Malper/Site
Rbaz/Tzk
Belavok/Bildiri
Program

Deng Mezlma

Hejmar - 36 - 30.07.2005
Hejmar - 35 - 30.06.2005
Hejmar - 34 - 30.05.2005
Hejmar - 33 - 30.03.2005
Hejmar - 32 - 28.01.2005
Hejmar - 31 - 31.12.2004
Hejmar - 30 - 30.11.2004
Hejmar - 29 - 30.10.2004
Hejmar - 28 - 30.09.2004
Hejmar - 27 - 30.06.2004
Hejmar - 26 - 30.03.2004
Hejmar - 25 - 30.02.2004
Hejmar - 24 - 30.12.2004
Hejmar - 23 - 30.06.2003
Hejmar - 22 - 30.12.2002
Hejmar - 21 - 30.10.2002
Hejmar - 20 - 30.06.2002
Hejmar - 19 - 30.05.2002
Hejmar - 18 - 30,04.2002
Hejmar - 17 - 30.03.2002
Hejmar - 16 - 28.02.2002
Hejmar - 15 - 30.01.2002
Hejmar - 14 - 30.12.2001
Hejmar - 13 - 30.11.2001
Hejmar - 12 - 30.10.2001
Hejmar - 11 - 30.09.2001
Hejmar - 10 - 30.08.2001
Hejmar - 09 - 30.07.2001
Hejmar - 08 - 30.06.2001
Hejmar - 07 - 30.05.2001
Hejmar - 06 - 30.04.2001
Hejmar - 05 - 30.03.2001
Hejmar - 04 - 28.02.2001
Hejmar - 03 - 30.01.2001
Hejmar   02   30.10.2000
Hejmar   01   30.06.2000
 

Hejmar:07, Sal:2001, Meh:05

Qazi Muhammedin idam edilişinin yıldnm mnasebetiyle - M.Nureddin
Halepe katliamını kınıyorum - M.Nureddin
Seriy di av de - Cankurd
Tarihte kadınların aşaĝılanması - Kewser
mam Buxar 194-256 /810-869 - M.Nureddin Yekta
Şerm e, Şerm e, Şerm e Şjino, Tu li k der y - Cankurd
Ama - Kewser
Gula Bişkiv - Dilpt
Karker Titn - Gire Dersile
Hz.Muhammedin cesaret ve şecaeti - H. Gl

Qazi Muhammedin idam edilişinin yıldnm mnasebetiyle

1940'ların ortalarına kadar ismi pek duyulmayan Mahabad kasabası Reqreq suyu havzasının gneyinde şirin bir Krd şehri olup, 16 bin cıvarında bir nfusa sahipti.

1945'lerde dnyayı paylaşan emperyalist gler olarak bilinen İngilizler, Rusya, Amerika ve muttefikleri, Mahabada ulaşamamışlardı. Mahabad ne Ingilizler'in ve ne de Sovyetler'in işgalinde olmayan tampon bir blge idi.
1944 de Komeleya jiyana kurd adıyla kurulan rgt, 1945 yılında Qadı Muhammed başkanlığında Krdistan Demokrat Partisini kurar. Qazi Muhammed Kurdistanda ve zellikle de Mahabadda dini ve siyasi saygınlığı olan byk bir şahsiyetti.

Bir taraftan Krd Devletini kurmakla meşgul olan Qazi Muhammed ve beraberindekiler, diĝer yandan dnya ve civardaki devletlerle de ilişki kurmak istiyorlardı. Bu ilişkiye en başta Rusya olumlu cevap verdi. Sovyetler Birliğinin 1945 te başlattığı ataklardan ilki ile Mahabad'da "Krdistan-Sovyet Kltrel İlişkiler Cemiyeti"ni kurdu.
Ayrıca Rusyanın Mahabada gnderdiği matbaa makinası ile radyo vericisi Mahabad'da faaliyete gemiş, aralarında "Krdistan" adını taşıyan gnlk gazetenin de bulunduğu bir ok yayın faaliyet gsteriyordu.
Devlet kurma hazırlıkları tamamlanmış sayılırdı. Bunun zerine Qazi Muhammed 21.01.1946 gn Mahabadın en byk camisinde parlemento hazırlık toplantısı yapar. Bu tarihi toplantıda, Qazi Muhammed Sovyetler Birliĝinin maddi ve manevi desteĝine deĝindiĝi gibi, Azarbeycan dostluĝunu da dile getirir. Anlaşılan Qazi Muhammed Gen Cumhuriyete gelecek olan tehlikenin buradan gelebileceĝi endişesi iindeydi.
Ertesi gn, Mahabad'da aşiret liderleri, KDP yneticileri, Sovyet subayı ve Mela Mustafa Barzani'nin de hazır bulunduğu, ayrıca halkın da geniş lde katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıya gelen Sovyet subayları sadece gzlemci olarak katılmış ve mitingi bir jipin iinden seyrediyorlardı.

Tarih 22 Ocak 1946, Mahabad kentinin arıra Meydanında, Krd Cumhuriyeti ilan edildi ve Krt ulusal bayrağı gndere ekildi. Toplantıya Irak sınırına komşu aşiretlerin liderleri, Kurdistanlı siyasetiler ve birok şahsiyet de katılmıştı. Daha sonra 30 yeli bir ulusal parlamento tayin edildi. 11 5ubat 1946 da, 13 yeli Bakanlar Kurulu oluşturuldu ve Qazi Muhammed, Mahabad Krd Cumhuriyeti Başkanı olarak yemin etti.

Gen Kurdistan Cumhuriyetinin başındaki tarihi lider Qazi Muhammed, kuruluş merasiminde o gn şu şekilde yemin etti.

"Allahın byklğ, Kuran-ı Kerimin kutsallığı, lkem ve bayrağım zerine ant iiyorum ki, kanımın son damlasına ve son nefesime kadar, canımla ve malımla, zgrlk yolunda bayrağımızın gklerde dalgalanması iin alışacağıma sz veriyorum."

Daha sonra Cumhuriyetin sınırlarını korumak iin bir askeri g olarak savunma Bakanlığı kuruldu. Bakanlıĝa daha evvel İran ordusunda subay olan ve Qazi Muhammedin amcası oĝlu Muhammed Hseyn Seyfi Qadi getirildi. Savunma bakanı ayrıca Cumhurbaşkanı yardımcısıydı.

31 Mart 1946'da Gen Cumhuriyet drt lidere general rtbesini verdi. Bunlar Seyfi Qadi, Omer, Xan Şıkaki, Harna Raşid ve Barzani idi.

Her ne kadar Mahabad Krt Cumhuriyeti`nin mr 11 ay gibi kısa bir sre olsa da, bu sre iersinde Gen Cumhuriyet siyaset ve aydınlanmanın merkezi haline gelmeyi başardı.

Mahabad'da kurulan hkumette 13 bakan yer aldı ve cumhuriyetin anayasası kısa srede hazırlandı. Mecliste erkekler yer aldıĝı gibi kadınlar da yer almışlardı.

Mahabad Krd Cumhuriyetinin kuruluşunda Krdlere destek veren sosyalist Rusya, bazı batılı lkelerle ilişkilerini bozmamak iin Krdlere olan desteĝini gerı ekti. Szde insanlara refahı vadeden Sosyalizmle idare edilen Rusya emperyalizmi Kurdistanı adeta İranın kucaĝına itti. ( Bu yzkızartıcı tarihi olaya her nedense sosyalistler hi bahsetmemektedirler)

Rusyanın desteĝini geri ekmesi İranı harekete geirdi. 24 Nisanda Şah'ın kuvvetleri saldırıya getiler. Albay Kisra'nın komutasında topu ve suvari desteĝine sahip 600 kişilik askeri kuvvet Qahrawa'ya vardı. Burada istirahate ekilmek isteyen İran birlikleri, aniden burada mevzilenen Barzani'ye bağlı kuvvetlerin saldırısına uĝradılar. Bu ani saldırı karşısında neye uĝradıĝını şaşıran Şah'ın askerleri feci olan bir pusuya dşmşlerdi. 21 l, 17 yaralı ve 180 esiri geride bırakan birlikten sağ kalıp kaabilenler, Saqız'a kadar kovalandılar. Aynı akşam esirler serbest bırakılıp garnizonlarına geri gnderildiler.

