Malper/Site
Rbaz/Tzk
Belavok/Bildiri
Program

Deng Mezlma

Hejmar - 36 - 30.07.2005
Hejmar - 35 - 30.06.2005
Hejmar - 34 - 30.05.2005
Hejmar - 33 - 30.03.2005
Hejmar - 32 - 28.01.2005
Hejmar - 31 - 31.12.2004
Hejmar - 30 - 30.11.2004
Hejmar - 29 - 30.10.2004
Hejmar - 28 - 30.09.2004
Hejmar - 27 - 30.06.2004
Hejmar - 26 - 30.03.2004
Hejmar - 25 - 30.02.2004
Hejmar - 24 - 30.12.2004
Hejmar - 23 - 30.06.2003
Hejmar - 22 - 30.12.2002
Hejmar - 21 - 30.10.2002
Hejmar - 20 - 30.06.2002
Hejmar - 19 - 30.05.2002
Hejmar - 18 - 30,04.2002
Hejmar - 17 - 30.03.2002
Hejmar - 16 - 28.02.2002
Hejmar - 15 - 30.01.2002
Hejmar - 14 - 30.12.2001
Hejmar - 13 - 30.11.2001
Hejmar - 12 - 30.10.2001
Hejmar - 11 - 30.09.2001
Hejmar - 10 - 30.08.2001
Hejmar - 09 - 30.07.2001
Hejmar - 08 - 30.06.2001
Hejmar - 07 - 30.05.2001
Hejmar - 06 - 30.04.2001
Hejmar - 05 - 30.03.2001
Hejmar - 04 - 28.02.2001
Hejmar - 03 - 30.01.2001
Hejmar   02   30.10.2000
Hejmar   01   30.06.2000
 

Hejmar:11, Sal:2001, Meh:09

Din ve İnsan - Seyda Mazlum
Namek b mixatib - M.Nureddin
Cahili adetlerden bazıları - Kevser
Sed Romann Sedsale - Lokman - Polat
İstikametimizi mi Yitirdik? - Arvas
Hak bizim grşmzdr saplantısı - Zakir
Babeta firaqa - Mela Emn
Bir d dşnce - Ahmet
Neden bu haldeyiz?  Arvasi
Micadela Tewhd - Zakir
Hereketa Mezlmn Kurdistan Madde: 3
Lice - Lokman Polat
Bircek ji pltan - Dilbirn Swed

Din ve İnsan

İnsan, varlıklar arasında sorumluluk taşıyan, en mkemmel vasıflarla donatılan, lmle gerek ve srekli hayata ilk adımını atan, bu geici dnya hayatında iken artı veya eksi ne yaptı ise, br dnyada karşılıĝını grecek olan akıl sahibi bir yaratıktır.

Kinatın yaratıcısı olan Allah (c.c.), kendisinin bildiĝi bir sırr iin insan denilen binasının ilk harcını Hz. Adem ile beraber attı. Hz. Adem insanlıĝın babası olarak kutsal kitaplarda ve tarihte yer aldı. Neslin oĝalması iin kendi vcudundan (kendi vcd gibi) Hz. Havvayı yarattı. ocuk sahibi oldular, evlendiler ve oĝaldılar. lenler, ldrlenler ve helak edilenler hari gnmzde sayıları 7 milyara ulaştı.

İnsan, aklı sayesinde diĝer varlıklardan stn kılındı. Dşnebiliyor, kavrayabiliyor, ktlĝ ve iyiliĝi birbirinden ayırtedebiliyor. Ancak gzle grlmeyen, kutsak kitaplarda ĝayb olarak nitelendirilen ve halk arasında amentu olarak bilinen Allaha, meleleklerine, vahye, peygamberlere, ahirete ve kadere inanma konusunda akıl aciz ve bunları kavrayacak gte olmadıĝı iin, yaratıcı ldrc ve diriltici olan Allah ( c.c.) kendini tanıttırmak ve Hz. Adem neslinin yaratılış gayelerini izah etmek zere Hz. Ademin yaratılışı ile beraber aynı zamanda onu aklıyla başbaşa bırakmadı. Belki peygamberlik vasfıyla onu donattı ve kendisine on sahife gnderildi. Adem (a.s.) bu doĝrultuda ve bu programa uygun olarak ocuklarını ve eşi Havvayı ynlendirmeye alıştı. İnsan hayatının imtihandan ibaret olduĝu, insanın irade ve nefsine ne derecede hakim olabileceĝinin grlmesi iin, şeytan da aksi yndeki yetkilerle donatıldı. Şeytan bu yetkiyi Hz. Adem ile denemek istedi ve onu isyana teşvik etti. Nisbeten başardıysa da, Hz. Ademin kısa bir sre ierisinde kendine gelerek hatasının farkına vardı ve Allah`ın tevbe kapısını aldı. Allah (c.c.) de tevvab Sıfatının gereĝi olarak tevbesini kabul etti. Şeytan Allaha karşı yaptıĝı başkaldırıyı Hz. Ademin Kabil ismindeki ocuĝuyla devam ettirdi. Bylece dine, yani yaratıcı olan Allahın emirlerine muhelefet başlamış oldu. Aynı zamanda hak ve batıl mcadelesinin temelleri de atılmış oldu. İlk olarak da insan, kaybetmiş olduĝu imtihanın sinyallerini vermeye başlamış oldu.

Evet yukarıda da anlatıldıĝı gibi, Yaratıcı insanı yaratırken başıboş ve sorumsuz olarak yaratmadı. Belki dinle i ie yarattı ve insan Dinden ayrıldĝı takdirde yaratıcıya başkaldırı sayılacaĝı, dolayısıyla da gerek hayat denilen br dnya da zararlı ıkacaĝı ve orada zarardan dnmenin, pişman olmanın fayda veremiyeceĝini de peygamberleri vasıtasıyla kendilerine bildirmiştir. Btn semavi kidaplar ve bu kitapları tebliĝ eden peygamberler, insanları tevhid inancına ve bu inancın gereĝinin yerine getirilmesi iin Allahın halifeleri olarak aĝrıda bulunmuşlar ve bu uĝurda yeri geldiĝinde can ve mallarını feda etmekten ekinmemişler. Allah (c.c.) ilk halifelik grevini Hz. Ademe verdi, nk şyle buyuruyor: Yeryznde bir halife edineceĝim (Bakara/30)

Bu halifelik grevi ondan sonra nesline geti, nk yine bir ayette şyle buyuruyor: O, (Allah) sizi yeryznde halife kıldı.

Demekki her insan halife olarak (Allahı temsil ederek ) yaratılmış, ancak ne acı bir gerektir ki insanoĝlu gereĝi gibi sorumluluĝunu yerine getirmiyor. Allahı temsil yerine Allaha başkaldıran ktlĝn başını ekeceĝine sz veren, onları yaratılış amacından uzaklaştırmaya alışacaĝına yemin edip, senin halis kulların mstesna hepsini aldatacaĝım diye meydan okuyan, dnyada iken nefis ve gurununu kendisi iin ilah edinip, bu geici hayatı ebedi hayata tercih eden şerr ve batılın başı ve temsilcisi şeytanı temsil tercih etmiştir. İstisnalar kaideyi bozmaz diye bir sz vardır. Şyle bir dnya gezegeninde yaşayan yedi milyar insanın durumuna bakıldıĝı zaman bu gerek anlaşılacaktır. Yukarıda da işaret edildiĝi gibi btn peygamberler aynı şeyi sylemişler. Aynı aĝrıyı yapmışlar, nedir bu aĝrı?

Lailahe illallah deme aĝrısı Hz. Adem, Hz. Muhammed ve aralarında geen 124 bin peygamberin hepsi de aynı şeyi sylemişler. Allahtan başka ilah yoktur. Allahın hkmnden başka verilen hkmler geersizdir, adil deĝildir, zlmdur. Bu aĝrıya kimi inanmış ve kimi de inanmamıştır. İnanmayana fazla bir diĝeceĝimiz yoktur. nk onlar şeytanın yaptıĝı gibi daha dnyada iken tercihini koymuşlar. Biz bu dnyada yaşarız, lnce hayvanlar gibi ryp yok olacaĝız.

Aziz Nesin aık ve mert bir ateist idi, dinden dolayı kimse onunla aldanmadı. Yahudi, hırıstiyan ve Budiste de fazla bir szmz yoktur. Allah onlara da tevhid inancını nasib eylesin demekten başka elimizde herhangi bir imkanımız da yoktur. Ancak şu mslman olduklarını iddia edip de, ynetimleriyle, dşnceleriyle, icraatlarıyla islama bakış aılarıyla, despot ve baskıcı uygulamalarıyla, edep ve hayasızlıklarıyla, basın ve medyalarıyla, eĝitimleriyle hukuklarıyla ve her şeyleriyle, yahudileri, hırıstiyanları, budistleri marksistleri, ateistleri geride bırakan, onlara nerdeyse rahmet okutan, szde islam kategoride grlen, bedbahtlara, despotlara, zalimlere, ahlaksızlara, hırsızlara, putperestlere, kemalistlere, murtedlere birka szmz var. Ayrıca bilerek veya bilmiyerek bunlara itaat eden, oy veren, alkışlayan, propagandalarını yapan, gazetelerini satın alan, şu namaz kılan, hacca giden szde mslmanlara da birka szmz var. Bir de Peygamber (a.s.) in islami devlet anlayışından ve Kuran-ı Kerimin yeryznde fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allahın oluncaya kadar onlarla savaşın (Bakara/190) gibi mesajlardan bihaber olan, dini yalnız namaz, oru, hacc ve zikir yapmakla sınırlandıran zavallı mslmanlara da sylyeceklerimiz var. Ayrıca Peygamber (a.s.) in on senelik Medine dnemini tarihten silmeye alışan, Kurani Kerimin aralarında Allahın indirdiĝi ile hkmet ve onların arzularına uyma (taviz verme). Allahın sana indirdiĝi hkmlerin bir kısmından seni saptırmamalarına (vazgeirmemelerine) dikkat et (Maide/49) mesajını grmemezlikten gelen btn cihadı bir ay pusulasına sıĝdırmaya alışan, islam ile demokrasiyi ve kemalizmi baĝdaştırmaya alışan, hak karşısında susan dilsiz şeytandır hadisine kulaklarını tıkayan, taviz zerine taviz veren, taĝuti sistemi glendirmeye alışan, ikide bir Kuzey Irakta bir Krd devleti kuruluyor diye feryad edip islam kisvesi altında ırkılardan daha fazla ırkılık yapan, karunları arartacak şekilde dĝnleriyle, forslarıyla, gezmeleriyle ve konaklamalarıyla israf iinde saltanat srdrenlere de birka lafımız var. Senelerdir Karl Marksı mehdi gstermeye alışan, beyinleri onun felsefesine gre ynlendiren, Krd halkı dine baĝlı olduĝu mddete krdler kimliklerini elde edemezler diye Kurdistan halkını ateistleştirmeye alışan bu felsefe iflas edince de, kemalizmi vmeye gayret sarf edenlere de birka mesajımız var. Hele hele namaz kılıp, oru tutup ve hacca gidip te kemalizmin batıl bir din olduĝu kurucusunun put olduĝu devrimlerini savunmakla, heykeline gidip saygı gstermekle putuluk yaptıĝı ve şirke girdiĝinden bihaber olan zavallılara da birka lafımız var. Ne bunlar biter ve nede laflarımız.

Herkesin kulaklarını aıp bizi dinlemeleri yararlarına olur.

