝu, kapanmadıĝı ve kapanmasının da sz konusu olmadıĝı bilinmektedir. İctihadi meseleler zamanın ve mekanın şartlarına gre deĝiştiĝini biliyoruz. İmam Şafiinin baĝdatta ayrı, Mısırda da ayrı ictihadlarda bulunduĝu bilinmektedir. Fıkıhta buna kavli kadim ve kavli Cedid dendiĝini biliyoruz. nemli olan yapılan ictihadın;

a) Kitap ve Snnette getiĝi gibi Nassa baĝlı kalmak. Tabiki Nassın kati olması lazım, Ayeti Kerime veya Sahih Hadis olması gerekir. Yani Nesih ve tevil ihtimali olmayan ve delalet bakımından kesin olması gerekir.

b) Hakkında aıka Kitap ve Snnetten bir delil bulunmayan meselelerde ammenin (halkın) maslahatı gz nne alınmalı. Zaten Kitap ve Snnette aıka zikredilmeyen şeyler, ammenin maslahatı iin aık bırakılan, zaman ve mekanın durumuna gre farklılık gsteren şeylerdir. Bu gibi ictihadlarda mctehidlerin dikkat etmesi gereken nokta şudur. Yapılan ictihadda hak ve adalet gzetilmeli, kimseyi (devleti, idarecilerini, ynetimi, şahısları) kayırma olmamalı, ammeye zarar verebilecek durumlardan kaınmalıdır. Kolaylaştırıcı olmalı, zorlaştırmamalı.

Fıkıhta bir kural var, mctehid ictihadında ister isabet etsin ister etmesin mutlaka sevap kazanır. Tabiki zikredildiĝi gibi mctehidin bir etkinin altında kalmaması, hissi davranmaması gerekir. Şeriatta La Derara wela Dirare prensibi esastır. Gemişte bazı mezhep ve fırkalarca yapılmış hatalara dikkat ekmeli, ictihadi konuların deĝişmiyen Nassın yerine getirlidiĝi hataların tekrar edilmemesine dikkat edilmelidir. Hataların oluşmaması iin mctehidlerin zel grşlerinin başkalarına zarar vermemesi gerekir. Aralarında vuku bulacak ihtilafların asgariye indirilmesi iin azimli olmaları lazımdır.

İslamda nemli olan, mmeti birleştirmek, bir platformda toplamaktır. Cenab-i Allah: Bu mmet sizin mmetinizdir ve tek mmettir ve Rabbinizim, ylese bana ibadet ediniz buyuruyor.

O halde mmeti birleştirmek iin en başta mctehid durumda olanlar olmak zere aba sarfetmek hepimizin grevidir.

Hereketa Mezlmn Kurdistan

em Erez bi xwn şl dib - Zakir

Mrik agir bi cixara xwe va danib, ji alikida dmana cixar diksande cigera xwe ya sip, ji aliye din da, li em EREZ ya şl dinhriya. Halbuki eva end roj b baran nedibarya bajr. Mamafih şlbna em aras qet w eleqeder nedikir. Lehzeki cixara xwe dani ck wek mna xwelidang b di zinar da. Ji aliy din dest xwe da bin ruy xwe di xeyala da . Zde mehzn b, hetta xemgin dihate xyandin. Ji b ku xeberne dida evan tev ji ry w dihate xwendin. " Wek eva ez diim Erzrom. yn ez diim l ki derdmin areseri dike?"

Nihayet di ciy k runiştdabu xwe rastkir. Ber xwe vegerande "ker" qrya ker go ... Ji bircbun rehtbun kef bi dev ker keti bu. Jib ku giyak xwarin bibn ziman xwe li aqila di alast. "Cuuu.. " Bi v deng k di gh kerda qiriya. Ker k ni zanib li ser barwi i heye, lingexwey ep hilan wek mna leşkera kete r. "Ji hkmetaw sual nay pirsn, k ev ker ji teraf xwediye wi da hatiye kirn. Bi rvayetek din j hatiye xespkirin hetta ro "ker" gav xwe bi ling ep davje vaziyeta xwey hazrol xiradike. T xwiyan k xwediy ker zaninbuna xwey k li zaningeha raketine (Yatili okul ) heldaye. W zanebun eyn di xwaze k bide ker xwe j. Bi ling ep marş. ep, ep, ep... Di şna epda ima carek j Rast nay gotin, ne mrik dizane ne j kerwi...

Ker evkas bang ep dikeve ghw disa ni kare ep xwe rind bavje. Ling wi li kevira dikeve dite wişe. Xwed y ker reben! Ne rast uyinaker, ne femkirina bang cep ne xebitandina ling ker didt.Kevire deh km. Carek, ker dida sekinandin. Ji b k dzena ep bide rniştandin. Dsa bi bangek ep emr marş da! Feqet i bibe j k van banga hildida k kerek b! Ker; carna xwe şaş dikir ling xwey rast davt.