Bu başarılı atışma aynı zamanda Cumhuriyetin askeri kuvvetle savunulabileceĝi işaretlerini vermişti. Bunun zerine Qazi Muhammed ve M. Mustafa Barzani cepheye giderek krd kahramanlarına takdirnamelerini verdiler.
Bunun zerine, o dnem blgedeki en etkili g olan İngilterenin desteĝini alan İran, btn gcyle saldırıya geti. Rusyanın sz verdiĝi silahlar gelmeyince, Gen Cumhuriyet sıkıntıda kaldı.

Cumhuriyeti destekliyebilecek başlıca g olarak Barzaniler kalmıştı. Barzani'ye bağlı kuvvetleri takviye etme lzumu doğarsa, savaş alanına srlebilecek 1000'in altında silahlı savaşısı olan Mahabad'ın Gawrik ve bir de daha kk Zerza aşiretleri vardı. Qazi, son olarak aşiretlere başvurarak "eğer savaşırlarsa, Sovyetler'in vaadedilen ağır silah yardımı'nın geleceğini bildirdi ise de, kimseyi ikna edemedi.

13 Aralıkta Qazi Muhammmed'in kardeşi İran meclis yesi Sadr Qadi, Qazi Muhammed ile İran ordusu komutanı General Humayuni arasında anlaşma sağlamak iin arabuluculuğa başladı. Sadr, General Humayuni'ye Krdler'in Mahabad'ı barışı yoldan teslim etmeye hazır olduklarını bildirdi. Humayuni, kendisi şehre girerken, Barzanilerin orada bulunmaması şartıyla kabul etti. Bunu denetlemek iin nc g olarak Albay Caffari komutasında, hkmet yandaşı Dehborki, Mameş ve Mamgurlardan oluşan bir kuvvet gnderdi. Qazi Muhammed bu gc Mahabad yakınında durdurdu. Albay Caffari'ye, şehri ancak dzenli ordu birliklerine teslim edebileceğini bildirdi. nk aşiret kuvvetlerinin apul hareketlerine girişeceklerinden endişe ediliyordu. Qazinin bu teklifini kabul eden Caffari, aşiret kuvvetlerini geri ekmişti. Bylece Qazi Muhammed, kendi kellesi pahasına da olsa ulusunu bir felaketten daha korumuş oluyordu.

5 Aralık 1946 gn Mustafa Barzani, Qazi Muhammed ile buluşmaya gitti. Barzani ok kızgındı. Başkanı selamladıktan sonra "kararınıza ok teessf ederim. Ben ok zgnm. Durumu gzden geirerek kararınızı deĝiştirmenizi rica ediyorum. En doĝru karar, İran ordusu ile savaşmaktır. İyi biliyorum ki, teslim olmanız halinde sizi idam edecekler. Şahın szlerine inanıyorsan hata yapıyorsun." dedi. Qazi zgnd ama yapabilecek hibir şeyi yoktu. Barzani'ye "Evet biliyorum, doĝru sylyorsun, ama artık ge. Kardeşim Sadr, Tahranda benim iin sz aldı. Hi kimseye zarar vermemek şartıyla teslim olmayı kabul ettik. Biliyorum, ben yalnızım ve kimsem yok. derken aresizliğini de bildirmekteydi. Barzani bunun zerine yalnız olmadığını, Barzanilerle gelmesini, onların kendisini kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını syledi, ama dinletemedi. Barzani'ye Allah'a yemin ettirdi ve ondan Krdistan'ın kurtuluşu iin mcadeleye devam etmesi iin sz aldı. Sonra bazı madalyalarla Mahabad'ın bayrağını Barzani'ye teslim ederken: "Alın, bunları size emanet olarak veriyorum" diyordu. Barzani'ye bağlı glerin eski silahlarını yenileri ile değiştirdi ve şehirden uğurladı.

Şah gleri, 16 Aralık 1946'da Azerbaycan'ın başkenti Tebriz'i aldıktan bir gn sonra, Barzaniler'in şehirde bulunmadıklarına emin olduktan sonra sonsuz bir gururla 17 Aralık 1946 da savunmasız Mahabad'a girdiler. Bylece kısa ve gzel bir rya son bulmuş, Mahabad Krd Cumhuriyeti sona ermişti.

İran Şahı verdiĝi sznde durmamış ve Qazi Muhammed, savunma bakanı Seyfi Qazi ve kardeşi Sadri Qazi ile birlikte, cumhuriyetin ilan edildiği arıra meydanında 31 Mart 1947 tarihinde idam ettirdi.
Qazi Muhammed belki bedeniyle aramızdan ayrılmış olabilir ama verdiĝi mcadele, ulusuna yaptıĝı hizmetiyle o her zaman Krd halkının gnlnde yaşamaktadır. Şehid edilişinin 55. yıldnm mnasebetiyle kendisini rahmetle anıyoruz. Mcadelesi torunlarına her zaman ışık olmuştur. Onun bıraktıĝı yerden mcadelemize devam edeceĝimize sz veriyor ve ruhu şad olsun diyoruz.

Yaşasın Krdistan, kahrolsun smrgeciler, işgalciler!...

30.03.2002
M.Nureddin Yekta

Halepe katliamını kınıyorum -

Mazlum Krd halkının tarihine kara bir sayfa olarak giren Halepe katliamının yıl dnmne girmiş bulunuyoruz. İnsan celladı Saddam Hseyin ynetiminin 16/18.03.1988 tarihlerinde Gney Kurdistanın Halepe kentinde Amerika ve Avrupa lkelerinden edindiĝi kimyasal bombalarla, Krt ulusuna karşı bir katliam uyguladı. Bu Katliam neticesinde oĝunluĝu kadın ve ocuklardan oluşan 5000 sivil Krd hayatını kaybetti ve 6000 civarında Krd sakat kaldı. Yzbinlerce Krd Saddamın zulmnden kurtulmak iin Trkiye ve İrana sıĝınmak iin yollara dşt ama, birok kişi alık, sefalet ve soĝuk nedeniyle yolda hayatını kaybetti. Ne yazık ki, başta Avrupa lkeleri olmak zere btn insanlık alemi, bu insanlık dramı karşısında sessiz kaldılar. Krdler kendi topraklarında bile, mlteci statsnde kabul edilmediler. Trk ve İran devletleri elinde olan Krdistan topraklarında, etrafı tellerle evrili yarı aık cezaevlerine konuldular, a kaldılar, sussuz kaldılar, ilasız kaldılar!..

Bu saldırı, diktatr Saddamın gaddar, zalim ve faşist rejimi tarafından zehirli ve kimyasal silahlarla adeta krd halkına yapılan etnik ve ırki temizliğe dayalı byk bir katliam harekatıydı. Bu katliam yaşandıĝı zaman gerek Amerika, Avrupa ve gerekse kendilerine İslam Devletleri denilen uydu devletler, evet tm dnya buna karşı sessiz kaldı. Hatta Halepede kimyasal silah kullanılmadıĝına dair aıklamalar yapıldı. Nasıl izah edebilirlerdi? nk Saddamın Krdler zerinde denediĝi bu silahlar kendilerinden satın alınmıştı. Krdlerin devleti yoktu, krdlerin hamileri yoktu, krdler kimsessizdi, krdlere sahip ıkmak kendi menfaatlerine zarar verirdi. Krdlerin bir trajedi yaşadıklarının ne nemi vardı onlar iin!.. nk onlar, genelde dnya ve zelde Ortadoĝu zerinde kendi smrgeci politikalarını devam ettirmek, ekonomilerini geliştirmek ve dnyada pazarlarını kendi egemenliklerine almak istiyorlardı, istiyorlar! Krd halkının katliamı kendi yararlarına idi, zira kullanılan silahlar yerine yenilerini satacaklardı!