Şyleki; insanın yaratılış gayesi Allaha itaattir. nk son kitap Kuranda buyuruluyorki: Cin ve insanlar ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadet, emirleri yerine getirmek, yasaklarından da sakınmaktır. Şyle mslmanlık iddiasında bulunan topluluklara bakıldıĝı zaman, birka rekat namaz dışında amellerinin oĝunluĝu Allah`ın emirlerine terstir. Yce Allah Fıtrata ters ynetim biimlerini ve ahlaksızlıĝı kaldırmak iin kitap gndermiş, Kitap ta hkm kitabı olarak, yani Anayasa olarak gnderilmiştir. Bir ayette şyle buyuruyor; Allahın sana gsterdiĝi doĝrultuda insanlar arasında hkm edesin diye sana Kitab (Kuran) ı indirdik. Ayettende anlaşıldıĝı gibi Kuran bir Anayasa Kitabıdır. Kendini mslman kabul eden btn kavimlerde devlet şekli yasama ve yrtme organları kanun, ynetmelik ve genelgelerin Kuran ve Snnete uygun olması gerekir. Yce Allah şyle buyuruyor; Ayetlerimizi az bir bedel (dnya hayatı) karşılıĝında satmayın. Kim Allahın indirdiĝi ile hkmetmezse (Kuran-ı anayasa kabul Şeriatle hkm etmezse) işte onlar kafirlerin ta kendileridir. (Maide/44)

Oysa kendilerini mslman olarak nfus kimliklerine yazdıran ve dnya coĝrafyasında devlet olarak bilinen toplumların durumları yrekler acısıdır. Bu insanlar beşeri sistemler, diktatrler ve zalimlerin idaresi altında Şeriat ve Kuran-ı anayasa anlayışından uzaklaşmışlar. Despot, kemalist, sosyalist ve laik ynetici ve ynetimlerin propagandası altında kalarak zamanla onlar da islam dışı dşnerek o zalimler ve mrtedler gibi inanmaya başlamışlar. Kuran anayasa anlayışını gericilik ve mrtecilikle itham etme durumuna gelmişler. Oysa yine ayette buyuruluyor: Hayır Rabbine andolsun ki; aralarında ıkan anlaşmazlıklarda seni hakem kılıp, sonra da verdiĝin hkmden dolayı ilerinde hibir sıkıntı kalmaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedike (Şeriatı ilerine sindirmedike) iman etmiş olmazlar. (Nisa/65)

Artık mslmanlar yle bir duruma gelmişlerdir ki, bu gibi ayetlerin varlıĝından bile haberleri yoktur. Mescidid-Dirar mesabesinde bulunan camilerde de kukla imamlar grevlendirilmiş olup, ynetimlerin borazanlıĝını, Kuran ayetlerini saptırarak ve onların arzularına uygun bir şekilde cemaata anlatmaktadırlar. Dinin bir blmn inkr edenlerin veya Şeriat kanunlarına baĝlı olanları gericilikle itham etmenin kfr olduĝunu dile getirmezler. Oysa yine Kuranda buyuruluyor ki, Sana indirilene ve senden nce indirilenlere inandıklarını ileri srenleri grmedin mi? Taĝuta (beşeri anaysa ve mahkemelerine) inanmamaları kendilerine emrolunduĝu halde, taĝutun (Şeriat dışı mahkemelerin) nnde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları bsbtn saptırmak istiyor. (Nisa/60)

Yuakrıdan da anlaşıldıĝı gibi din ve insan birbirinden uzaklaştırılmıştır. Din insanın zdr, insan ise kabuĝudur. z ile kabuk birbirinden ayrıldıkları zaman insan boş bir kabuk halinde kokuşur, evreye zarar verir. Bugnk mslman, dinden de uzaklaşmış, dnyasını da deĝerlendirememiştir. Batı hırıstiyanı dininden fayda gremiyorsa da dnyasını islamın istediĝi temeller zerine yerleştirmişler. Bugnk szde mslmanlara gre adalet ve insana bakışları islama daha yakındır. Dinde adalet var, dinde Kuranın erevesinde hrriyet var, dinde başkasının malına, canına, ırzına zarar vermek yoktur. Dindar, yarın lecekmiş gibi ahiret, hi lmeyecekmiş gibi de dnya iin alışır. Komşusu a iken tok karın ile yatmaz, nefsi iin istediĝini kardeşi iin de ister, temizlik imanın yarısıdır ilkesinden ayrı kalmaz, mr bir aĝa dikecek kadar da kalmışsa bir aĝa diker, yeşilliĝe nem verir. Irkılık yapmaz, ırkılık yapanlara yardımcı olmaz, asimilasyona tabi tutulan ırkları kurtarmaya alışır.

Sonu olarak insan ve din birleşince dnya ve ahiret mutluluĝu teminat altına alınmış olur. Ne mutlu Dini hakkıyla kavrayan ve gereĝini yerine getirenlere!...
Namek b mixatib
 
Esselamu aleykum xwendevann hja!

Ber du meh ber di kovara Mehname de nivsek min hatib weşandin. Nav nivs "Komara demokratk dsa her tişt wek ber" b. Di nivs de, ez hinek li ser rewşa kurda ya royn ya panzde sal ber sekinbm. Wek xwendevann hja j dizanin ku ber panzde sal ber, i ji kurde re li ser erd wan qedexe b ro j hj qedexe ye.

Camrek ji nivskar xwendevann Mehnam bi v nivsa min gelek aciz bb li min rexnekirib. Halhale ne ez camr nasdikim ne j ew min!.. L yn ku nivsa min ecibandibn ji min re prozay şandibn j gelek bn. Ez divir de ji hemiyan re spas dikim. Dunya bi terzek pirr bilez xwe diguhrne, ku mirov ji wan guherandina stifad bike qenc e, l ne ku mirov zenbike ku guharendin mirov kiriye. Mixabin hinek mirov van tiştana nabnin. Guherandina dunyay ji xwe ve dizanin wek t zann. Xwe di neynika dwan de dibnin, ji wan tir ku hertişt dunyay ew diguhernin.

Camr wiha dest bi nama xwe dike:
Birz Yekta ...
Gelo destura te heye ku ez li ser nivsa wey di Mehnam de (hejmar 17) hatiye weşandin hinek bersv rexnan bidim bikim?
.... Ez bixwe bjim. L ku destura we nn be, hun dikarin, ji v rz pve nivsa min nexwnin bimalişnin.

Di ser de ez v bjim, tu para min di van rexneyn we de nn in. Yan: Ez ji wan br me. Bi gotineke din, ez ne muxateb van rexneyn we me. Ez dizanim ku hun car j, dibn "De madem wer ye hun ima bersv didn?" Ez j dibm "madem em yek ji v civak ne, her tiştn v civak me elaqe dike ku em li kur ewt xeletiyek bibnin divt em rexne gazincn xwe bikin (weke ku we j kiriye)." L bi şert ku mirov r, rbaz qadeyn v j jibr neke. ez dsa dibjim, rexneyn bikar di ch de, iqas tund bin j, ser seran, ser avan. Ew rexne i li min, i li hevaln min bin ez heta ser bipejirnim. L bel divt ewil rexnevan pirsiyariya xwe, rewşa xwe, rewşa şoreşa xwe, rewşa netewa xwe baş bide ber avan bizanibe bi i tewr rexnegeriy bike. Hele rexnekirina Kurdan di rojek wer qirtk hesas de hna j xeter e.........

Camr bi vi awah dest bi rexna dike!......

Wek ku ew j dibje; nemixatib nivsa min e! L i ecbe ku, ji mixatib nivs pirrtir li min rexne dike bi bnsaf li min heqaret dike. Camr min nasnake, bi tev v ve j, xwe di nava şerr da qebldike min pirr j dr dizane. Ez dikarim yn ku hatine ser min ji bo v doza giranbiha, hem di nivs de rzbikim l ne laq e. Lewra min ev eziyetana ji boy camr rbern w nekişandin, tew ji bo komara demokratik naxwazim tiliya min şil bibe! Camr bi angor eql xwe li min nesheta dike, ji boy hem neshetn w zorspas. Lewra di baweriya min de hem kurd dikarin li hev neshet rexnn bi birat bikin.

L bi şert ku mafn rexnekirin bidin hevaln xwe j, ne ku hinekan ji xwe re wek lahek bibnin wan ji hem tiştan b mesliyet bikin, ez v nikarim qebl bikim, lewra b mesliyet her xas bi Xwed ye (bi angor baweriya min), pxembern Xwed j mesliyetn wan hebn. Wek t zann hinek mirov hinekan ji pxembern Xweda qenctir dibnin!...

Ez naxwazim ku nivs pirr dirj bikim, l hinek pşveynn ku camr nivsandiye em nabnin, ez dixwazim li ser wan bisekinim.

1- Camr di ro de rexne li ser kurda qebl nake, l bi xwe li min rexne kiriye min tham bi drbna ji doz dike. Halhale tew min nasnake. Gelo awa dizane ku ez ji doz drim? Ji sala 1981 i ta ro mehkemn min ji hev neqetiyane 12,5 j ceza dana min.

2- Rexne gazinn kurda sedemn belavbn dibne, bi angor w "ew i bjin, i bifikirin, l k rexne bikin heq wan e, l kurdn din bikin maf wan nne. Rexnan li ser serokan tew qebl nake, dixwaze ku hem scan bike sty gel. Gelo gel i bike?

Gel maln xwe dan
Gel zarn xwe dan
We i got gel pkan
Gel ket binav, zndan şkenc
Gel şehd dan
Gel terka ch warn xwe kir.
Gel di metropoln tirkan de ji mirwet namsa xwe b!
Ka bjin sc v gel iye? Ev scana ne scn serok rbern kurda ne?...

3- Dema min behsa serok siyasetvann kurda kiriye, min nav xwe negotiye. Ev j sedemek rexn li min e. Wek ku w nivsiye "min xwe j derxistiye". Halhale ez j kurd im di nava van rexna de ch min j heye. Ez ne serok rberek me ta ku ez behsa xwe bi taybet bikim. pirr şerm e ku mirov behsa xwe j bike. Ger camr min yek ji siyasetvann kurda qeblbike, w dem i pewste ku ez nav xwe bi taybet binivsnim?...

4- Camr dibje: "Hun derketine ser minar ne dar dighn we, ne j kevir. Di bin dar de j zar z bi hev ketine, geh hev dikujin. Geh hev dipelxin, geh j li hev tn. L we "kum xwe xwar kiriye" geh dibj we rast kir, geh dibj we xelet kir. L hun tim li jor in ne xelet j şermezariyn we hene. We tu xeter j ne kirine, tu sucn we j nn in. Lewre hun ne di nav mesel de ne, ji durv l temaşe dikin. Jixwe ku mirov li ser minar be tu kar libak neke ma mirov ewa xeteran bike? Gelo ez şaş im?"

Ez nizanim camr şaş e an ne, l gelo ez li ku me? ima li vira me? Gelo ew dizane ku i hatiye ser min? Ne xr!... Ger em ne dinav mesel da bin em awa bizanibin ku rexna li wan bikin?.. Ez nizanim mirov awa dikeve nava mesel? Sirgn, nezaret, zindan, ceza, seqetbn, destdayna ser hem mal milk, mahrmkirina ji hem mafn mirovatiy li welat!..

Mirov bi vana hemiyan nakeve nava mesel!... Bes di dema zor da mirov deng neke! Di dema rehetiy de mirov bikaribe ji hinekan re "kt xwe gen bike" bive xwediy meqamek" gelo ev e ketina nava mesel?...

5- Bel dijmin kes ji hev naqetne, l ev nake lazim xwe ku mirov i şaşiyan bike pewste ku hem kurd sty xwe ji mirov re xwar bikin ji hem şaşyn mirov re bel bjin!...

6- Camr dibje ku "Birz Yekta we di cihek nivsa xwe de gotiye ku: "Pişt ku Apo dl ket, dev ji Kurdistan'a serbixwe berda terka federal otonomtiy j kir, tişt her qenc ji boy kurdan ra b Demokratk Cumhuriyet, Ez j dibjim l ima we li civna wiy li Beqay di sala 1993 yan bi apemeniy re godar nekir. Gelo hnga j Apo di dest rom reş de b, gelo w dem radeya PKK ne a her bilind b? Ma ne w dem j Apo, bi zimanek vekir xwesteka xwey Komereke Demoqratk tan ziman."

Bi angor camr ji ber da j, tu xwestekek me ya dewlet ( ku em bibin dewlet ) tunebye, me tim ji boy demokratik cumhuriyeta tirka micadele kiriye ewqas xortn wek fdan ji boy (d.c.) daye şehdkirin, ewqas gundan ji boy d.c. da valakirin! Gelo b ewqas xwn, dewleta tirk nedib demokratik? An me ewqas xwn rijan dewleta tirka b demokratk?... Bi rast min nizan ku me ta ro ji boy demokratik cumhuriyeta tirka micadele kiriye!.. Bila li min bibuhirin!.....

7- Camr dibje: "ima tu sed hezarn kolanan nabn! ima tu xwe pşandana pnsedhezaran li alek, şah Newrozan nabn? L rewşa sazmanbn, rewşa rojnameger Telefizyonn Kurdan? Serhildann welat welatn dereke, weke Ewrupa Qafqasan arpereyn welat ima bala we nakşne? Ma ne bnsafiye ku mirov vana nebne?"

Bel camr! em vana hem dibnin!.. L va 80 sal b ku te pnc heb kurd li cem hev nedidt ku bi hev re silav li demokratk dewleta tirka bikirana. Her mirovn qenc can xwe ji boy Kurdistan dan, mal xwe ji boy Kurdistan dan, l y w dem di kf xweşiya xwe de bn, ro dertn meydana dibjin "EM DEMOKRATK CUMHURIYET" dixwazin!...

Em i bjin li we proz be!....

8- Camr dibje: "Belk em karibin bibjin, di hal hazir de di rewşa dewlet guhern nebne, l di rewşa Kurdan de pir guhern bne. Ma tu van guhernan nebn?"
Bel me j gotiye ku "di rewşa dewleta tirk da tu guhertinek nebye." An we nivs şaş xwandiye?... Bel di rewşa kurdan de pirr guhertin bne. Wek pnc hezar gund valabne, jin zarokn kurdan di metrpolan de perşan bne, li der zndanan hin leşker pols dixwazin namsa wan qirj bikin, di binav de gelek dest dirj namsa kurda bye, s hezar kurd hatine şehdkirin, di dawy de kurd biratiy bi dewlet ra dixwazin bi hem şiklan ji dewlet raz dibin!...