Hindik mabu ji ser pira Aras (texte) bibhorin, ker k mej y w tevhev bib dsa ling xwey rast avt. Avtin avt l bi hezara pjman b! Xwedy ker, j bhna teng girdana bend şekala ji brva kirib. Bi deng bilind ewha qrya; Kuro ker kurr kera, eva endsale(70 ) me nikarib te bi linge ep hmbikin. Em ewqa liser te dilerizin; l tu hereket dite da nabnim. Ji himkirina felsefa ep, nabn k min pir ghte kişandye iqqas dirjbye? T i dik bike, em xwey felsefa ep; Mtleq em reman xwe bite bi hevalte bidin qebulkirin. Brva neke k reman felsefa ep, eşike kye. K w eşk bibhre wek mna k ez lite dixim nahlim. Dixeniqnim,dikjim ha!.. Lazim bib k reman me qeblnekin DişewitnimSehpay 1930, ya k di kela (depo )ya dane derdixim, şirtwan rundikim ha!.. Dibin qere kemal, kel l, qere yilan napalm (bombe) davjin serwe! Cun k em v dikin tim, Tim va dikin ha!..

Kerbi wan bangan startek teze k dara orf rejma darlxist; Ji tirsa di lerizya. Bi banga xwedye xwe k di newala erezda bilinb, ling xwey ep rakire hewa wisa ma?
Ew; di w hal dabun, ji alye dinda merivek ep nez wanbu, bi qeyde k şaşkir:

-Ling kerte ima l hewa y, eceb bizmar tira uye?
Xwedye ker cewab da.

Xwez bizmar tira biya ez ji j xilazbma. heft sal ez nikarim meşandina linge ep p bidim hmkirin! Meriv ddya henek j şaş b pirsya:

-ima ker bi linge ep bi zor did meşandin? Yan j k bi ep nameşe te l şkence kirye, k dinav xnda maye? Sah ew; ev k li bar kere i sandq? Ez bjim cihze, l alk w mna cam?Ker j w nereqise? Xwedye ker henekj ep p w tij b...

-Kro t nizan eva ye?Nave v `Telvzyone, te qet ne dt ye? Ew din:

Gnd me di y da ye ryame tneye, ewha sandq telvz-melvz nay bame?! Meriv xwedye f. ep bi bihna teng:

-Win bi rast cahil man feqrokin. Gdaryamin bike, ez ji tera bibjim. Ev alet k em jira dibjin telvzyon, felsefa mey cep bi nsana dide zann. Meriv yay:

-Qisuramin nenhre li min tiştek jite femnekir. Ma tiştek bi epp we hatye k win tim ep dibjin? Ji kerra dah felsefa ep didin hmkirin. Hem eqle we ma ne maye k win jiw sandqa boş hmdibin, felsefaxwey ep!xwedye ker dest xwey ep da ser dev li hember xwe pirsa w bir.

- Li min binhre. Sandoq hmnake, mr jin hindir sandoq hmdikin.

- Hindik mabu yay dn bibe tuhaf tuhaf li mrik rihn, dsa j pirsbn xwe neda paş:-Peki i hmdikin van jin meriva? A din cewab da:

- i hmdikin? jin meriva awa ji r괴 te derxistin, diz awa t kirin, meriv awa t koştin, bi linge ep awa t meşandin , ew kessn k naxwazin di ra epda bimeşin awa t tedp(tirs, ceza) kirin, evan tev tn himkirin. Ilaveten nivskarn k bi ep dinvsnin, biwa awa lak teror t meşandin, ew kessn k ji dn lak ninn awa ji wanra diden xebera !

- Meriv yay fikir k rast merivek dn hatye. Bi xof pirsya: Ew melanete k te behsa wan dikir tev di hundir w sandoq da pk tnen? Te hanye k t bavj em Aras bixeniqn! Bi rast ez j bawer buma k ev tev di hundir w sandoq dan , ji b avtina aw min j alkarya te bikira.xwedye felsefa ep qenet han k yay cahile, henekj pirsa telvzyone direj kir.Ev eslyeta reman w b ? Ewha got:

- Min ewa ji bu k ez bawjime em aras min ne hanye.Telvzyon xirabbuye, ji b tmr min li bar ker kirye ez dibime erzrom. Belk t bawernak l ez dsa bjim. Min b prekaxwe(bi diz) cihez qzaxwe cotek ga firotib w telvzyon standib.Felsefa mey k li ber sekerat b, evan( telvizyon, nviskar, leşker..)li pya dihlin.
Meriv yay kete riya gund bixo bixo ewha got;

- Min tiştek ji gotinte fem nekir.Ez nizanim t awa van meriv- prka temr dik. L ez ewha dizanim k t ; Jiwan zdetir muhtac temrkiriny! Belk k gund me mna we li ric ep nnin loma win dixtor nasnin.Ema k t bixwaz ez te biherim cem melaye gund bila henk li serte bixwne.nk ez hatim w mr (min gelek dn dtibn) l mnate k nsanajibu temir tij bike sandoq min ne dtib?Meriiv yay van gotina han zimen dur ket.