Ne acıdır ki, iki yıl sonra aynı katil Saddam, bu sefer de Kuveyti işgal etti. Smrgecilerin menfaatına ters dştĝ iin bu sefer de, onların insani tarafı aĝır bastı ve dnya ayaĝa kalktı. Krdleri paralara blen, ekonomik, siyasal, sosyal ve kltrel ynden smrlmelerine sebep olan emperyalist ve smrgeci devletlerin, krdlere sahip ıkması szkonusu olmazdı elbette! nk tarihin bu kara sayfasında bu emperyalist devletlerin de imzaları vardı. Krdistanı araplarla, trklerle ve farslarla paylaşan zamanın emperyalist devletleri bunu hatırlamasalar da, krd halkı bunun bilincinde ve bu tr katliamlarda payı olan herkesi tanımaktadır. Krd halkı katliamlarla yok olacak bir halk deĝildir. Asırlardır emperyalist devletlerin desteĝini alarak krd halkı zerinde katliam yapan başta Sadddam olmak zere birok devlet idarecileri bunu ok iyi ĝrenmişlerdir. Krd halkının serhıldanlarına karşı aresiz kaldıkları iindir ki, b tr gayrı insanı, vahşice saldırılarda bulunuyorlar.

Yeryznde emperyalistler olduĝu mddete, smrlen, ezilen ve her trl hakları ellerinden alınmış mazlum halklar da olacaktır. Halepe, tarihte katliama maruz kalan ne ilk ve ne de son blgedir. Elbette katiller, diktatrler ve zalimler olduka katliamlar da olacaktır, zira bu onların insanlık anlayışıdır. Fakat şurası unutulmamalıdır, "tarihte katliama uĝrayan blgelerin oĝu, bugn kendi zgrlklerine kavuşmuş, bomba yaĝdırılan yerlerde bugn gller bitmektedir." Halepe bunlardan bir tanesdir. 1988 de yeryz coĝrafyasından silinmeye alışılan Halepede bugn ALA RENGN (Renkli Kurdistan bayraĝı) dalgalanmaktadır. Umarız bu herkes iin de bir ders olacaktır. Krd halkı ldrlebilir, krd halkı ezilebilir ama, krd halkı hibir zaman esir alınamaz ve başkalarına kleliĝi kabul etmez!..

Halepe katliamının yıldnm mnasebetiyle, Krd ve Kurdistan dşmanlarını kınıyoruz. Krd halkı dimdik ayaktadır, işgal edilen topraklarında ezilen, smrlen Krd halkı birgn mutlaka zgrlĝne kavuşacaktır, Krd halkı bu inancını hibir zaman kaybetmemiştir ve kaybetmiyecektir!..

M.Nureddin
15.03.2002

Seriy di av de - Cankurd
 
Ber pşsern me li ber agir kutikan, di şevn zivistan de, ji hev din re rok digotin şevbuhrkn xwe yn dirj bi xweş şad, bi birat hezkirin, bi hviyn xweşik, bi stran henek tinaz diborandin. Kesek ji guhdarn wan rokn leheng mrxasan nedigot, ku ev rok nakeve seriyan, an j ev rok efsaneyeke tij derew e, an j ew, ku dibihst dida ber jimartin pvan, ka iqas rast nerast t de hene, l tevan bi dilgerm bi avn beloq guhn xwe yn bihstok guhdariya rokxund efsanebjan dikirin ten dipirsn: Gelo! D pişt v byer i bibe? D daw awa be? Ma w mrxas rok bigihe daxwaz armanca xwe dota şah xwe li xwe mar bike li ser text şahan rne?.. Rast an nerast ne giring b, rok giring b..

L niha her tiştek, ku em n rokbj dibjin li ser me t jimartin t pvan rexnegirn me mna lawiran di dora me re digerin, didanan q dikin hene gaz terazn kirine bin engn xwe dixwazin bizanin; ka van rok rastin an ne.. Lew re ez di seriy roka xwe de bibjim: Eger tu, ey xwendevan hja, li rastiy diger, di ser de bizane, ku nav v huner rok e ne ceografiya ne drok e, ez bi xwe j nizanim, ka end diram rast t de hene min bi xwe ev rok pda ne kiriye, min bingeha w bihstiye ez dixwazim ji te re j bi ziman xwe y jar roka xwe li ser vehnim eger tu ten li rastiy diger, div tu h nexwn dev ji guhdariya efsane rokan berd, tu roman novelan nekirr nexwn.. L dsa j guh xwe bide biray xwe, rast nerast bihle li aliyek..

Di serdema şah şahzadeyn hovane de, gellek mirov hebn nedikarn nan zikn zarokn xwe bi dest xnin, tev ku ji berbanga sib ve ta bi var di kar xebat kefteleft diman.. ji ber ku zarokn wan goşt ten du rojan di sal de, mebest rojn cejn şehyan, di Newroz Mhrecan de, pişt re di cejna Rojiy ya Qurban de, bihna goşt biryan (kebab) dihat bvln wan, bavn wan ji xwe re dihizirn; ka awa zarokn xwe tr bikin bi i rk bo wan goşt bi dest xwe ve bnin. Hinek hişmend ji ber w pdiviy bn nrvan li ol olistanan li pezkov, krguh, qaz tivrkan geriyan, ji wan re dav vegirtin an j bi tr kevanan ewan ku tin ji ber w yek j niha li nişt me y, ku ewqas dar daristan l hene, lawir balind firind km bne hinde nijadn wan j nemane li welat me j lawiristan nnin, ku mirov zarokn xwe bibe wir bo wan bibje: Ev gur e, ev hir e ev kov ye.. Ez v dibjim, l yek mna min li tenişta min rniştiye, seriy xwe di ser miln min re dirj kiriye di ber xwe de dibje: Gelo! Mirovistana me tune ye, d awa lawiristan hebe?!..

Mna wan nrvanan hinde mirovn din j bn masvan, din di emn av de mas digirtin, carinan ji wan re gol ji keviran mna sincn bik dikirin, hinek dan nan an dewarek mir davtin nav gol di bin tariya şev de li bend diman, ku mas bn hindir gola wan gava teprepa masiyan di gol de dibihstin, ji nişka ve mna n Gon şilf taz dibeziyan, bi hembzeke pkin iloyn tehl an gez deriy gol disiqandin mna hir rnişt mas digrtin davtin dervey av, an j bi xiştn wek misasan dirj li wan masiyn bguneh dihatin hev, ewan kerker dikirin dikuştin..Roja din beniyn masiyan li ber deriyn maln xwe bi dar dixistin, hinek didan nas merivn xwe n din j didan zarok jin dotn xwe, dibirajtin an j di zt de diqewirandin dixwarin..

Rojek s masvan n ber emek, ku li bin keleha şah wan b goleka xwe ya ji kevir şehfan ava kirin, ku masiyan bihwirnin nav gol dsa wan bigirin..Demek xwe di kortek de daqelaztin, bi dizka bi hev re peyivn, ku mas dengn wan nebihsin nerevin..Heylo!
Mirov i ps e, i zorbaz e, bi huner e, flbaz e..!!