Pirr tişt hene ez nikarim binvsnim, dest min nikare! Dil min naxwaze!... L ez hvdar im gerek em vana j bibnin!... Kurd ji ber birtir, ji ber rebentir in! Gelo hun j vana dibnin?...

9- Camr dibje: "Birz Yekta, ez bawerim ku em xwe bernedin, li pşeroja xwe bi rik cad bin, em dsa bi ser bikevin. tuy j ji van tesbtn xwe şerm bik. L mixabin zembereka dem ne di dest min de ye ku ez di heman dem de pş de bibim ray te bidim. Belk ro derman Kurdan sebr zemane."

Bir hja xwez zembereka dem di dest te da ba, ka me l mzebikira "gelo k w pirr şerm bikira!" L ez bawer im ku hun w dem j rk din ji xwe re bibnin, wek ku hun dibjin "ji ber de me daxwaziya demokratk cumhuriyet dikir ne ya Kurdistana azad!.." L hun ji br dikin, ew kesn ku digotin em Federaliy dixwazin we (yan yn ku tu li ser wan rexna qebl nak) wan bi ajan tham dikir we ji wan re "Ew b şeref in" digotin".

Niha pirsek min heye: "Gelo ji kurda re Federal qenc e, an demokratk cumhuriyet?"
Rast bibje biray şoreşker!...
Em i bjin şaş e hun i bjin siyaset e?...
Rexne ji me re qedexe ji we re serbest e?...
Kurdistan an j demokratk cumhuriyet?...


Tiştek din:

Hinek tişt hene ku vann ji nve xwe di nava mesel da dibnin p nizanin, ger em wan j bjin w qetla me helal bikin, l roj hebe ku em ji wan re lazim bin, bila hinek j umr dirj be, em dvre bjin. Mereq nekin hj ji komara demokratk ra j ji Kurdistana serbixwe re j dem z ye!...

Xwez tesbtin min şaş bana min ji wan şerm bikira!... Xwez we Kurdistan (na na, demokratik cumhuriyet) sazbikira bila min şerm bikira! Gelo hun ber şerma min dikevin!...

Ji xwe tiştn ku min nivsandibn, ne ji bo ku ez hinekan talbikim, an j li wan heqaret bikim. Belku armanca min bi qas ku ez dizanim hinek derd kul gel bnim ziman. Ku KURD ij bjin-bikin di rewşa tirkan de tu guhertin enabe, wek ro ku Kurd diin Enqer ji bo aşt biratiy, l dewleta tirka bi gulebarandin bersiva wan dide. Her iqas di rewşa Kurdan de guhertin hebe j, hukmeta niha ji ber xirabtir hovtir e!.. Mesele ev e!...

Ez dikarim ku hinek nav edresan bidim şaşiyn wan bnim ziman l tu fde tde tuneye, ji xwe armanc ne rexnekirina Kurda ye, belku dqqet kişandina ser hinek mijara ye.

Dibe ku di nivs de, min derd xwe baş nanbe ziman j, gerek şoreşkeran fm bikira ku ez i dibjim.

Em v dibjin; mirov iqas şoreşker dibe bile bibe, pewste ku mirov hinek guh bide rexn yn din j, dibe ku fda j were!

Min nav camr nenivsandiye, ji ber xatir ku ez naxwazim nav kurdek binivsnim l rexne bikim. Ku ew şoreşker be j tew sty min li ber xware, iqas li min heqaret j bike, ez dizanim ji dilşewatiya w ye, ne ji dijminiy ye.

Bi silavn birat.
31.08.2001
M.Nureddin Yekta
Cahili adetlerden bazıları - Kevser

1-Arraf, kahin (medyum) falcılara eşitli bahanelerle başvurma:

Peygamber Efendimiz Her kim bir arrafa veya kahine (medyum) gider ve onun sylediklerini tasdik ederse, bana indirileni inkr etmiştir. buyurmaktadır. (1)

Bur fallarıyla ve kahve falıyla yatıp kalkanlar dinlerini tehlikeye koymuş olurlar.

2- Nazarlık takmak:

Ev, iş yeri, arabalarına nazarlık taşlarını asıp belayı defedeceĝine inananlar, imanlarını şirk ile bulandırmış olurlar. Efendim biz onun iin asmıyoruz diyenlere, peki niin asıyorsunuz diye sorulmaz mı?

3- Kesilen kurbanın kanından insanın alnına ya da arabasının tamponuna srlmesi.

4- Kutsal varsayılan aĝalara aput baĝlama:

ocuĝu olmayan kadınların, şifa arayan hastaların ve dilekte bulunup aput baĝlayan kimseler aslında şirke girerler. nk aĝa, taş vs.den medet ummak şirktir. Ayrıca gnmzde tedavi olmak iin doktora gitmek mmkn iken, insanların aĝalara, taşlara başvurmaları anlaşılır deĝil doĝrusu.

Mezarlıklarda mum yakma, ip baĝlama da bu kabildendir.

5- Uĝur veya uĝursuzluĝa inanma:

Allahın hayır ya da şerr murad etmesi vardır. Uĝur ya da uĝursuzluk diye bir hadise yoktur. Mesela Mekke cahiliyyesinde evden ıkan bir kimse unuttuĝu bir şeyi almak iin dnmeyi uĝursuzluk sayıp geri dnmezlerdi.

6- Erkek ocuk istemek, kızları dışlamak:

Bu cahili mantık bir ok toplumda grlmektedir. Kız ocuklarını diri diri topraĝa gmen Mekke cahiliyyesi veya gnmzdeki kadını eşya olarak gren aĝdaş cahiliyye, bu mantıĝın tecellisi deĝil mi? Mesela halkımıza Allah sana erkek evlat versin denir. Halbuki erkek evlat deĝil, hayırlı evlat duasında bulunmak gerekir.

7- Halk arasında yaygın olan ve Allahtan imdat ve medet beklenirken, Onun yerine başkalarından mesela ya Şeyh Abdulkadiri Geylani, ya Gavsi Azam... gibi szlerle insanlardan yardım dilemek de cahili adetlerdendir. Bu insanların l yada diri olması arasında fark yoktur. nk Allah yerien insanlardan hele hele llerden medet umulmaz. İstenilecekse Allahtan istenmelidir. Maalesef yzyıllarca insanlar bu tr cahili szler ile baĝlanmış ve gerek İslama ynelmemişlerdir.

9- Hicabsızlık:

Mekke cahiliyyesinde kadınlar rtnmemekte idiler. Baş rts takanlar da, ya boyunlarına dĝmler ya da saının m tarafı grnecek şekilde sadece arkasını rtyordu. Gnmzde de bu tip rtnme şekillerine bolca rastlamak mmkndr. Hatta İslamın farz kıldıĝı tesettre karşı ıkan evrelerin bu tip rtnmelere ses ıkarmadıkları grlmektedir.

10- Başlık parası (qelen) alma:

Genlerin evliliĝini kolaylaştırmak esas iken, fahiş başlık paralarıyla insanları zora sokmak zlmdr. Ev dzme, ehiz alma, oturma odası eşyalarını alamadık diye nişanlıları senelerce bekletmek, ya da nişanı bozmak.

11- Beşik kertmesi:

Doĝar doĝmaz ebeveynlerin ocuklarını bir dost veya bir akrabasının ocuĝuyla evlendirilmesi szn vermek. Byle bir szleşme ocuĝun hayatıyla oynamaktır. Ve birok İslam alimine gre hkmszdr. Bana gre bu bir cinayettir aynı zamanda.

12- Berdel usulu evlilik:

Halkımız arasında grlen bu tr evlilikler İslamın reddettiĝi bir evlenme biimidir. Bu usulle evlenenler, birbirlerini grememekte ve ebeveynlerinin onlara sormadan, grşlerini almadan mal gibi deĝiş-tokuş yapılmaktadırlar. İnsanların dnya ve ahiret mutluluĝunu esas alan İslam, karşılıklı rıza olmaksızın yapılan bu tr evlilikleri asla tasvib etmez.

13- İki bayram arası nikahın caiz olmaması:

Sanki İslamın bir emriymiş gibi israrla savunulan bu adet bitattan te bir şey deĝildir. Peygamberden rivayet edilen İki bayram arası nikh olmaz sznden maksat, cuma gnne denk gelen bir bayram sabahı, cuma namazından nce peygamberi dĝne ve nikaha davet eden sahabeye ve sadece o gne mahsus olarak sylenen bir szdr. Bayram namazından sonra ve cumadan evvel zamanın darlıĝını ifade etmeye alışan Hz. Peygamber, iki bayram arası (yani bayram namazı ile cuma namazı arası) nikh olmaz, yani nikahı cuma namazından sonra kıyalım demiştir. Yoksa bu bayram namazı ila cuma namazı arası bir yasaklama olmadıĝı gibi, katiyyen iki bayram arası nikh olmaz manasında da deĝildir. Resulllahın iki bayram arası mminleri evlendirdiĝi rivayet edilmektedir. Byle bir yasaklamanın rivayetine ise rastlamak mmkn deĝildir. Hayırlı işlerde acele edilmesi gerekir. Bu da Onun szdr.

14- Nass (Kuran ve Snnet) bırakılarak, onların yerine ataların, alimlerin szlerine itibar edilmesi, onları delil olarak kabul edilmesi.

15- Milli bayram denilen zel gnlerin kutlanması:

Bunlara mukabil mslmanların iki bayramı vardır. Biri Ramazan, diĝeri ise Kurban bayramıdır.

16- Kan davası:

Bu cahili adet İslam tarafından kesin olarak yasaklanmasına raĝmen, insanların cehaletinden ve atalarından gelen gelenekleri devam ettirme arzusu.

Kan davalarının fazlasıyla yaygınlaşmasına vesile olmakta, uĝruna insan canını alanlara İslam cehennemi mjdeler.

17- Irkılık: aĝdaş ilerici olduklarını savunan devletler. Temellerini ırkılık zerine bina etmişlerdir. Tek ırk, tek devlet, tek vatan hastalıĝından deĝil mi? Bu kadar yapılan savaşlar ve İslam mmetinin kardeş halklarını biribirine kırdıran ilerici olduklarını savunan toplumlar unutuyorlar galiba. Modern Mekke cahiliyyesinin vazgeilmez unsurunun kavmiyetilik olduĝunu. Ayrıca unutmayalım ki; insanın deĝerini ykselten ırk deĝil, inantır.

İslamın tm cahili adetleri kaldırıp yerine insanların haksızlıĝa uĝramadıĝı ve toplum dzenini saĝlandıĝı kaideler koymasına karşın insanlar atalarının dininden kalma adetlere baĝlılıklarını devam ettirmektedirler.

Zira onlara Allahın indirdiĝine ve elisine gelin denildiĝinde Atalarımızdan grdĝmz iananlar ve fiiller bizim iin kafisir diye cevap verirler. Ya ataları hibir şey bilmeyen ve doĝru yoldan uzak kimseler idiyseler......? (2)

Mslmanım diyen bizlerin grevi, cahiliyyenin tm adetlerini terkederek, İslami adet ve dşnceleri hayatımıza geirmektir. Hlasa cahiliyyenin kokuşmuş btn kavram ve geleneklerinden uzaklaşmak asıl grevimizdir.

Ey Rabbimiz! Bizi hidayet erdirdikten sonra kalplerimizi ve ayaklarımızı kayırma. Tm cahili dşnce ve adetlerden bizi uzak tut. Katından bize rahmet baĝışla, hi şphesiz baĝışlayıcı olan ancak Sendin. Amin..

Kevser Hdaseven

Sed Romann Sedsale - Lokman - Polat

Weşanxaneya Random Hause weşanxaneyeke mezin e. V weşanxaney hetan niha gelek berhemn edeb weşandiye. Weşanxaney di v dema daw de karek gelek baş balkş pkan. Weşanxaney bi alkar, hevkar tevkariya xwendevanan, nivskaran, lkolnvann edebiyatzan drokzanan sed romann sedsal yn her baş helbijartin.

Tişt ku her bala min kişand, di nav van sed romanan de yek romanek j bi kurd nehatiye wergerandin weşandin. Ev sed roman hem j bi Swd hatine weşandin, bi tirk j 49 pirtk hatine weşandin, l bi kurd yek heb j tune. Wergrn kurd div şewqa xwe daynin ber xwe hinek bifikirin!

Weşann Adam j romann tirk helbijart wek pirtk weşand. Nav pirtk Di il salan de il romann tirk e. Weşann Helwest j d nivsn li ser bst romann kurd -li ser her romanek nivsek- bicivne ser hev bi nav Bst salan de bst romann kurd biweşne.

Weşann Helwest j bst romann kurd yn baş helbijart. Helbet ev nay w maney ku romann kurd yn din nebaşin. Ev bst roman di nav romann kurd de yn her baş in. Ev raman j, br baweriya weşanxaney ye, dibe ku li gor hinekan şaş be. Yan j hinek xwendevann kurd dikarin di şna van bst romann kurd de, bst romann din biecibnin. Weşann Helwest van bst romann kurd helbijartiye ji hem xwendevann kurd re pşniyaz dike ku van bst romanan miheqeq bixwnin.