Merive xwedye f. ep bang li ker(k lingw li hewa b) kir, ep ep! Xwedye ker h bangexwe xilasnekirib denge keleşkofa newala erez tevhevkir. yay xwedye ker xwe avtin pişt zinara xwe veşartin.Ji tirsa ling ker, disa ma li hewa! Zef ne bihor yek li ser cil resm adin sivl cesed du kesan kilore em erez bun. yay adin ji tirsa li newalej nenhrn.

- Aras bi xwin şel b !

Ry em cemid bi xuna du nsana sor bu. Ew kesn k ji hevra bibn djmin, xwnawan hevdu hemskirin di avda un.Kal her d ceseda j di herba eneqqelda (şer dnya yekemn) bi hevra şehdbibn. Li ima wek mna kalwan jyanawan bi hevra ber dewam nabe?

- Msebbib van nsana k tne qerşye hev wan bihev dide kştin heft sale rizbuy, faşist, esab ji xen xwe t heqq (ema t wext) nadine kes , fehmnakin k xlkdin j wek mna wan nsanin xwedye heqqin.

- Ecep ew zhnyeta k di hdir sandoq xwedye ker nebin?

- Wergeren j Nehrlerin dili: Tirk Mellif:Prof. Dr. Ihsan Sreyya Sirma

Not: Win dikarin van wesfa bidin tişte başq bifikirin!

Werger : Zakr SNMEZ

Delal - Cankurd

Delal, hiye hiye
Va demeke ji mje
Bapeşk bi ser war min de hatiye
Kon min reşmal bi ser ser min de dagerandiye
surha bax min bi evn xemiland herifandiye..
Va demeke dirje
Ewir kna neyaran bi ser bihara min de hilweşiye
Hem gul nesrnn min hiliniye..
Lmişta xeyda xrnexwazan,
bi ser de j v driy
dil min bik daye ber xwe, sw kiriye..
Bel, dayika zarokn min
Rohniya herdu avn min
Li hember van hrişan
Palpişt hevala min
Ji te p ve kye?
Delal, hiye hiye
Ber dest v sib,
Dergah ezman Xwed
Bo hem mirovan vekiriye
L rya welat min ji ber min reviye
dwek ejderha li ber dergah rawestiye
Bahozeke wrankar bi ser bax Irem de hatiye
dwar keleha evn bi ser hozanvan me de ketiye
Ne saz awaz e, ne serfiraz e
Di navbera du chanan de winda bye
Gava ew ristek dixwne,
Ma ji min te p ve guhdar w k ye?
Li dr nişt me y, ku roj bi roj t dizn
Di dil te de her neyeke nebaş ji welt dibe birn
Ji z ve hem xweşiyn jn bi me tehl bne
van welatn fireh li me wek zindan teng bne
L gava ez te bi hev re straneke kurmanciya kevin dibihsin
di nav re dm te y şirn
wek guleke Cor sor dibe
Hng dil min li xwe hişyar dibe..
di tariya v driy de
bihnek bi te re şa dibe..
Delal hiye hiye
Hevala rya dirj
Pir ji z ve, pir ji mj..
Dixwazim bo te bibjim
Veşartoka hindir dil xwe bo te birjim:
Kes ciy baweriy,
Kes ji min re her bye egera hviy
Dil mejiy dagirt bi Kurdniy
mirovatiy..
Ma ji te pirtir li v din k ye..

Cankurd

İskeletler Dnyasi - H.Gl

Gerekten haki bu zlm
Doĝru mu bu kaışma
Sizler de bizler de Allahın kuluyuz
Olur mu byle haksızlık byle atışma

Saatler geıyor kanlar akıyor
Belkide şu an bile insanlar lyor
atışmalar bitmiyor sohbetler sryor
Dostluk bizi hi bilmediĝimiz yerde vuruyor

Karanlıĝı koynunda kanat amış yarasalar
Dost acı sylermiş artık kimse acı sylemiyor
Yalanlar dolanlar amış gllenmiş
Şimdi bizim halimize aĝlamak kalıyor

Hsameddin Gl