Pişt demek, ku hveke arderoj li ezman say li wan temaşa dikir, yek ji wan, ku nav w Harmend b, bi dizka seriy xwe ji kort hilda got:

- Div em niha rabin! Gola me niha tij mas ye..

Y d, ku piek ji herduwn din qelewtir b nav w Xurmend b, got:

- Min h teprepa av nebihst, diyare masiyan kuxna me bihstin reviyan an j bihna hirek ji dr ve kirin, nema hatin..

Y syemn, ku ji wan herduyn din prtir b nav w Hoşmend b, got:

- Eger bihna hirek hatibe masiyan, ew hir tuy, kuro!! Ma te pira ser govdey xwe nedt? Ma te h carek li ber nnik li xwe temaşa nekir?

Harmend l vegerand: Ma ew di i nnik hilt?!

Peyay qelew li ser riswakirin bdeng ma, bersiv neda.

Her s bi dizka keniyan ji ciyn xwe rabn bi lez bez rahijtin derbendn xwe yn ji iloyn tehl gez ber bi av ve beziyan. Ji hindir gol ve şewqeke şn ya mna kehreb bi ser aliy din gol ve perwa bb, l ji wan b ew şewqa hv ye, li ser ry av dibirse..

- Lo ev i ye..?! Di ber hilkişa sng re, deng bi Xurmend qelew ket. i bibnin?! Hem masiyn, ku ketibn gol mir bn, binzikn wan n sip bi jor ve, li ber rohniya hv dixuyan.. di orta gol de seriy mirovek, ku ber w bi iya de, bi aliy din de, bi ser av ketib ji avn w ser du trjn şewqeke şn bi aliy iya ve din..Ew pr gote wan: Haj xwe bikin! Li ser nenrin, bila avn we li avn w nekevin..Min ber roka v ser bihstiye, l min bawer ne dikir..vaye hn dibnin! rok rast dirist e, masiyn me tev mirne, tev hatin kuştin loran wan li avn seriy b oxir nriya bn.. bi şn ve , dm xwe guhart, tayn tehl gez ji bin eng xwe avtin ewn din j mna w ji ber gol baz dan, b ku li seriy di av de binrin, dsa vegeriyan korta xwe xwe t de daqelaztin.

- Werin, em ji vir birevin Xurmend gote wan, y d j, Harmend got:

- Lo ev i xişim hat seriyn me?
Te dt iqas mas mirine?! Em niha i bikin?!

Premr Ho mend got:

- Birano! Em ku ve birevin? ima birevin? Min niha hn ji mirin qurtal kirin, eger avn we li avn ser ketana, hn yekser wek masiyan bimirana..Mas ne tiştin..L jna me niha giringtir e..Div em li avn ser nenrin em sermiyanek mna v ser ji dest xwe bernedin, ev hzek e mezin e, em dikarin bi v ser gellek armancan bi dest xwe ve bnin, bibin maldar, xudan sera eywan, xudan hz kr, gellek zr zv, jin mar bi dest xwe xnin..D hem kes ji me bitirsin, i nz i dr, i nas i ne nas, i bir i tr, i serdest i bindest..Hn tgihştin ez i dibjim: Ev hz e, ev zor e, ev deban ev şr e.. Ev rohniye, ev rum Rustem zal e, ev Avsta Zerdeşt e, ev keştiya Nh e hesp rewan bi basik e..

Xurmend got: Bi a min be, em ji vir biin pirsa ser masiyan ji br bikin, ji kesek re li ser nepeyivin.

Premr bersiv da: Bhişo! Ma k ji gund me nizane, em hatine masvaniy?!..Sib eger hinek v ser di gola me de bibnin, d mna masiyan bimirin, ewn ku ji wan sax bimnin, d guman bibin ser me d bjin, ku me seriy kesek birr b avtib gol.

Harmend got: Bi Xwed rast e. Div em areyek bibnin. V ser ji gola xwe derxnin, bila bi av de here..

Premr bersiva w j wilo da: Biray min! Gava ev ser bi av de here, d gellek kes li avn w yn şeryar b oxir binrin yekser bimirin..Niha hn j dizanin, ku avn k li avn v ser dikevin ew dimir e, ma xelk din dizane?, lawir balind sewaln bguneh i dizanin?! We bi xwe dt, awa mas tev mirne..

Xurmend got:

-Em dikarin di bin av re ber bi ser re avjenn bikin w bnin.

Premr got:

-Ez te bikim mirovek kr, ku avn w nabnin.

Premr ji wan re pilanek pda kir, ku ser ji gol derbixnin masiyn mir j bicivnin li gel xwe bibin, da kesek h gumanek nebe ser wan, avn hreview xwe Xurmend bi paek reş girdan, telzek kir dest w ber bi gol ve hinart j re bi deng xwe r rast kir, ji w re eprast diyar kir, ta ew avkrk giha gol, rahjt ser, xiste telz xwe bi şn ve zvir, pa ser avn xwe avt bi lez bez hat ba herdukn din. Pişt re hers beziyan, masiyn xwe b parvekirin xistin iwalek, hildan ser mil Harmend premr seriy bi telz hatiye twerdan peandin, hilda mil xwe ber bi gund xwe ve baz dan.

...................................

Harmend li pa maxa mala xwe ya nizim tar li ser herdu ogan xwe berda b ser kulavek, seriy xwe xistib nav herdu lepn xwe xwe dihejand, jina w j di hafa seriy w re rawestiya b digot:

- Hey Xwed tu nehşto! Hey nemro! Bhişo!..Tu awa seraya şah zorbaz te xiniz li herdu dost hreviewn xwe kir? Ma dil mran di sng te de tune b? Ma dayik bav te herdem kezeba krguhan dane te?
Bje min; te ima halo kir?!.

Harmend pişt soliqek bersiv bi dengek mna deng nexwe an da jina xwe:

- L bese..bese..bese..Bila min rx li ser avn xwe hşta ji v yek tir b..Min ji tirsa re wilo kir..Min ji tirsa kir..Heft zarokn me hene, eger rojek prewn şah li me hişyar bana, ku me seriyek wilo dtiye şah p agahdar nekiriye, d heft zarokn me sw bimana..Ma ez nizanim ev xiniz b?! .

Jina w l vegerand:

- Te ewan herdu dan girtin, ma w careke d ronahiy bibnin? Ma zarokn wan j tune ne?!.. Ez i ji zarokn wan re ji n xwe re bibjim?! Te ry min reş kir, te nav xwe j ji nav l malbatan rakir sl kir..Niha ewan di kijan zindan de ne, kesek nizane, i bi seriy wan tnin, kesek nabihse..l bi Xwed mter leşwrankeran d wan ji mraniy bikin, d wan wilo bidin bin zor, ku ewan li roja zayna dayikn xwe bigirn poşman bibin..

........................................

Li eywana padişah hlehl qreqr b, li herdu aliyn eywan prew nas serhz wezr li hember hev din li rz rniştibn..Zingin bi angan ket padişah bi xemla xwe ya şahan ji aliy paş ve bi eywan ket. Hemiyan dengn xwe birrn, ji ciyn xwe rabn seriyn xwe ji şah xwe re emandin, şah avn xwe li eywan gerandin, li ser text xwe danişt, ov sewlecan bi dest xwe de leqand pişt bihneke dirj ji bdengiyeke kr, got:

- Ma hn dizanin bo i min şandiyn xwe hinartibn pey we tevan?!

B humhum gumgum, her yek li y tenişta xwe nriya, kirin pisepis, l kesek bersivek diyar neda padişah.

Padişah got:

- Ez niha li we mnim, ku şah we xudan hzeke mezin e, d kesek nema dikare zora me bibe, ne sihirbaz ne j şahn hzdarn rojhilat rojava..