Ji al weşanxaneya Helwest ve bst romann baş yn kurd ku hatine helbijartin evin:

1 - Dimdim - Erebe Şemo - Weşann Roja N
2 - Siya Evn - Mehmed Uzun - Weşann Orfeus
3 - Flozof - Lokman Polat - Weşann Helwest
4 - irskn Rizgariy - Mehmed Dehsiwar - Weşann Newroz
5 - Reş Sp - brahm Seydo Aydogan - Weşann Doz
6 - Labrenta Cinan - Hesen Met - Weşann Welat
7 - Xezeba Azadiy - Laleş Qaso - Weşann Pelda
8 - Xewnn Pnekir - Meden Ferho - Weşann Pr
9 - Pln Brkirin - Mustafa Aydogan - Weşann Ndem
10 - Gardyan - Bub Eser - Weşann Roja N
11 - Biryan - Chan Roj - Weşann Mehname
12 - D Dmar - Egd Xido - Weşann Ndem
13 - Sof Remo - M. Beşr - Weşann Medya
14 - Subarto - Helm Yusif - Weşann Avesta
15 - Ew der sare - Mansr Tural - Weşann Tigrs
16 - Siyabend Xec - Zeynelabdn Zinar - Weşann Pencnar
17 - Kej - Adl Zozan - Weşann Pr
18 - Ko - S. Demir - Weşann Roja N
19 Hewar Heciy Cind Weşann Roja N
20 - Deng Bilr - Berjen Haq - Weşann Mezopotamya

Di nav nivskarn van bst romanan de gelek nivskar hene ku ji yek ztedir romann wan hene. L me ji romann nivskar ku romann w pirr in, yek helbijart.

Em dizanin gelek nivskarn kurd hene, bi kurd roman nivsne l hj neweşandine. Her wek M. Nuredn Yekta, Husein Muhamed, Firat Cewer, Serkan Birsk, Gabar iyan, Maruf Yilmaz gelekn din. Bi hviya ku ew j rojek z romann xwe biweşnin.

Ji al weşanxaneya Random Hause ve sed romann baş yn ku hatine helbijartin ev in:

1- "Ulysses", James Joyce - Ulysses, -Bi tirk hatiye weşandin.
2- "The Great Gatsby", F. Scott Fitzgerald - "Muhteşem Gatsby", Adam, Papirs - -Bi tirk hatiye weşandin.
3- "A Portrait of the Artist As A Young Man", James Joyce - "Sanatının Bir Gen Adam Olarak Portresi", iletişim--Bi tirk hatiye weşandin.
4- "Lolita", Vladimir Nabokov - "Lolita", iletişim -Bi tirk hatiye weşandin.
5- "Brave New World", Aldous Huxley - "Cesur Yeni Dnya", ithaki -Bi tirk hatiye weşandin.
6- "The Sound and Fury", William Faulkner - "Ses ve fke", Remzi Kitapevi Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
7- "Catch 22", Joseph Heller
8- "Darkness at Noon", Arthur Koestler - "Gnortasında Karanlık", iletişim
9- "Sons and Lovers", D.H. Lawrence - "Ogullar ve Sevgililer", Oglak Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
10- "The Grapes of Wrath", John Steinbeck - "Gazap zmleri", Milliyet Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
11- "Under the Volcano", Malcolm Lowry - "Yanarda Altında", Can Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
12- "The Way of All Flesh", Samuel Butler
13- "1984", George Orwell - "1984", Can Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
14- "I, Claudius", Robert Graves - "Ben Claudius", Adam Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
15- "To the Lighthouse", Virginia Woolf
16- "An American Tragedy", Theodore Dreiser
17- "The Heart is a Lonely Hunter", Carson Mc Cullers
18- "Slaughterhouse Five", Kurt Vonnegut
19- "Invisible Man", Palph Ellison
20- "Native Son", Richard Wright
21- "Henderson the Rain King", Saul Bellow
22- "Appointment in Samarra", John O'Harra
23- "USA Trilogy", "John Dos Passos - USA,I,II,III",
24- "Winesburg, Ohio", Sherwood Anderson - "Kasabamız", Adam Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
25- "A Passage to India", E.M. Forster
26- "The Wings of the Dove", Henry James
27- "The Ambassadors", Henry James
28- "Tender is the Night", F. Scott Fitzgerald
29- "The Studs Lonigan Trilogy", James T. Farell
30- "The Good Soldier", Ford Maddox Ford - "iyi Asker", Kabalcı Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
31- "Animal Farm", George Orwell - "Hayvan iftlii", inkılap Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
32- "The Golden Bowl", Henry James
33- "Sister Carrie", Theodore Dreiser
34- "A Handful of Dust", Evelyn Waugh
35- "As I Lay Dying", William Faulkner - "Dşeimde lrken", iletişim Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
36- "All the King's Men", Robert Penn Warren
37- "The Bridge of San Luis Rey", Thornton Wilder
38- "Howards End", E.M. Forster
39- "Go Tel it on the Mountain", James Baldwin
40- "The Heart of the Matter", Graham Greene
41- "The Lord of Flies", William Golding - "Sineklerin Tanrısı", Adam Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
42- "Deliverance", James Dickey
43- "A Dance to the Music", Anthony Powell
44- "Point Counter Point", Aldous Huxley - "Ses Sese Karşı", iletişim Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
45- "The Sun Also Rises", Ernest Hemingway - "Gneş de Doar", Adam, Bilgi Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
46- "The Secret Agent", Joseph Conrad
47- "Nostromo", Joseph Conrad - "Nostromo", Adam Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
48- "The Rainbow", D.H.Lawrence - "Gkkuşağı", Can Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
49- "Women in Love", D.H.Lawrence - "Aşık Kadınlar", Engin Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
50- "Tropic of Cancer", Henry Miller
51- "The Naked and the Dead", Norman Mailer - "ıplak ve l", Can Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
52- "Portnoy's Complaint", Norman Mailer - "Portnoy'un Feryadı", Ayryntı Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
53- "Pale Fire", Vladimir Nabokov - "Solgun Ateş", Yaba Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
54- "Light in August", William Faulkner - "Ağustos Işığı", iletişim Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
55- "On The Road", Jack Kerouac - "Yolda", Kıyı Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
56- "The Maltese Falcon", Dashiell Hammett - "Malta
ahini", Parantez Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
57- "Parade's End", Ford Madox Ford
58- "The Age of Innocence", Edith Wharton - "Masumiyet ağı", Oğlak Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
59- "Zuleika Dobson", Max Beerbohm
60- "The Moviegoer", Walker Percy
61- "Death Comes for The Archbishop", Willa Cather
62- "From Here to Eternity", James Jones
63- "The Wapshot Chronicles", John Cheever
64- "The Cathcer in the Rye", J.D. Salinger - "Gnlelen", Can Yay. - "avdar Tarlasında ocuklar", YKY Yay. -Bi tirk du car bi du navan hatiye weşandin.
65- "A Clockwork Orange", Anthony Burgess - "Otomatik Portakal", Bilgi Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
66- "Of Human Bondage", W.Somerset Maugham
67- "Heart of Darkness", Joseph Conrad - "Karanlıın Yreği", iletişim Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
68- "Main Street", Sinclair Lewiss
69- "The House of Mirth" - Edith Wharton
70- "The Alexandria Quartet", Lawrence Durell - "iskenderiye Drtls", Can Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
71- "A High Wind in Jamaica", Richard Hughes
72- "A House for Mr.Biswas", V.S.Naipul
73- "The Day of Locust", Nathaniel West
74- "A Farewell to Arms", Ernest Hemingway
75- "Scoop", Evelyn Waugh
76- "The Prime of Miss Jean Brodie", Muriel Spark
77- "Finnegans Wake", James Joyce
78- "Kim", Rudyard Kipling
79- "A Room With a View", E.M. Forster
80- "Bridehead Revisited", Evelyn Waugh
81- "The Adventures of Augie March", Soul Bellow
82- "Angel of Repose", Wallace Stegner
83- "A Bend in the River", V.S. Naipul, Nehrin Dnemeci, iletişim Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
84- "The Death of the Heart", Elizabeth Bowen
85- "Lord Jim", Joseph Conrad
86- "Ragtime", E.L. Doctorow
87- "The Old Wives' Tale", Arnold Bennett
88- "The Call of the Wild", Jack London - "Vahşetin ağrısı", Oda, Gendaş, Engin, Gn Yay. -Ev pirtk bi tirk ar car ji al ar weşanxaneyan ve hatiye weşandin.
89- "Loving", Henry Green
90- "Midnight Children", Salman Rushdie
91- "Tobacco Road", Erskine Caldwell - "Ttn Yolu", Halk El Sanatları Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
92- "Ironweed", William Kennedy
93- "The Magus", John Fowles, "Byc", Afa, Ayrıntı Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
94- "Wide Sargasso Sea", Jean Rhys
95- "Under the Net", Irys Murdoch - "Ağ", Ayrıntı Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
96- "Sophie's Choice", William Styron
97- "The Sheltering Sky", Poul Bowles - "Esirgeyen Gkyz", Ayrıntı Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
98- "The Postman Always Rings Twice", James Cain - "Postacı Kapıyı iki Kere alar", Parantez Yay. -Bi tirk hatiye weşandin.
99- "The Ginger Man", J.P. Donleavy
100- "The Magnificent Ambersons", Booth Tarkington

Lokman Polat

İstikametimizi mi Yitirdik? - Arvas

Alemlerin vnc A.S. Efendimiz, gelmiş-gemiş btn gnahları bağışlanmış olduğu halde, Hd suresi beni ihtiyarlattı buyurmuş. Kasdettiği ise, bu suredeki kısacık bir ayet: Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!
Evet işte bu ayet... Btn Kuran ayetlerine aynı ruh arılığı ve aynı gnl safiyeti iinde muhatap olan Efendimiz A.S., bu kısacık ayet-i kerimenin ne kadar ağır bir sorumluluk yklediğini byle ifade buyurmuş.

İki cihan gneşi A.S., bu ayet-i kerimenin ağırlığı altında yaşlandığını hissettiği halde bizler bu kadar rahat olabiliyorsak, ya bu ayetteki dosdoğru ol emrinin ne anlattığını idrak edemedik, ya da Kuran ile aramızda birtakım engeller var.

Şu bir gerek ki, uzun bir zaman nce hayatımızdan kovduğumuz bizi biz yapan kavramların bıraktığı boşluğu, onların zıtları ile dolduruyoruz. Vefa yerine kalleşlik, edep yerine edepsizlik, nezaket yerine kırıcılık ve kabalık, yardımseverlik yerine bencillik ve umursamazlık...

İşte bu kavramlardan birisi ve belki de en nemlisi istikamettir. Yani dosdoğru olmak, adam gibi adam olmak... Kuranda ve hadis-i şeriflerde sıka geen bu kavramın hayatımızı terkettiğinin belki oğu kimse farkında bile değil. Oysa dinimizin temelidir istikamet.

yle olmasaydı, Ya Rasulallah! İslmı bana yle bir tarif buyurun ki, ondan sonra artık kimseye Dinin ne olduğunu sorma ihtiyacı duymayayım diyen bedeviye, Allaha inandım de, sonra da istikamet zere (dosdoğru) ol! (Mslim, Ahmed b. Hanbel) buyurur muydu İki Cihan Gneşi A.S.?

Anlayış sahibi olanlar iin bu hadis, İslmı başka bir aıklamaya gerek bırakmayacak tarzda izah etmiyor mu? nce Allah Tealya iman edeceğiz, dolayısıyla Onun gnderdiği kitaplara, peygamberlere ve kitap ve peygamberlerin bildirdiği hususlara iman edeceğiz, sonra bu imanı dilimizle de ifade ve ilan edeceğiz. Sonra bir bir tek şey: İstikamet zere, yani dosdoğru olacağız. Amellerimizde, szlerimizde, davranışlarımızda ve hatta kalbimizden geirdiklerimizde ve niyetlerimizde...

İstikamet zere olmanın, gerek anlamda mmin ve gerek anlamda insan olmanın tek yolu olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Yaşanılabilir bir dnya ve ebedi saadet iin, istikamet vazgeilmez bir neme sahip. Byle olduğu iin Rabbimiz şyle buyurmuştur: Rabbimiz Allahtır deyip, sonra istikameti takip edenlerin zerine melekler iner. Onlara, korkmayın, zlmeyin, size vaadolunan cennetle sevinin derler.(Fussılet/30)

Aynı manadaki bir diğer ayet-i kerimede de şyle buyurulur: Rabbimiz Allahtır deyip, sonra da istikamet zere yaşayanlara korku yoktur ve onlar zlmeyeceklerdir. (Ahkf/13)

Bu ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde vurgulanan istikametin hayatımızdaki yeri ve ağırlığı ne oranda ise, mslmanlığımız ve gerek birey, gerekse toplum olarak kurtuluşumuz da o nisbette szkonusu olacaktır.