Şalyar w, ku li ber text w piek li xar rniştib, ji ciy xwe rab, li teviya mvann rnişt nriya, pişt re seriy xwe ber bi padişah xwe guhart got:

- Ji ber de kesek nikare zora me bibe, Meger tu şah me y kes nikare zora me bibe..Hz zora me heye bes me ye. Teviya kirin hlehl hinan j got:

Er! Rast e..

Padişah got:

- Ber em bi hz bn, ev rast e, xebera te ye, l ji ro p ve em ji teviya chan bi hztir dibin..Ez niha ji we re hza me diyar bikim.. bi ov xwe li angeke bik xist, ku li ber ling w b, ji paş text w ve du kole ztkir, qanat kurpiz hatin di nav xwe de siniyeke mezin hilgirtine li ser siniy j sandiqeke reş devgirt heye, ann li tenişta text şah dann bi şn ve n. Şah got:

- Niha ji min bang li sihirbaz tev jr jhat, zana planger, bikin, ew li p maxa eywan avrya bangdr min dike, bang l bikin bila bte vir..L ez ji we gi an dixwazim, ku kesek ji ciy xwe ranebe bizava xwe neke, ku bibne i di hindir v sandiq de heye..

Şalyar deng li dergevan kir, dergevan bi lez pey sihirbaz teviya rniştiyan histodirj, avbeloq, bal dna xwe dane şah, avn xwe ji sandiq nebirriyan, ka w i bibe..Sihirbaz hat, di nav herdu rzn rniştiyan re gav kir, hat li hember şah xwe ziq rawestiya, seriy xwe emand got:

- Ez di fermana te de me padişah min!

Şah keniya got:

- Ta niha tirsa min ji te heb, l ji ro p ve ez nema ji sihra te ditirsim..Min derman w dt d ez ji te sihirbaztirim..

Sihirbaz keniya epik l dan, ji nişka ve li herdu aliyn w du sihirbazn wek w pda bn hers bi hev re keniyan..Şah li wan nriya got:

- Meger tu wilo jr zanay, ferm v skem (sandiq) veke zr hindir w ji xwe re bibe, niha min bawer kir, ku tu hjay sandiqa min..

Sihirbaz da epik, pjna (xeyala) w ya aliy rast , dev sandiq vekir ji ni ka ve li ser pişt kete xar, mirdar b yekser winda b.. Şah dev skem, b ku l binre bi ov xwe girt. Careke din sihirbaz li epik da, pjna w ya ep ber bi sandiq ve , dev sandiq vekir, ew j di c de bi şn ve gr b, mir winda b.. Şah dsa dev sandiq bi ov xwe girt, b ku l binre. Ew keniya zik w hilat dahat..Rniştiyn li Eywan lal mat man, seriyn xwe hejandin tirsiyan..Padişah got sihirbaz, ku tirs dil w girtiye:

-Devo! Te dt ez awa sihira te dikujim?!

Sihirbaz xeyid bi lez ber bi sandiq ve , serdevka w rakir ew j bi paş ve gr b, kire fixfix, bihna w hat birrn, ry w reş b li orta eywan dirj b, ji heft canan canek t de nema.. Şah b ku li sandiq binre, bi ov xwe serdevka w da ser got:

-We niha bi avn xwe dt..term sihirbaz, ku me bi carek nedikar bigirin an bikujin li ber lingn we ye.. Mir....geber b..K wilo kir?! Ser..Er seriyek b la , b term, seriyek hatiye birrn, ku ta niha di av de b, di emek de b..ber rok b, l niha rastiye..Ev rast heye, rast e..Er ev ser niha bye drna (mulk) min..Ew, ku li hember min rabe, li ber min raweste, d wek sihirbaz we li ber lingn min bibe termek b jn..We dt we bihst..De rabin belav bin..!

Prewn şah tev ji ciyn xwe rabn, bi dizka bi hev re kirin pisepis, ber bi sandiq nriyan ji eywan yekoyeko derketin.. Şalyar (wezr) şah xwast ti tek bibje, l diyar b ew nezan i bibje, ew j hd-hd ji sendeliya xwe hilb, carek li şah sandiq, carek j li term sihirbaz mir nriya, seriy xwe hejand ji eywan derket di ber xwe de got: Heywax! i bi seriy me hat?! şah li koleyn xwe nriya got:

- Eger kesek xwe ji sandiq ve nz bike, ez we bavjim ber şr pilingan..sandiq deynin razangeha min..

Ji ciy xwe rab li pey wan li pey seriy di sandiq de ber bi razangeha xwe ve .

.........................................

Di demeke kin de şah zorbaz zorbaztir b, hza w pirtir b bandora deselatiya w firehtir b.. Ew hriş talan dajotin ser l mrnişn şahnişnn li derdora ya şahdrna xwe, bi xwe re seriy jnkuj li gel xwe dibir ceng, gava leşkern neyarn w bi hember w diketin, seriy xwe derdixist ry w ber bi wan dikir, ji avn ser trjn agirek sor şn ber bi wan dipijiqn gava avn neyaran hesp fln wan li wan trjan diketin, ewan yekser dihatin kuştin..

Ne ten li hember neyarn xwe, li hember gel xwe j şah ser bi dest xwe de kirib deban (slah) wrankirin tunekirin. Her kes, ku li hember w seriy xwe hildida, dihat girtin bi trjn avn seriy b ym dihat ku tin..d rew a gel tk ken xweş ji dm devan winda bn, i mezin i bik ji tirsa ser bbn koleyn lal, ser emand, dil tij xem nava her kesek ji wan ji tirsa ser hatib bizdan.

Kesn hişmend zanayan newribn devn xwe vekirana, nvzana nvmr li dora şah bi hezaran civiya bn ji sib ta bi var pesna ser didan, helbestvan hozanvanan hozann xwe li ser şah seriy, ku di bin dest w de, vedihnandin, ke jinan j komik bi komik li dor sandiqa, ku ser tde veşart b, dlan sema digirtin, bi lln bi dengnazn hing stran şad dikirin, zr zv gerdenn xwe davtin ser sandiqa ser zarokn xwe bi nav şah seriy tirsavj navdikirin. L dsa j hinek hebn, end zanayn btirs li avn hev din dinriyan dizann i bi avan ji hev re bibjin, b ku bjeyek ji devn wan derkeve.. Hinekan perdeya tirs irandin, l mixabin! Mna pinpinkan li ber agir avn ser hatin sotandin tunekirin.. şah, şah bb diholeke pir bi deng, fort ftn mezin ji dev w derdiketin, gellek tiştn nerast nehjay mran disapirandin, prewn w yn bvac d rokn nedd li ser qehreman, zanabn mraniya şah digotin..

.....................................

Di tariya şev de, li ber alafa me xeleke bik, şalyar şah, ku ry xwe peinandib, di ser pileyin kevir re hd-hd daket bin zindaneke tar, lihm, gellek kr di bin zevn de..Ji dergevanek , ji herdu dergevann, ku li pey w bn, pirs kir:

- Kjan ji van Hoşmend pr e?!

Dergevan nav komeke mirovn rnişt, ku rihn wan wek dvn hespan dirj bne, goşt bi hestiyn wan ve nemaye, didann wan ketine, rohn di avn wan de vemiriye bihneka gen ji kuln li teviya govdeyn wan belavbne t bvilan, seriy qameya xwe da ser mil yek ji wan gote şalyar xemgn bdeng may: -Ev hoşmend e, seyday min!.

Şalyar got: -Ka bne, bila em herin..