İstikametin ls ise, fert planında yerine getirmekle ykml olduğumuz ibadetleri hakkıyla eda etmek yanında, toplumsal ilişkilerimiz bakımından da aranan, sevilen ve eksikliği hissedilen insan olma yolundaki abalarımızdır.

Byle geniş kapsamlı bir sorumluluğu yerine getirmek, yani kıl kadar eğrilmeden dosdoğru insan olabilmek kolay olsaydı, Efendimiz A.S. Hud Suresindeki ayetin ağırlığı sebebiyle ihtiyarladığını sylemezdi.

Arvasi

Hak bizim grşmzdr saplantısı

Allah(cc)a hamd, Peygamberlere ve Muhammed (a.s.)e Salat, yeryzndeki tm mustazaf lara selam olsun.

Allah (c.c.) tarafından yeryznn halifesi olarak yaratılan insanoĝlu iyiyi ve kty birbirinden ayırdedebilecek akılla donatıldı. İster insan kabul etsin isterse reddetsin. Sebepsiz hibir nesne meydana getirilmediĝi gibi, insan (eşrefi mahlukat) da boşuna yaratılmamıştır. Otomobilin motorsuz yola devam edemeyeceĝi gibi, insan da akıl olmadan hayatını dzene koyamaz. Enam: 165te Rabbimiz insanı yeryznn halifesi kıldıĝını ve insansanları denemek iin derecelere ayırdıĝını bize haber veriyor.

İmtihan alanı olarak dnya ve btn nimetleri insanoĝlunun hizmetine sunulmuştur. Kainat yeraltı ve yerst zenginlikleriyle insanlara uĝraş alanı olarak verilmiştir. Gnmz teknolojik gelişmeleri insanlıĝın hizmetine veren Odur. Sadece Allah (c.c.) insanlara sunduĝu bu nimetleri tespit edip kullanmak insanoĝluna bırakılmıştır. Bu zenginlikler bazen insanın Allah (c.c.) baĝlılıĝını artırmış, bazen de nankrlk etmesine ve şımarmasına vesile olmuştur. İnsanların iinden rablık iddia edecek derecede nankr ve zalimler ıktıĝı gibi, insanların kalbinde taht kuracak kadar sevilen şahsiyetler de zuhur etmiştir. Nemrut, firavun ya da aĝdaş firavunlar ve nemrutlar kıyamete kadar insanların nefret ve lanetini almaktadırlar. İbrahim, Musa, Muhammed (a.s.) ve onların varisleri olan Saidler, Kutublar ve Şamiller de kıyamete dek mminlerin şkran ve dualarına nail olmaktadırlar.

İncire, zeytine, Sina daĝına ve şu emin beldeye yemin ederim ki, biz insanı en gzel biimde yarattık. Sonra onu aşaĝıların aşaĝısına indirdik (evirdik). 95/1-5.

Nemrut ve firavunların takipileri olan Kemaller, İsmetler, Saddamlar, Esatlar, Mbarek (Mnafık) ler.. olacaĝı gibi! Saidler, Osmanlar, Adnanlar, Kutublar ve Halidler de olacaktır. Bu hak ve batıl mcadelesi olarak Adem (a.s) ve iblis (lanetullahi aleyhi) ile, Habil ve Kabille başladı ve kıyamete dek devam edecektir. Bunda deĝişiklik gremezsiniz.

Biz bugnn mslmanları kimlerin takipisiyiz? İbrahim (a.s) ve Muhammed (a.s) in takipisi miyiz? Yoksa Allah (c.c) emir ve yasaklarını hie sayan nemrutların ve onların aĝdaş takipilerinin mi? nk yakıtı taş-odun ve insanlardan oluşan cehennemin, kafirlerin ve İbrahim-Muhammedin yolunu ihlal eden mslmanların yolunu gzetlediĝini unutmamalıyız.

Allah (c.c.) Kur-anı Mbinde Allah uĝrunda hakkını vererek cihad edin. O, sizi seti; din hususunda zerinize hibir zorluk yklemedi; babanız İbrahimin dininde (de byleydi). Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız iin, O, gerek daha nce (gelmiş kitaplarda) gerekse bunda (Kuranda) size MSLMANLAR adını verdi. yle ise namaz kılın, zekatı verin ve Allaha sımsıkı sarılın.
O, sizin mevlanızdır. Ne gzel mevladır. Ne gzel yardımcıdır! 23/78.

Takipi olmaya islamın takipisiyiz ve hamd olsun ismimiz mslman. Lakin İslama nasıl hizmet edeceĝiz? Zalimlere karşı nasıl mcadele edeceĝiz?

Bu hususta, peygamberimizin mcadele usul ortada olmasına raĝmen, hareket metodu belli olmasına karşın, maalesef biz dini paralara ayırmış bulunuyoruz.
Bizler Kurandan bir blm alıyor. Peygamberimizin mcadelesinden kk bir kesiti kendimize şiar ediniyoruz. Bunun dışında kalana, sanki islamda yokmuş gibi şiddetle karşı ıkıyoruz.

Tıpkı bir fıkrada amalara filin gsterilip bu nedir? sorulduĝu gibi! Biri filin ayaĝını tutuyor, bu bir stundr diyor. br hortuma sarılıyor kesinlikle bu hortumdur diyor. Bir diĝeri kalıbına arpıyor, bu duvardır diyor. Başlıyorlar birbirini alt etmeye ve kavgaya. Maalesef biz de, İslamın ve Resulllhın mcadele usulnden bir blm alıyor, hararetle İSLAMın tuttuĝumuz blmden ibaret olduĝunu savunuruz. Halbuki savunduĝumuz veya amel etmeye gayret ettiĝimiz islamın tm deĝil bir blmdr. İslamın kendisi asla deĝildir.

Mslmanlar arasındaki mevcut kavgaların bunun tesinde olmadıĝı syleyebiliriz. Nefisler menfaatler, ehliyetsizlere emanetin teslim edilmesi ve islam dşmanlarının ateşe benzinle koşmalarını da eklersek problemler faciaya dnveriyor.

Mesela hepimiz istisnasız (kominist ve sosyalistler, hatta demokratlar dahil,) kemalistlerin tektip insan istediklerini sylemekteyiz, olmak istemeyenlere şiddet uyguladıklarını vurgularız. Başka fikirdeki insanlara hayat hakkı tanınmadıĝını dile getiririz ki, bu yerden gĝe kadar doĝrudur. Peki şiddetle karşı ıktıĝımız bu mantıĝa kendilerimizin de mptela olduĝunu biliyormuyuz?..

Kendi cemaat ve grubumuzun dışındaki grş sahiplerine hayat hakkı tanımadıĝımız bir hakikat deĝil mi?.. Daha enteresanı kendi parti ve grubumuzda dahi olsa, farklı dşncelere karşı ıkıyoruz veya kendi grşmzn doĝru olduĝunu kabul ettirmeye alışıyoruz deĝil mi? Kemalistler yapınca hep bir aĝızından karşı ıkıyor, ancak kendi cemeat veya grubumuz yapınca sessiz kalıyoruz! Tabii yanlış anlaşılmasın, kemalistler doĝru yapıyor gibi dşndĝmz (haşa) varsayan olursa biz mslmanız ve zalimlerden beriyiz. Sadece meseleyi izah etmek iin misal olarak belirtik. Bizler unutmamalıyız; hayat mektebimiz Kuran, nderimiz ise Resulullahtır. Allah (c.c) bize nasıl davranmamanızı istiyorsa bizim yle davranmamız gerekir. Problem de burda, ya biz Kurana veya Peygamberlere uyma yerine parti lideri, abilere, Şeyh veya hocanın dediklerini emir telakki ettiĝimizden kendimizi uurumların kanarına yaklaştırdık. Resulllahı rnek alırsak; Onunla eshabı arasındaki ilişkileri inceleyelim. İlk dnem, gzide sahabelerin birbirlerinin farklı dşncelerine olan saygılarını gzden geirelim. Dnyanın en katı yrekli insanı ile en yufka yrekli insanı bir araya getiren İslam Cemaatini inceleyelim, greceĝiz ki, meseleler bildiĝimiz gibi deĝil!.. Onlar İslamı tam anlamış ve uygulamışlardı, birliktelik bundan dolayı kolay oluyordu.

Bizlere gelince, İslamın bir blm ya da hesabımıza gelen kısımları bizde mevcut olduĝu iin, geniş evreleri kuşatamıyoruz. Farklı dşnenleri bir atıda buluşturamıyoruz. Karşımızdaki mslmanları bombardımana tabi tutma yerine, kendi delilimizi ortaya koyarak hakkın tesbitine alışmak, hem dnya ve hem de ahiretimiz iin daha hayırlı olacaktır. Gerek grup ii, gerekse gruplar arası ihtilaflarda mslmana dşen şiddetle karşı ıkma ve fikir kavgasına girme yerine, merhametli olmaktır. stad Bediuzzemanın (r.a.) dediĝi gibi; Bizim yaptıĝımız (meşrebimiz) hak; ancak Hak yalnız bizim yaptıĝımız (meşrebimiz) dir diyemeyiz demeliyiz. Bu hususta kafamızı dizlerimizin arasına alıp halimizi tefekkr edip kandimizi hesaba ekmek mecburiyetindeyiz.

Ihtilafların uurumlara dnştĝ ve kilmetrelerce ynlerini ayrı istikamete evirip hızla birbirlerinden uzaklaşan İslami grupların yakınlaşmaları ve birleşmelerinin zor olduĝunu her akıl sahibi idrak etmektedir. Ancak Rabbi, Resul, Kitabı ve inancı bir olan mslmanlar; dinlerini abilerin, Şeyhlerin, hizip ve liderlerinin tasallutundan kurtarıp, Allah (c.c.)a has kıldıklarında, Kuran ve Peygamberin emirlerini her şeyden stn tuttuklarında, cahili birikintileri zerine bina ettikleri İslami anlayışlarını terkedip Sırat-i Musteqmee doĝru yol aldıkları zaman gerek huviyetlerine kavuşacaklardır. Sadece mslman (teslim olan) huviyetine kavuşan mslmanların yakınlaşması ve birleşmesini deĝil, şeyhler ve abiler, taĝut ve mustekbirler bile engelleyemez. nk hrriyet ve hviyetlerini elde eden mslmanlar, sadece Rabbini memnun etmek iin aba sarfederler ve birbirlerini kucaklayabilirler.

Hepiniz birlikte Allahın ipine (Hkmne) sımsıkı sarılın; paralanmayın. Allahın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirlerinize dşman kişiler idiniz de O, gnllerinizi birleştirmişti ve Onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş ukurunun tam kenarında iken oradan sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini byle aıklar ki doĝru yolu bulasınız. 3/103

Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne evladın babası namına bir şey deyemeyeceĝi gnden ekinin. Sakın dnya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allahın affına gvendirerek sizi kandırmasın.

Allahın selamı zerinize olsun. Amin
Zakir

Babeta firaqa - Mela Emn

Ew firaqn ku tiştn xwarin vexwarin di wan de tne valakirin, ji wan re j end hukum hene:

1- Hukm firaqn zr zv:

Bi i terz be, bikaranna (istimala) firagn zr zv di destnimj, xusl di xwarin vexwarin de kr nay herame. L bel dema ku tu firaqn xeyn wan tunebin hng bikaranin diriste. Pxember (a.s.) wiha ferman dike: Ciln hevrşm li xwe nekin, ji firaqn zr zv venexwin, di wan de xwarin nexwun, iku ewn han di dunyay de yn kafira ne di axret de j, yn me muslimana ne. (Buxar/5110, Muslim/2067)

Bikaranna van firaqn zr zv tiştn xeyn xwarin vexwarin de j heram in. Yan hilanna wan di mal de, bi nyeta tiştn xemiland j herame kr nay. iku tiştn ku bikaranna wan nedirist be, bi b armanc hilanna wan j di mal de nediriste. Di v babet de prek zelam wek hevudu ne. Yan hilanna wan di mal de bikaranna wan di tiştn xwarin vexwarin de, ji preka re j herame.

2- Hukm firaqn pnekir yn bi zr zv:

Pne i mezin be i j bik be, pnekirina firaqa bi zr herame. L bel pn zv; heger bik be ne ji bo xemilandin be, bikaranna w diriste. Heger pne mezin be, an j ji boy xemilandin be, hng herame. Heger pne mezin be ji boy hewceyy be, an j bik be l ji boy xemilandin be, hng mekrhe.

Della diristbna pn mezin ji boy hewceyy eve; Asim El-Ehweli (r.a.) wiha gotiye: Min firaqa av ya Pxember (a.s.) li cem Enes kurr Malik dt şikes b. L bel Enes pne kirib wiha digot; min end cara bi v firaq av daye Pxember (a.s.) Buxar / 5315

3- Hukm firaqn madenn biha: Ew firaqn wek elmas yaqt, yan ew firaqn ku madena wan biha ye, bikaranna wan diriste. iku ji bo herambna wan tu dellk şer tune ye. Dema ku di heq herambna tiştek de tu dellek şer tunebe, ew tişta helale.

4- Hukm firaqn kafira: Bikaranna firaqn kafira diriste. iku Pxember (a.s.) wiha ferman dike; wan firaqan bişon di wan de bixwin. Buxar/5161

Armanc ji v şştin sunnet tiye. iku dema ku bi eraq bi goşt beraz p nebbe.
Şştina wan mustehebe, newacibe. Hukmn cil tiştn kafira yn ji xeyn firaqa j wek hukm firaqa ye.

Mela Emn Batman

Bir d dşnce

İslam'ın temel prensibi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu rızaya kavuşmak ta O'nun yolunda mcadele etmekle olur. Bu mcadele; teorik ve pratik olarak kişinin İslam'ı kabul edip yaşaması ve sonra da, bunu tm dnyaya ulaştırmasıdır. Bu tm mcadeleci mslmanların grevidir.

Din yalnız Allah'ın oluncaya kadar mcadele etmektir.

Cihadın ruhu tebliğdir; tebliğ, İslam'ın tm bireylere ulaştırılma davasıdır. Bu mcadele dille ve ğtle yapıldığı gibi, bireye ulaşmanın nndeki engeller gerektiğinde elle ortadan kaldırılır. Yani İslam'ı tm bireylere ulaştırmanın son noktası kital (cihad) dır.

Bilindiği zere kişi İslam'ı kabul ettikten sonra yapacağı ilk iş, yakın evresine İslam'ı tebliğ etmektir. İnsan nce yakın evresinden, akrabalarından ve kavminden sorumlu tutulmuştur. Birok peygambere baktığımızda kendi kavimlerini uyarmışlardır (ilk etapta kendi kavmini uyarmakla işe başlamışlardır). Fakat peygamberler kendi kavimleri iinde takılıp kalmamış, gerektiğinde kavimlerini terketmişlerdir. Dediğimiz gibi ama kavim değil, İslam'ı tebliğ etmektir.

Mslmanın hedefi byk olmalıdır, nk o en byk olanın askeridir. Fakat hedefe ulaşmak iin adımları kk olmalı, yapamayacağı şeyleri sylememelidir.

Gelelim Kurdistan zerindeki dsncelerimize:
Kurdistan coğrafya ve kltr bakımından kapalı bir toplumdur. Kanaatimizce burada oluşacak bir kıyam hareketi tm krdleri birleştirecektir. Zaten Krt'lerin bir atı altında birleşmeleri, hem de İslami bir atı altında, tm dnyada tehlike anlarının alınmasına yol aacaktır. Bu durum Ortadoğudaki dengelerin alt-st olması, İsrail ve Amerika'nın blgedeki varlığının sona ermesi demektir. Şunu da ifade edelim ki, eğer Krtler İslami bir atıda birleşirlerse, blgenin (tağutlar ve zalimler iin) en tehlikeli gc olacaktır. nk tarihe baktığımızda Krtlerin birliğini sağlamak zor olmus, bu birliği oluşturanlar da, byk işler yapmışlardır. Selaheddin'i Eyyubi, Şeyh Said v.s. en son PKK bu işi bir lde sağlamıştır.

Bu sebeple Kurdistan dnyayı etkileyecek ve dengeleri alt-st edecek (tağutlarca hazırlanmış szde dengeler) jeopolitik ve stratejik bir konuma sahiptir.

Krtleri zilletten kurtaracak ve birligi sağlayacak olan tek yol, ALLA yolunda kıyam etmeleridir.

Krtlerin Kurdistan'ın kuzeyinde İslami bir oluşuma girmeleri elbette tm Kurdistan'ı etkiliyecektir. Haritada izilen sınırlar, toplumsal hareketleri engelleyemez. Kuzey Kurdistan'daki İslami oluşum Kurdistan'a yayılacaktır. Bu durum zamanla mslman olan diğer kavimlere de yansıyacaktır. Tarihsel srete Krtler blgedeki byk kavimle (Trkler, Araplar, Farslar) iie yaşamıştır. Bu etkileşim sonucunda Krtler davalarında sabırlı davranır, mcadeleye devam ederlerse, blgedeki diktatrlkler yıkılmaya başlayacaktır. İşte bu gelişmeler sonucunda bir İslam toplumu (MMET) oluşacaktır. Bu saydığımız şeyler ancak Krtlerin nderliğinde ve Krdistan coğrafyasında gerekleşebilir.

mmet, Allah ve Resulne biat etmiş birey ve kavimlerin oluşturduğu topluluktur. Hibir kavmin veya grubun stnlğ yoktur, stnlk sadece takvadadır.

Tabi bunlar birer temennidir. Gaybı yalnızca Allah bilir. Şu da bir gerektir ki, toplumsal hareketler deterministik değildir. Bir fizik denklemi gibi şu olursa şu olur dşncesi elbetteki yanlıştır. Ama olamaz diye de bir kural yoktur.
Rabbim hakkımızda hayırlısını versin.

SELAM VE DUA ile
NOT: Yazdıklarımı yayınlayabilirsiniz
Ahmed Pr

Neden bu haldeyiz?

Dilimde kendimin bile anlamadığı bir iki dize, beynim kazan gibi kaynıyor. Niye ve neden, mantığımı araya almışlar beynimde pin-pon oynuyorlar. Niin bu hale geldik? Biz buna layık mıyız? Biz İslamın temsilcileri değilmiyiz? Bu dnyaya mslmanlığı biz anlatmayacakmıyız? Neden neden neden...? haleti ruhiyem tamamen harab bir durumda iken bir an mantığımın ruhumu ve vcudumu bırakıp beni yukarıdan seyrettiğini hissettim.

Evet mantığım tam tepemde duruyor ve beni izliyordu. O bana ne yapmam gerektiğini bir kez daha gstermişti. Bana yukarıdan bakıyor ve acı acı glyordu. Ardından Tarafsız olarak kendine bak, evrendekilere bak. Celaleddin Harzemşahın szlerini hatırla. İşte o zaman anlayacaksın dedi.

Yıkılmıştım, daha beş dakika nce cennet gibi gelen evim şu an o kadar dar ve soğuk grnyordi ki gzme. Koltuk bir yanımda divan br yanımda olduğu halde bitap bir şekilde duvarın kşesine ktm. Haklıydı kendimi tarafsız olarak bir incelemem gerekiyordu. Gemişe, taaa orta okul sıralarına dndm. İmam-Hatip lisesi ğrencisi olmamız nedeniyle ne kadarda el stnde tutulurduk o zamanlar. Hocalarımız zerimize titrer, Trkiyenin geleceği bunlar aman iyi yetişsinler diye pervane olurlardı etrafımızda. Ge te olsa anlamıştık bunun sebebini. Belki onlar bizden ok daha nce grmşlerdi geleceği? Liseye geldik genlik ağımızdı, artık hız istiyorduk. Taşkınlık yapmak zevk haline dnşmşt, hatta daha da ilieri ihtiya olmuştu bizim iin, bizde vardık bu dnyada, biz olmazsak dnya nasıl dnecekti. Yine hocalarımız yetişmişti imdadımıza. İine doğru hızla srklendiğimiz bu uurumun tam kenarındayken hemde. İlacı ok iyi biliyorlardı. Kuran-ı Kerim ve Snneti Seniyye. Bu iki muhteşem ilala iyileşmişti yaralarımız. Artık kaybolmaya başlayan İmam-Hatip şuuru tekrar dirilmeye başlamıştı 5 ten aşağıya dşen namaz vakitleri tekrar oturmuştu rayına. Vr lisede bitti nv yılları başladı. Ancak bir yıl idare edebildik liseden aldığımız feyzle. Namaz vakitleri ilk nce drt sonra derken haftada bire dşt. Hoş ya arkadaşlar da olmasa oda olmayacak. aylarda aksamayan orular bektaşi usulnden o arkadşatan bir gn az tutum şeklinde ifade edilebilir hale geldi. Bizim iin değişmez bir gıda olan Kuran artık okunmuyordu. Ve ardından kaınılmaz olarak yak bir sigara diyen arkadaş evresi. Gece yarısı kaamakları eğlence merkezleri ve daha bir yığın pislik...

Kendime geldiğimde, kendimden utanır olmuştum. Biz bu gnler iin mi yetiştirilmiştik. Eğer emeklerimizi boşa ıkaracaksanız hi bizi uğraştırmayın sz yankılandı tekrar hocalarımın.

Kanım tekrar kaynamaya başladı evet biz bu gnler de bu lke iin yetiştirilmiştik. Biz Din-i Mbin-i İslamın sancaktarlığını yapmak iin yetiştirildik. Fakat şu halimize bir bak. Ve artık anlıyorum neden bu halde olduğumuzu. Dnya var oldu olalı geerli olan bir kanun Zalim Allahın kılıcıdır, nce onla sonra ondan intikam alır. Biz kendi yolumuzdan o kadar sapmışız ki. Rabbim bize yolumuzu gstermek iin bu musibetleri başımıza sarıyor. Ne zaman ki biz vazifeli olduğumuz memuriyet alanına dner ve Emr-i bil mağruf nehy-i anil mnker işini omuzlarımıza alırsak işte o zaman Rabbim bizi muzaffer eyler. İster İmam-Hatipli olalım, ister baş rtl ister bilmem başka birşey. Biz kendi vazifemizi yapmakla ykmlyz. Bizim vazifemiz ne felaket tellallığı ne de Akifin Yokmusun ey adli ilahi mısralarına vokaldir. Biz İslamı ğrenmek, yaşamak ve yaşarken de ğretmekle ykmlyz.

Arvasi

Micadela Tewhd

Hemd şukur ji Rebbil-alemin re, selat li ser hem Pxemberan li ser Hz. Muhemmed be. Selama Xwed j li ser sehabiyn W yn kram be.

Jiyana nsan dema ji Hz. Adem hetta iro destpkirye, Xweda y Tela ji qewm eşra ra pexember ku bi ziman wan xeberdide şandye. Sedem şandina Pexemberan; nsan ji tarty xilasbibe bikeve ronahy. Rn n rast berdin bikevine rya ilah (rast) Ebdanya Xweda jibr nekin . Heriqas Xweda dema nsan afirandiye, eql feraset day, li hember w j, şeytan j xarandina nsan amedekar bye. Pişt w qas Xweda kitb Pexemberan şandiye daku nsan li d nefsa xwe şeytann nein. Bi tev v, serbestya nsan j heye, dikare li d şeytan here, an j li d rya Xweda! Alm slam ji wra dibejın Cuz'i ixtıyari. Va micadela w hetta qiyamet ewha berdewam be. Ji Adem bigire hetta Muhammed (a.s.) temam Pexembera ji boy tessa micadela tewhd xebat kirine. Em nikarın ku bjin tekoşna Nuh, brahm, Suleyman, Salih,Yusuf, Msa, Muhammed sa (silav lı ser teva b) ji hev cuda ne. Bel armanca tekoşna wan hemiyan yek b. Armanc; tessa tewhd, rakirina zulmet zordesty b. Daxwaz hakimkirina edalet bu.
Edalet; ramana slam ya ewil e.

Gava em guhdarya tarxe dikin, dibnin ku tu pxember mmeta wan tune ku li wan zilm nehatibe kirin, ji welat xwe nehatibin derxistin. Li wan nehatibe şkencekirin, hetta hinek ji wan hatine kuştin. (Zekerya (a.s) Eshab-ı uxdud.) brahm (a.s.) ji dest Nemrt, Msa ji dest Frawn, Muhemmed ji dest Ebu Cehl ji welat xwe hatin derxistin, hcret kirin. Eshabi Kehf ji dest zordar dewra xwe ketin şikeftek bi emr lah ssed end sal xwe veşartin. Qewm Lt, Hd, Salih, Pxember j wan tehdt dikirin digotin ger hun ji dest ji tkoşna xwe bernedin, em we bikujin an j ji welat derxin der. Wan hers qewmana qewmn din ku ebdaniya xwe nkar dikirin, hem hatin cezakirin. Ez bawerim ku hem nsan ry erd bi tofana Nh hesiyane p dizanin !.

Dema em niha temaşe dikin, em dibnin ku tu cuday tuneye. ro j ew kesn ku dawa (doza) tewhd dikin, tne şkence kirin, tne kuştin, ji welat xwe tne derxistin. L li Kurdistan hem ji boy qewmt (kurdt), hem j bi qeydek (terzek) gemar ewan tiştana tn ser muslimana, bi taybet muslimann kurd. Wek t zann ku lstkn neyaran kurd bi hev, hetta muslimanan bihev dan kuştin. Pişt ro rojn giran li pşya muslimana hene, pewste ku em jibr nekin ku; "ehl nkar tev biray hev in, nav wan i dibe bila bibe." De nca lazime ku em kmasiyn xwe bidin alk biratiya slam tess bikin, ehl tewhd bikin yek. Pirrn muslimann ro esas tewhd jibr kirine, li ser meseln cuz bihev ketine. d bese, dest xwe ji qirika hev bikşnin biratiya slam lan bikin hevdu himz bikin, ev li ser me ferze.