Hoşmend bizava xwe kir, ku ji ciy xwe rabe, l b alkariya herdu dergevanan nikar b ji ber ku hz kanna w nema b, ew gellek jar westiya b, wek sepeteka hestiyan b.. Ew bi xwe re rakişandin, li pey xwe xuşandin, di wan pileyn bik teng re ji jrzemn derxistin, birin maxeke btir rohn t de heye. Şalyar gote dergevann zindan:

- Herin ji vir ! Kar we nema.. pişt dergevan ji max n, bdengiy perdeya xwe berda ser wan taveke rohniy di taqek re pern xwe avtin ser wan herdukan, şalyar gote Hoşmend:

- Bo min gotin nav te Hoşmend e.. Eger tu rast Hoşmend ba, te ev seriy bym nedihan, te xwast, ku tu bi rya ser bib hzdar maldar, li şn hzdar maldariy tu ket v al nema tu rohniy careke din dibn, şah me hreview te y qelew Xurmend avt ber lingn şr pilingan y din Harmend ji ber xiniziya xwe şt dn b, jin zarokn w ew ji mal der kirin, bi ol olistana ket, sernizim rwinda, t bir li dawiy li bin darek diz kele an ew girtin darve kirin..
Ma ev hoşmend ye?!

Bi dengek jar nizim Hoşmend pirsiya:

- Tu niha i ji min dixwaz?! Di tariya v zindan de, pişt van gellek salan hn j poşman roj bi roj dil min diirne, hinavn biz dide hestiyn min dihre.. Ma ji v btir ş wran heye?!

Şalyar got: - Er..heye..Tu nizan bi w ser i li derve ji zor stemkariy t kirin!! şa mezintir ewe, ku em kesek nikarin tiştek bikin, em bhz bare mane..Ji bo v ez hatime ba te, dibe tu areyek bibn..

- ima ez, ma ji min p ve kes nemaye r areyan li ber we veke..

- Hişmend zanayn me newrin devn xwe vekin, ew ku li dij v xi im derdikeve bi rya seriy, ku te dtiye aniye, t kuştin..Hişmend zanayn me neman..Eger tu alkariya min bik, ez te azad bikim.

Premr piek bdeng ma, daw got:

- Eger tu dixwaz min ji v tariy azad bik, tuy min bikuj, bila can min ji van ş kelemn di hindir dil min de vemirin..Azadiya min ewe, ku ez ji v tariya hindir xwe azad bibim. end ez bijm, ewqas ez di xwe de dinalim disojim.

Şalyar dest xwe xiste berka xwe nameyek derxist, xwast ku bide dest premr, l premr nedt, ten xişxişa kaxed di dest şalyar de bihst, pirs kir:

- Ew iye?

- Ev nameyeke ji zarokn te de.

- Tu dikar ji min re bixwn?

- Ma tu bi xwe nikar bixwn?.

- Ez kr bme, seyday min, ez kr bme..

- Bibore min nizan, ku tu kr by..Başe ez ji te re bixwnim, l tuy alkariya min bik..

- Ez alkariya te bikim..l div kesek nizanibe, ku ez krim, nabnim..l niha ji min re nameya zarokn min bixwne, min iqas bra wan kiriye.

Şalyar name da ber rohniya, ku di taqa jorn re dihat xar xwand:

- Bav me!..Bavo! Premr destn xwe dan ser avn xwe guh xwe da ser deng alyar, w j hd-hd j re name xwand...

.......................................


Li eywana şah zorbaz gellek prew merivn xanedan serhz serleşkeran rni tibn, şalyar ji ciy xwe rab gote padişah xwe y, ku pir ji ber qurretir sermezintir rniştib:

- Şah min hja! Ez dixwazim mizgniyek bidim te li ber van hem prewn te yn dilsoz, ku min ro bangewaziya wan tevan kiriye; li vir amade bibin, bo v neya, ku gihaye min bibihsin ez ji ber dilsoz wefadriya xwe bo padişah xwe diyar dikim.

Padişah qurre berken b got:

- Tu dizan, ew min bixapne an derewan li min bike d i bi seriy w b!!.

- Er, ez dizanim, ew bibe qurbana seriy, ku ti tek nikare l binre her rohniyek li ber nrna w vedimire, her canek dimire..Eger tu destr bid min, ez ji şah xwe y hzdar jhat re neya xwe bibjim.

avn padişah livlivn, lvn w lerizn got:

- Biferm, şalyaro! Te dil min bi ser v ney de germ kir .

Şah min! Wek hn dizanin, min avik guhikn xwe li her ciyek belav kirine, bo min tazetirn neyan tnin bi taybet i di nav neyar dijminn we de t rstin t jenandin.

- Er, ez flbaziya te dizanim!.

- L ta niha we hn teviya jrbna min nedtiye..Ez ro ji we re diyar bikim, ku ez i dikarim bikim.

Dev padişah, ku mna dev qelazek hi kby, piek xwar b, ov w di dest w de leriz kabn w j hejiyan teviya ddar tema evanan avbeloq guhp bdeng li şalyar flbaz nriyan. Şalyar got:

- Min ji hindir zinadn bihst, ku premrek di tariya binemaxeke bik de heye, ew gotiye, ku sihira seriy mirovkuj ro bi var re, dema ro die ava, namne telasim ser winda dibe d bihna gen j t her kesek dikare l binre, kesek nema bi dtina w ser dimire.

Eywana şah ji ni ka ve b gola req beqan, hem rniştiyan gotinn xwe li gel hev din, b westan b destra padişah kirin..Padişah bi dengek bilind li epikan da, hem dsa lal bn di ciyn xwe de rniştin.
Padişah got:

- Ma ne ro ye ava? Em bibnin, ka ser mirovan dikuje an ne..!!

Şalyar bersiv da:

- Ro hn gazek di ser asoy iyan re bilind e..Bo bi cih anna v yek min ew premr girtiye aniye li ber dergah eywan rawestandiye..Eger hn bixwazin, bi fermana padişah min, bila ew bi roava re bi xwe li hindir sandiq binre, ka ser w dikuje an ne..

Padişah keniya got:

- Ev ramaneke hja ye..Ka w bhiş bnin..

Bi lez bez premr ann li orta eywan, li ciy girt destegran derdixnin pş padişah, rawestandin. Dest w girday, sernizim, rihn w dirj gihane ser kaban, bi şweyek, ku kesek tew nizan b ew k ye.

Padişah got:

- Rast te tiştek wilo gotib, girtiy bhiş ?!

- Er, şah xnmij zorbaz, min ev gotiye ez li ser gotina xwe me..

Dsa b gumgum hlehl, l padişah zan b, ku ew li hember mrek btirs e, got:

- Niha piek din ro dihere avan, ez bibnim, ka te rast gotiye an ne rast. Ez dibnim, tu mrek btirs, te i kiriye, ku tu wilo ji z ve di zindan de may, bihna gen bi ser te ketiye?!

- Ez xudan ser me..Ew ser y min b, ew hz kann ya min b, te ji dest min girt te ez kirim v rewş..

Padişah bi xeyd bersiv da:

-Bese, bese, Ro ava an ne, bjin..!

Şalyar got:

- Er, ah min! Ro niha di pa iyay de winda b bi xwe re jna derewkarek rakir..

Padişah bi hrs serdevka sandiq bi poz oy xwe rakir, ji ni ka ve Hoşmend kr guhn xwe bel kirin zan b sandiq li k der ye, padişah bi qrn got:

- Were bi xwe li hindir v sandiq binre, li seriy, ku tu dibj ew drn te b binre, ka te dikuje an na!

Şalyar got:

şah min! Eger tu destra min bid, ez gavn w bijmrim, ka ew endn ji mirina xwe ve dr maye..

Hem keniyan padişah j bi wan re kire tqtq, zik w hilat dahat. Şalyar dest p kir, gavn premr bijmre, premr j gav kir, b ku kesek bizane, ew kr e, pş xwe nabne, w j h krbn li xwe bl ne kir. -Deh, neh, heşt, heft..