Xweday Teala di Qurana Proz de wiha dibje: "(Resl min) Dema ew (yn munkir) te derewkar dibnin, (tu bizanib ku) di berya wan de qewm Nh, Ad, Semd, qewm brahm, qewm Lt gel Medyen j (pxembern xwe) derewn derdixistin. Msa j derewn derdixistin. L min firset (dem) ji wan re naskir, dvre j min ewan bi dest girt (cezakir), awa b girtina (cezaya min) bi wan!... Hecc/42-44

Rebbl-alemn di ayetek din de j wiha dibje: "Me ji her ummet re terzek badet nşan da pktnin. De ku wisa ye, bila ew (ehl ktab) di v war de bi te re niqaş nekin. Tu dawet Rabb xwe bike, Lewra tu di heqqeta xwe de li ser rk rast." Hecc/67

Di ayeta dawy de Xweda "Rebbl-alemn kar we baş temaşe dike" dibje. Lazime li ser me i ji quweta me t, em bi ten bin j, ji bo doza Xweda bikin mukafata xebatn xwe her ji Rebb xwe bixwazin. Di teblx de nermiy jibr nekin. Lewra Xwed ; "herin cem Frewn bi zimanek nerm w dawet heq bikin, belku eql xwe hildide ser xwe, an j ditirse" Taha/44

Ev xtab ji Msa Harn re hatiye, l herkes ku dawa tewhd dike, pewst ku v xtab jibr neke, imk hdayet bi dest Xwed ye.

Gerek mirov v j bide beravn xwe; her kesn ku di v dem de slam ji xwe re bikin armanc, wek pxemberan ummetn wan w li wan b şkence kirin, bn tehdt kirin, bn kuştin, ji welat xwe bn derxistin, heta tiştn ku qelema me şerm dike binivsne w were ser wan ! Der dibistana w ji qizn musliman re were girtin, zarokn muslimanan b bav-d bimnin, heps zndan w ji bo ehl tewhd bibe xan war. Yan ji boy ku zilm ji ser muslimanan rabe, bi qeyd crbecr tiştn werin ser muslimana, li Kurdistan, li Anatoliy. Gerek em ji van hem tiştan re hazir bin, doz girane, b bedel nae ser !

Tkoşna azadiya mezlma em bnin hereket, dest bidin hevdu sebr bikin. Xweda y Teala eva ji wan re, li hember sebra wan meqam cennet yn her mezin t dayn. Li wir bi hurmet bi selam pşwaz dibin, li wir ebed disekinin, ewder ji bo şnwar rniştin iqas chk xweşe Furqan/75-76

Em muslimann ro ji Quran drketine, an j em ji hla propagandn sstemn kufr ji slam dr mane. Em mecbr in ku Qurana xwe bixwnin, fmbikin emr qedexeyn Xwed navjin paşguhn xwe. Li ser ayetn W tefekkur bikin di jiyana xwe de bijn. awa t gotin; "Quran nahatiye ji boy nrandina lkaren ji boy xwendina ser meqberan" Quran ji bo nsaniyet rbere, Xwed ji boy w şandiye. L me ro Quran di mizgeftan de heps kiriye em ji xwe re rya dibnin dibjin; "bavo ez ereb nizanim ka ez awa ji Quran fm bikin." Bel ger em ereb nizanbin j, em dikarin bi ziman dayka xwe kurd an j tirk, mana Quran fm bikin ka Quran ji me re i dibje. Em dikarin di derbar ol de pirtkn bi ziman xwe bixwnin, wek pirtkn Seyyd Qutub, Hesen El-Benna, Mewdd, Sed Hewwa, w. L pirtkn herkes j nayn xwendin, wek ro li Tirkiy k qelem dide dest xwe dinivsne, gelek ji wan nerast in.

Nepewste ku herkes ereb frbibe ji Quran hukum derxe, bi hezaran pirtk hatine tercume kirin, ima mirov ji wan fd nebne. Pirrn pirtka bi ziman tirk hatine tercume kirin, nşallah di demek nzk de w bi kurd j werin terceme kirin, li ser v war komela me xebat dike.

Welhasil, ji bo azad xilasiya mezlman tkoşna dawa tewhd, pewste ku em xwe bikin bin bar, dest xwe bidin hevdu, bihev re bi bend (Quran) Xwed bigirin. Ancex w dem em dikarin text zalim zordaran bihejnin, sernxn bikin, bigihjin armanca xwe, azadiya xwe rya heq!..

Bi selam dua

Zakir Snmez

Hereketa Mezlmn Kurdistan Madde: 3

Madde-3: Kurdistan Mazlumlar Hareketinin (Hereketa Mezlmn Kurdistan) amacı; Allah rızasını kazanmak ve Ona olan kulluk grevini yerine getirmektir. Hedefi; Kurdistanın kuzeyini (Trkiye'deki para) federal bir yapıya kavuşturarak, her trl tağuti sistemlerden arındırmaktır. Cemaatimiz; daha sonrası iin halkımızın karar vermesinin gerekliliğine ve bağımsızlık yolunun federaldan getiğine inanır.

A) Cemaatin amacı: Yaptığı ve yapacağı mcadele ve alışmalarla Allaha yaklaşma ve onun rızasına nail olmaktır. Kul ancak yaptığı faziletli amellerle Allaha yaklaşır ve kt amellerle de o nisbette Allahtan uzaklaşır. Amellerin hangisinin daha hayırlı olacağı ise yer ve zamanına gre değişir. Hz. Peygamberimiz bu konuda kendisine sorulan sorulara farklı cevaplar vermiştir. Cevaplar elbetteki yer ve zamanın gereksinimine gre değerlendirilmelidir. Mesela cihada (savaşa) katılmak istiyen bir gence evde oturup yaşlı annesine bakmasının kendisi iin daha sevaplı olduğunu sylemiştir.

Bize gre zamanımızın en hayırlı ameli, asırlardır komşuları ve emperyalistler tarafından smrlen, katledilen, srlen, asimileye tabi tutulan ve her trl ceza ve işkenceye maruz kalan Krdler ve bununla beraber Kurdistan halkının hakkını elde etmek iin mcadele etmektir. Bu hayırlı ameller neticesinde Allaha yaklaştığımıza inanıyoruz. Zira mcadelemizin kaynağı Kurandır. Biz İslami bir Sistemle idare edilen bir devlete başkaldırmış bağiler değiliz! Biz taguti sistemle idare edilen ve mslmanlara her trl zlm reva gren Ebu Cehil sistemlerine Muhammedi metodla kıyam eden Krdistani mcahidleriz.
Cihadın her mslmanın zerine farz olduğu bu dnemde zerimize dşen grevi yapmaya alışıyoruz. Kleliği kabul edenlerin gnahından sorumlu değiliz. Kimin dost ve kimin de dşman olduğunu Kuranımızdan rahatlıkla anlayabiliyoruz. Yce Allahın bizim ne ibadetimize ve ne de cihadımıza ihtiyacı yoktur. Kim ne yaparsa kendisi iin yapar. Biz grevimizi yapmazsak Allahu Teala bu grevi başkalarına verir.

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hırıstiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol gstermez. Kalblerinde hastalık bulunanların; Başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına koşuştuklaını grrsn. Umulur ki Allah bir fetih, yahut katından bir emir getirecek de onlar, ilerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olacaklardır. (Bakara/51-52)
Ey iman edenler! Sizden kim dininden dnerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven mminlere karşı alak gnll (şefkatlı), kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. (Bunlar) Allah yolunda cihad ederler ve hibir kınayanın kınamasından korkmazlar (aldırmazlar). Bu Allahın dilediğine verdiği ltfudur. Allahın ltfu ve ilmi geniştir. Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allahtır, Resuldr, iman edenlerdir; onlar ki Allahın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler. Kim Allahı, Resuln ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) stn gelecek olanlar şphesiz Allahın tarafını tutanlardır. Ey iman edenler! Sizden nce kendilerine Kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Allahtan korkun; eğer mminler iseniz. (Bakara/54-55-56-57)

B) Hedef Kurdistanın Kuzey Parasını federel bir yapıya kavşturmak ve orada İslam-ı hakim kılmaktır. Biz kabul etsekte etmesekte birinci dnya savaşının sonunda komşularımız emperyalistlerle birleşerek batı Kurdistanı e ayırmışlardır. Daha evvel 1639 Kasr-i Şirin antlaşmasıyla ikiye ayırdıkları gibi!... Halbuki eğer krd halkı mezkur tarihte emperyalistlerin tekliflerini kabul etmiş olsalardı, bugn Krdistanın enaz parası bir bağımsız devlet olarak dnyada yerini almıştı. Ama ne yazıkki biz araplar ve trkler kardeşimizdir, ayrı devlet kuracağımıza onlarla ortak devlet kurmayı daha uygun buluruz dedik. Fakat emperyalistler bu sefer de onlarla birleşip bizi e bldler. Krdistanın yeraltı ve yerst zenginlik kaynaklarını talan ettiler.

Bgnk dnya şartlarında sınırların değiştirilmesi ok zordur. Byle bir olay sadece komşularımızın değil, btn emperyalistlerin de hesabını alt-st edeceğinden, şartlarımızı zorlaştırmaktadır. Bir şeyi hedeflerken maceracı ve hayalperest olmamalı insan. İinde bulunduĝu zaman, mekan ve dnya şartlarını iyi bilmeli, hedefine nasıl varabileceĝini iyi keşfetmeli ona gre bir metod geliştirmelidir. Bugn zellikle kefere gleri tarafından ortaya atılan ve saf mslmanlarca kabul gren BTN ISLAM ALEMİNİ BİRDEN KURTARMA, AZAD ETME fikri hayaldan başka birşey deĝildir. Zaten gayeleri de varılması mmkn olmayan hedefleri ortaya koymak ve mslmanların bununla oyalanmasını saĝlamaktır, bunda da başarılı oldular. Bugn bu hedefi nne koyan hibir cemaat yoktur ki sonuca varmış olsun. Peygamberlerin mcadele metoduna baktıĝımızda grrz ki; her zmana kkten byĝe doĝru bir metod kullanmışlar ve başarılı olmuşlar. Burası ok nemli!... Daha hibir imkana sahip olmayan bir cemaatin nne byk bir hedef koyması ve otomotikmen btn dnyayı karşısına alması akılkrı deĝildir.

Amacımız Byk Kurdistanın kuzeyini federal bir yapıya kavuşturmak, oradaki halkı zgrleştirmektir. Federal bir cumhiriyette kendi topraklarımız zerinde kendimizi idare ettikten sonra, diğer kısmın ne ile idare edileceği oradaki halkın iradesine bırakılmalıdır. Eğer Trkistanda halk kemalizm ve laikliği istiyorsa bizim yapabileceğimiz bir şey olmaz! Birinci dnya savaşında Yunanlılara, İtalyanlara, Fransızlara karşı savaştıkta ne oldu? Onların hakim kılamayacağı kefere sistemini ierdeki kardeşleri başarıyla tamamladılar! Biz btn aleme İslamı hakim kılmakla mkellef değiliz. nce kendi halkımıza karşı olan grevlerimizi yerine getirelim, daha sonra diğer blgelerde cihad eden kardeşlerimiz varsa, onlara karşı grevimiz ne ise yapmaya hazırız. Biz hayalperest olmak istemeyiz. Bizi federalcılıkla sulayanlar kolaysa kendileri bağımsız devlet kursunlar! Federel yapıdan sonra eğer halkımız illada bağımsız olmak istiyorsa bu da halkın takdirine bırakılmalıdır. Ancak biz Federal, yani Trkiye ile federal bir devlet kurmak istiyoruz. Amedden ve Kuranla idare edilen bir devlet! İişlerinde serbest, dışarıya karşı aynı g ve selahiyetlere sahip iki kardeş lke gibi...

Herekate Mezlmn Kurdistan (Kurdistan Mazlumlar Hareketi)

Lice

NAV LIC DROKA LIC

Nav Lic esil Lic ye. Gor rwayetan ku t gotin, di demeke ku droka w nediyare, Mrn Etax runiştvann Etax havnan diine zozanan. Nav zozan wan Waresn e. Yan War Snan e. Ev ch li biniya Lic, li al pş Lic ye. Ji wir malbatek t şna ku paş nav w b Lic bu cih runiştvanan, li ser kaniya Nehewş bi ch war dibe. Yn ku li Waresn ne, rojek dibjin ka bila hinek biin binrin ew malbat li wir e, li w cih ye yan na. Hinek diin dinrin ku ew malbat li wir e. Tn dibjin malbat li c ye.

pişt w hend nav wir dibe Lic. Ev rwayet e t gotin. L li gor drok: Nav Lic y esl Şrşa yan j li gor hinek avkaniyan Şivşa bye. Beriya mlad cih rniştvanan li kendal v iyay ku nav w iyay Korxay ye. Mıxara Bilkileyn derdora v mixar iyay korxay cih rniştvann v mintq bye. Lic ev hem mintqe pş ketiye bin bandoriya mparator skender Mezin, paş ketiye bin dest Selefkosan, Persan Ereban. En daw j dikeve bin dest Tirkn hov. Wneya skender Mezin hj j di mixara Bilkileyn de heye. Di bin mixar de j hepisxaneyeke mezin heye ku dibjin ji al skender Mezin ve hatiye kirin. Li ser kevir tehtn mixar nivsn ku ji al 1. Tglatplaser ve hatiye nivsn heye.
Di dema dewleta Merwanyan de -ku damezrevan v dewlet Badik Dostik b- merkeza rniştvanan Entax b. Entax dikeve başr rojavay Licya niha. Gundeke bik e. Keleya Entax hj j heye.

Hinek ji bo skender Mezin dibjin ew skender Zulqerneyn e. L li gor hinek drokzanan skender Mezin Zulqerneyn ne yek mirovek ne, ew du mirovn cuda ne. Tt gotin ku Zulqerneyn Melk Yemen bye. Ji xwe maneya Zulqerneyn hukumdar rojhilat rojava ye. Li ber gund Xanakel, di nav iyay el de keleya Zulqerneyn hebye. Kolonn v keley hj j li ser piyan e.

Lic dikeve bakr rojhilat Diyarbekir. Ji Diyarbekir 95 km dr e. Li gor drokzanan herma Lic beriya mlad ketiye bin dest hukimdariya Asuriyan, Nirbiyan ordiya skender mezin. Di mixareya Bilkileyn de wneyn peykern kral Asuriyan Tglatpleser Tglatnitip hene. Ev wneyn wan di zinar mixar de hatine kolan, hatine kirin. Keleya ku li al jor mixara Bilkileyn hatiye kirin, di dema skender Mezin y Mekedon de hatiye avakirin. Tarxa kirina kela Etax Xana Kel de ne diyare ku kng hatiye kirin. Li deta Fs kela Dekyanus heye. Ev kele j gelek kevne, di kjan dem de hatiye avakirin ne diyare, heger tarxa kirina w diyar be j ez bi xwe p nizanim. Li ber Drqam j iyay miyakuyan mixara Eshab Keyf heye. Lic di dema dewleta Merwanyan de gundeke girday Etax b.

Lic ji dema serhildana Şx Sed nemir taa ro bye keleha berxewana netew ya kurd. Lic gundn derdora Lic carek di dema serhildana Şx Sed de du car j di dema şer PKK de, s car hatin şewtandin.

Pişta Lic. J re pişta cum dibjin, ciheke xwe e. Li aliyek iya, zinar dehl, li aliyek bax bexe men. Cum wek bexey cinet n e, kesk e. Hewake w y pak heye, hundir cigera mirov tije oksjen dibe. Cum, gom, diyar cum, kevira sor, iyay şxtengur, iyay ro, hem j wek abdeyn proz derdora Lic rapane.

Li pita Lic iyay ro kela Şro heye. iya wek heybet seknand ye, l kela Şro xirab buye. Kela Şro di dema hukumdariya Merwaniyan de hatiye kirin. Qumandar Ordiya Merwaniyan nav w Şro b. Wexta kela pişt Lic kiribn nav Şro l danbn.

Du Lic hene; yek Lic ya kevn yek ya nh. Licya kevn di deprema -erdhejandina- sala 1975an de xirab b. Licya kevn li kendal iyay Şro hatib avakirin. Xan li ser xaniyan bye. Ji jor kendal hetan jr deh, duwanzdeh xan li ser hev bne. Wek xaniyn duwanzdeh qat xuyabne. Licya nh li jr, li ser erdn dz, li meydana bin Licya kevn hatiye kirin. Xan hem avahiyn Licya kevn bi keviran bi nihtan hatib kirin. Xaniyn Licya nh xaniyn prefabrk in. Yek qat in. Zivistanan sar in, havnan germin. Dewlet bi waadn derew Licyan xapand. Ji xwe bawerya Licyan j bi dewlet tuneb.

Lic ji dema serhildana Şx Sed ta ro keleya welatparziya Kurd bye, keleya serhildan berxwedan bye. Di dema serhildana Şx Sed de Lic bi girsey beşdar serhildan bn. Serhildran demeke kurt be j Lic ji bin dagirkeriya Tirkan rizgar kirin. Di w serhildan de cih ku her pir gundn w xirab bn, nsann w hatin kuştin naveya Lic b. Ronakbr welatperwern wek Fehmiy Blal, Al Axay mala Hecsman, Heq Beg hwd bi aktf beşdar serhildana Şx Sed bbn. Pişt tkna serhildan j Licyan gelek di berxweda dan, boy Mark, Amer Hecsman, Hesen Keyay Celk gelekn din bi salan di iyan de mehkm kirin, li dij ordiya Tirk tkoşiyan, şerkirin.

Di saln 70y, 80y de j tevgera şoreşger welatparzn Kurd di Lic de gelek xurt b. PKK di nav Lic de tuneb, l kongreya xwe di gundeke Lic de kirib. Di nav Lic de komeleyn kultur buroya kovara siyas (buroya Ozgurluk Yolu - Riya Azad) hatib vekirin. Komeleya kultur ya bi nav LK -DER heb. Gelek xortn Lic bbn şoreşger welatparz.

Li aliy bin Lic re dibjin Pş Kevir li wir gelek gund hebn, (wan gundan şewitandin niha gundn xirabkir ne) gundyn wan gundan hem j welatparz bn. Lic Vetnameke bik e. Ji bo ku mirov van 15 saln dawn yn Lic fm bike div Lic bij. Lic wek iyay Şro mexrr e, l ser w bilind e. Lic naveyeke sembola serhildan ye. Lic ji xiyanet re ser danayn, wek pola ye, di berxwede dide. Di şewitandina Lic de, kaleprek Lic dibje Madama ku hn mala min dişewitnin min ji axa bavkal min, ji welat min dikin, min j bi mala min re bişewitnin. Zarokek pik ji rojnamevanek dipirse, dibje Hn dizanin berxwedan jyane i ye?

Lic sembol e, sembola berxwedan ye, mabedeke proz e. Y ku Lic nas bike, ba bi rastiya van gotinan dizane. Mezel gelek şehdan di Lic de ye. Lic stargeha şehdan e.

MEHLEYN LIC
Duwenzdeh mehleyn Lic -ya kevn- heb. Nav mehlan ev in :

1 - Mehla Nehewş - Dewleta Tirk bi ferm nav v mehl kire mehla Mella. 2 - Mehla Keya - Bi ferm nav w kirin mehla Kaya. 3 - Mehla Şeher.
4 - Mehla Kalwan. 5 - Mehla Delwan. 6 - Mehla Mominaxa. 7 - Mehla Qiloek. 8 - Mehla Xincis. 9 - Mehla Kal. 10 - Mehla Qerehesen. 11 - Mehla arşiy. 12 - Mehla Mran

Paş li jr Lic mehleyek ji al dewlet ve hate kirin bi ferm nav w mehl dann Yenşehr mahles, l Licyan ji w mehley re digotin mehla Şanty.

IYAYN LIC
iyay Şxtengur, iyay Şro, iyay Qerekur, iyay Kendal Re


AŞRN LIC
Aşrn derdora Lic yn her mezin ev in: Aşra Şxmran - Aşra Mamed - Aşra Zirk - Aşra Mark

GORSTANA ŞEHDAN
Di Lic de pişt şer ekdar y PKK, di iyayn derdora Lic de gelek gerlla şehd ketin. Liciyan n cesed gerllan ji iya hatn li Lic gorstana şehdan kirin wan li wir defin kirin. Nav cih mezel gerlan re j gotin Gorstana Şehdan.

REZN LIC
Li jr jor Lic rezn tiryan heye. Nav wan rezan ev in :

Rezn Pişta Şro, rezn Waresn, Rezn Pehnav

MALBATN DEWLEMEND YN LIC
Ji Lic gelek malbatn dewlemend derketine. Hinek ji wan malbatan bi nvs neyn masmediya Tirkiy bn bi nav deng. Malbatn her dewlemend yn Lic ev in:

1 - Mala Mist Feto - Paşnav wan y bi tirk Canturk e- 2 - Mala Zengo - Paşnav wan y bi tirk Zengn e y hinekan Arkboga ye. 3 - Mala Hec Usman - Paşnav wan y bi tirk Ozyildiz e. 4 - Mala Mella Usman - Paşnav wan y bi tirk Ersonmez e. 4 - Mala Hec Hemd - Paşnav wan y bi tirk Toprak e. 5 - Mala Mihş - Paşnav wan y bi tirk Baybaşn e. 6 - Mala Mehmo - Paşnav wan y bi tirk etn e. (Hkmet etn ji v malbat ye.) 7 - Mala Mran - Paşnav wan y bi tirk Iik e.

RXISTINN SIYAS YN KURD TEVGERN SIVL
Beriya sala 1975an li Lic şubeya Partiya Karkern Tirkiy (TP) heb. Pişt sala 1975an li Lic rxistinn ep yn kurdan GD (komeleya xortn pşver bi partiya komunst a Tirkiy -TKP- ve girday b) bi hz b. Di rxistinn kurdan de zgrlk Yolu (Riya Azad) ango PSK - Partiya Sosyals a Kurdistan- , Ala Rizgar KUK li Lic xurt bn. Pişt saln 1980y PKK li Lic gelek xurt b. Şubeya HEP/DEP/HADEP li Lic veb. Di helbijartina belediy de namzet HADEP biserket.

Di nabeyna saln 1975 1980y de wek tevgern sivl j LK-DER (Lce Kultur Dernegi), Buroya Ozgurluk Yolu, DSK/Baysen TOB-DER heb. LK-DER komeleyeke kultur b u tde ji hem syasetan mirov hebn.

NIVSKAR/ROJNAMEVAN
Ji Lic gelek nivskar rojnamevan derketine. Yn ku ez dizanim ev in :

Kurdzade Ramiz, Fehmiy Blal, Mehmed Emn Bozarslan, Fatma Bozarslan, Siddik Bozarslan, Zek Bozarslan, Tarik Zya Eknc, Amed Tigrs, Bayram Bozyel, Bayram Ayaz, Lokman Polat, Sat Guven, Serdar Roan, Hurşd Mrzeng, Hafiz Akdemr, Hakk Balta, Weys Barak, Miham Licok, Sore Erdogan, Zana Sern.

GUNDN LIC
Dewleta tirk nav hem gundn Lic kiriye tirk. Ez navn gundan yn bi kurd dinivsim. Gundn Lic ev in : Drxus, Cinezur, Bamitn, Herniyat, Cemar, Entax, Sin, Şatih, Huseyng, Prik, Gir Datm, Nenyas, Kerwes, Mehl, Hezan, Firdes, Mişirf, Fs, Nenyas, Zeng, Licok, Ben, Qerameg, Kaniya Maran, Moxbil, Balijn, Mahm, Helbeqn, Bana Dran, Hezmaz, Aloxişo, Bamus, Sayrek, Baraf, Mizag, Tut, Bawerd, Par, Heşeder, Şaxr, Şergemran, Xosor, Zengesor, Karincak, Mrg, Hemz, Xana Kel, Akro, Hdk, Drcimt, Fum, Dehbilo, Korxa, Mark.

GOL EMN LIC
Li Lic ten goleke pik heye, nav w gola Moso ye. Du emn Lic hene, nav yek em Sarim ye, nav y din em Bilkileyn ye.

Lokman Polat
 

Bircek ji pltan

B sir ro disa
Sh ket kendalan,
Tu sekin li ser tep jor
surra var li por
te y zern dixe

biser ser te de diqulibne
dixe ser avn te.
Ez bi dengek bilind
gaz dikim diqrim,
l ibikim ji bilindbna
yan ji krbuna newalan
deng min nay te,
deng min ket
qirika min zuha b
bhz ketim,
min xwe negihan te.
Roj ava
şeva reş kon xwe vegirt
tu ji beravn min
wendaby,
Her iqas di reşaya
şev de ez te nebnim j,
l bhna te t min tu
dij di dil min de.
Di hevdtina me ya
cara ewil de, min dm
avn te yn reş kolab
di mej neqişandib di
reşika avn xwe de,
her tim tu znd y li ba min.
Ez bhv nnim
w rojek bibe bihar,
bihara har wek agir
pt
D vebe nesb min te
feleka xayn w rojek bikene
li ry me em bighn
miradn xwe.
Ez avakim birca evn
ji pltan der j re kim
ji rihan,

w vexun ji ava Zemzem
lvn bismir, destn terik
tilyn qelişne di axa azady de.
Bi tembra qanz qulingan
bi bilra şall bilbilan
w bigirin govend dlan,
kesn dilbirn
brndar evna şikest
evndar gula azady
ta berbanga siv, ez te
bibnim disa li ser rewşa
ber,

Evna min jyana min dil min.
Dilbrn 2001 08 13