Padişah keniya got:

-Heft gavn te bo jn ji dest dan, bo mirdarbn mane, ma tu xatir xwe ji me mvanan naxwaz?!..
e , pnc, ar.. Bi şalyar jhat re gavn Hoşmend pr jimartin.

Li daw ew giha ber sandiq, seriy xwe bi ser de xwar kir, daxist hindir sandiq, carek seriy xwe rakir dsa xist hindir w, bihneke naxwe ji ser hate bviln w, enga w giha por ser, l w ser nedt, avn w yn kr bne li avn ser neketin. Gava padişah wilo dt, d ji xeyd trebna xwe nema dizan i bike, dest xwe avt gurmik piy premr ew bi n ve avt bi xwe beziya li hindir sandiq nriya, bi avn xwe, cara yekem b, ku ser dibne.. cara pa n b, ku seriyek bi avn xwe dibne, ji hindir sandiq ve du trjn ji rohniya kesek derbas bn hindir avn w, ew li ser pi t gr b, kir fixfix puxpux, ket mirdar b, yekser b liv b şiv. Teviya mvanan ji c hilgavtin, l şalyar zana mna birsk beziya, serdevka sandiq, b ku li hindir w binre, da ser dev w, sandiq rakir got:

- Ev daw b..Di ciyn xwe de rnin..Min bi premr hja re peyman daniye, ku gava em zorbaz ji ort rakin, em ser tev sandiqa w bavjin nav agirek tund, ku careke din kesek j netirse.. Min gellek car gav bi gav eywan pva b bi Hoşmend hja re wilo dirj pilan kirib, ew awa bibore, end gavan bavje, b ku kesek li krbna w hi yar bibe..Niha j we bi avn xwe dt, i bi seriy zorbazek hat..Min v hza wranker ahrman naxwazim, min naxwazim, ku gel nijadn din ji me bitirsin, min naxwazim em her her di ceng genga iy de bin dij bi mirovn din, dij bi hev din, min naxwazim bi dar zor gel li pey xwe rakişnim..Div em niha jiyaneke n ava bikin, bi birat, bi aşt, bi mirovat..Div her kesek mafn xwe histobariyn xwe binase em tev bi hev din re mna netewek ji pola, hevgirt yekdest, di chan de bn naskirin..Bi zor stem tirs, bi ldan ku tin bparkirina gel, bi ezez ovhejandina ser seriy gel re em nabin mirovn hja.. ji v pirtir nema ez tiştek din dibjim.

Ji orta eywan dengek bilind hat, xortek tij jn kefteleft, got:

-Bij birat, bij aşt, bij mirovat..

Yek din bang kir:

- Ferm em di nav xwe de padişahek hilbijrin, ku ji bo van armanc daxwazan bixebite, welat me biparize, me bigihne hev din, ewtiyn me rast bike di pş me de alaya azadiy, pşketin mirovatiy hilde jor..

Hem bi v yek xweşnd bn, hstir ji avn şalyar zana barn, dest xwe di qirka Hoşmend pr kr re bir got:

- Were em ber her tiştek biin seriy mirovkuj term şah zorbaz bavjin nav agir, weku me ber Zehak sotandiye bisotnin xuliya wan bavjin dervey keleha xwe div tu bit şuştin, div te derman bikin zarokn te ji te re bnin, tu bihna xwe bi wan dern dest bi jneke n bik.

Hoşmend pr bi dilek xemgn got:

- Ez pir dilşad bama, ku we seriy min j li gel term ş ah li gel seriy mirovkuj bavta nav agir..Ez poşman im, poşmanim..poşman..

Şalyar got:

- Gava tu dest xwe di dest min k em jneke n bo gel xwe ava bikin, em kul jann xwe ji br bikin bi hev re serbilind bin, em bibjin: Vaye me rya xwe rast kir, me welat xwe rizgar kir me rmeta xwe parist paqij kir..

Cankurd

Tarihte kadınların aşaĝılanması - Kewser

Allaha (c.c.) Hamd, Rasulu (S.A.V.)e selat, mustazaf erkek ve kadınlara selam olsun.

İnsanlık tarihinin her dneminde kadınların aşaĝılandıĝı veya toplumdan tecrid edildiĝi bir vakıadır. Bazı toplumlarda insan yerine konulmadıĝı, miras hakkının verilmediĝi ve kadınlara karşı ok acımasız kanunlar geliştirildiĝi, tarihiler tarafından bize nakledilmektedir. Hayat mektebimiz Kuran kadınlara yapılan bu tr haksızlıkları ve adaletsizlikleri bize bildirmektedir.

Mesela eski Hint hukukunda kadın evlenmede, miras ve diĝer muamelelerde hibir hakka sahip deĝildi. Bazı dnemlerde, Hindlilerde kadının kocası ldĝnde, o da ldrlyor ve kocasının cesedi ile beraber yakılıyordu. Hititlerde kocası len kadın, kocasının erkek kardeşi ile, onun da lmesi halinde kayınpederi, kayınpederinin lmyle de kocasının yeĝeni ile evlenmek zorunda kalıyordu. Bu gelenek hala mezopotamya halkları arasında bazı yerlerde geerliliĝini devam ettirmektedir.

Smerlerin yasalarında, bir kadın kocasına sen benim kocam deĝilsin deseydi, o kadın nehre atılırdı. Sasanilerde, kız kardeş ile evlenmek mmkn idi. Hatta buna teşvik edilirdi. Bu gelenek te kısmen hala bazı toplumlarda grlmektedir. inlilerde, kadın insan sayılmazdı. Ona isim takılmaz ve kızlar domuz diye aĝrılırlardı. Eski İsrail hukukunda kadın aşaĝılık bir varlık idi. Onların inancına gre Hz.Ademin cennetten kovulmasına Hz. Havva (bir kadın) nın sebep olmuştur. Bu btn kadınların lanetlenmelerine ve aşaĝılanmalarına delil idi. Bu sapık anlayış bugn dnyanın her tarafında ve hatt bazı mslmanlar arasında bile yayılmıştır. Ancak Kuran bu inanışı reddeder. Bakara Suresi 36. ayetinde: Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavz ettirdi ve iinde bulunduklarından (cennetten) onları ıkardı, buyurulmaktadır. Ayette grldĝ gibi şeytan Hz. Havvayı deĝil ikisini kandırdı. Dolayısıyla yahudilerin bu uydurması mesnedsiz ve byk bir iftiradır.

Tahrife uĝramış Hırıstiyanlıĝın papazlarına gre, kadın bir pisliktir. Bir dnem eski Romalıların inanış kalıntısı olan, kadının ruhu olup olmadıĝı tartışması Hırıstiyan aleminde kadınların yzlerce yıl aşaĝılanmasına sebep olmuştur. Romalılar kadını murdar gryor, kpekten daha aşaĝı bir muameleye tabi tutuyorlardı.

Mısırda her sene bekar bir kız sslenip, Nil nehrine atılırdı. Hz. mer dneminde fethedilen Mısırda, bu adet İslam sayesinde kaldırılmıştır. İslam gelmeden nce, Mekkede kadına hibir deĝer verilmezdi. Kız ocukları diri diri topraĝa gmlr, ya da bir uurumdan aşaĝı atılırlardı. Bu cinayet oĝu zaman kız ocuklarının kendi babaları tarafından icra edilirdi. Nitekim sahabeden Hz. mer (r.a.), cahiliye dneminde kendi z kızını topraĝa gmmştr. İslam geldi ve bu cahili adetlerin tmn ortadan kaldırdı. Kadına gerek deĝerini verdi onu yceltti.

Tarihi incelediĝimizde grrrz ki, kadınların aşaĝılanması, heva ve heveslerine ilah edinen beşeri ideolojilerden kaynaklandıĝını gryoruz.

Fakat zlerek ifade edelim ki; kadını hor grmek, kle olarak kullanmak istiyen zihniyetler, bazı aslı astarı olmayan uyduruk hadisler rivayet ederek, İslam-ı kendi emellerine alet etmek istemişlerdir. Bazı Tefsir ve Hadis kitaplarında, kadınları aşaĝılayıcı bu tr uyduruk szde hadisler mutevatır derecesinde yaygınlaşmıştır.

Cahili tortular zerine imanlarını bina eden ve kadını kle olarak grmek istiyen insanlar arasında hurafeler hızla yayılmıştır. Mesela:

Kadınların saı uzun aklı kısadır.
Kadınlara danışın, ancak onlara muhalefet edin.
Kadına itaat eden helak olmuştur.
Kadın iin en iyi yer mezarıdır.
Kadınlara yazı yazmayı ĝretmeyin. gibi uydurma hadislerle kadınlar horlanmaktadır.

Bizim toplumumuzda bu uydurma hadisler hayli kabul grmştr. Allahın Resulnn bu tr uydurmalardan uzak olduĝunu akli selim sahibi herkes bilir ve hadis tahkik edici alimler bunu ortya koymuşlardır.. Hafız, Zehebi, İmam İbn Teymiye, Iraki, İbnul-Cevziye ve İmam Şevkani gibi hadis tahkikisi alimler, bu szlerin mesnetsiz, zayıf ve uydurma olduĝunu kitaplarında naklederler. Galiba bu tr uydurmaların etkisi altında kalan dede ve babalarımız, kız ocuklarını okula gndermiyorlardı. Belki de bunlarla beraber zalim laik sistemiyle idare edilen eĝitim sisteminin de bunda rolu vardır.

Geri bugn bu dzeltilmiş ve kız ocuklarına okul kapıları aılmışsa da, bu sefer de laikler onlara okul kapılarını kapatıyorlar. Dn babalarımıza bu yobazlar kız ocuklarını okutmuyorlar diye hakaret edenler, galiba şimdi pişman olmuşlardır. Neden halkı uyandırdık diye?...

nk laikler de okuyan ile okumayan (bilenle bilmiyen) ların bir olmadıĝını ĝrendiler. Unutmayalım ki, Allahın ilk emri Oku! Yaratan Rabbinin ismiyle oku ilkesi İslamın temel ilkesidir.

Eĝer kadınların akılları kıt olsaydı! Yce Allah onlara sorumluluk yklermiydi?... Peygamberimiz İlim okumak erkek-kadın her mslmana farzdır dermiydi?.. Aklı kıt olanlara sorumluluk yoktur. Halbuki Kuranın yzlerce ayetinde ve Peygamberimizin Hadisi Şeriflerinde kadınların ykmllklerinden bahsedilmektedir. Hz. Meryem, Asiye, Hatice, Aişe, Fatma (Allah hepsinden razı olsun) akılları kıt mıydı?... ylemi?... İstişareyi realite olarak ortaya koyan bir Dinin Peygamberi Kadınlara danışın fakat onlara uymayın diyecek!... İnanılır mı? Hudeybiye gn yapılan antlaşmanın kararlarına kızan mslmanlara tıraşınızı (sa) olun, kurbanınızı kesin diyen Peygambere uymayan sahabilerin tutumu karşısında adırına girip ve hayli zlen Peygambere beraberindeki hanımı Ya Resulllah, malum bu kararlar onlara ok zor geldi, onun iin senin szn yerine getirmiyorlar. Eĝer sen saını tıraş eder ve kurbanını kesersen, greceksin onlar da yapacaklardır tavsiyesine Resulllah uydu. Resulllahın tıraş olduĝunu ve kurbanını kestiĝini gren sahabeler, hemen bu emri yerine getirdiler. Bu hadise; yukarıda bahsi geen ve kadınları aşaĝılayıcı szlerin Peygambere ait olmadıĝı aısından ispatlamaya yeterlidir. Tabii ki İslamın z ve Peygamber (a.s.) ın szleri bu uyduruk hadislerden kesinlikle uzaktır. nk Dinimiz İslam, hem erkeklere ve hem de kadınlara sorumluluk ykler ve onların hayatını dzene koyar. Kadına deĝer verdiĝini, kadınların haklarını savunduĝunu iddia eden batı (batıl) zihniyeti kadına asla gerek deĝerini veremez. Gnmzde bu iddiada olan batı ve onların taklitisi beşeri ideolojiler, kadını bir eşya gibi grr ve şehvet aracı olarak kullanırlar. Buna mkabil gerek deĝerini kadına veren İslam, cenneti onun ayakları altına sermiştir. Allahu Tealaya kulluk ve mkfatta eşit saymıştır. Sadece sorumluluk alanları farklıdır ve farklı da olmalıdır. İslamda erkek aile reisi, kadın ise mhendisidir. Beşeri sistemlerde ise erkek ailenin şhret bekisi, kadın ise şehvet tatmin edicisidir.

Mmin erkekler ve mmine kadınlar birbirlerinin yardımcılarıdırlar. İyiliĝi emreder ktlkten sakındırırlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allaha ve Resulne itaat ederler. İşte onlara Allah (c.c.) rahmet edecektir. Allah daima stndr ve hikmet sahibidir. (Tevbe/71)

Kadınlar, Allahu Tealanın gnderdiĝi alternatifsiz evrensel İslam Nizamı sayesinde horlanmaktan ve aşaĝılanmaktan kurtulmuşlardır. Kadını asırlarca kle gibi kullanmaktan ve tokatlamaktan yorulmayan zalimlerin hevesini kursaĝında bırakmıştır. Resulllah kadınları aşaĝılayan szler sylemek (haşa) yerine kadınlara zulmedenlerle szl ve fiili olarak savaşmıştır. Ne yazıkki, beşerici sistemciler bunu anlamaktan acizdirler.

Kevser Hdaseven

mam Buxar 194-256 /810-869 - M.Nureddin Yekta

Byin jiyana mam Buxar:
Eb Abdullah Muhammed b. smil b. brhim b. el-Muxre b. Berdizbeh el-Cf el-Buxar.

Muxre b. Berdizbeh, bi wasita waliy Buxaray Yeman el-Cf bye musliman, bi v minasebet j re Cf t gotin. Di derheq bav kalik Buxar da zde tişt nay zann.

Muhammed el-Buxar di 13 Şewwal a 194 Hicr / 21 Temmuz 810 da, roja niy li Buxara'y hatiye dunyay. Ji ber v, j re Buxar (ji Buxaray) t gotin. Hj bik bye bav w miriye, ew bi tev biray xwe Ehmed tm mane. Terbiya xwe ji dayka xwe girtiye. Serweta bav tra malbat kiriye wan muhtac kes nekiriye. Bi v minasebet karibye bixwne. Di bikiya xwe da, Qur'an xwendiye hn ziman ereb bye. Di yanzde (11) saliya xwe da, dest bi hnbyna Hedsan dike. Di şanzde saliya xwe da, bi tev bira dayka xwe va diin hecc. Bira d şn ve dizvirin Buxara'y, l ew li Mekk dimne ji bo lm bixwne. (210 h./825 m)

Di hjde (18) saliya xwe da, pirtka xwe ya "Kitbu Qadya's-Sahabe we't-Tbiin" "et-Trh'l-Kebr" nivsandiye. Ji bo zanna dn, bi qas şeş salan li Hcaz maye. ye Misir, Besra Bexday. Balkişandina w bi helbestan ra j hebye l zde nenvsandiye. Kfa w ji spora ceng ra j dihat, hn suwariy avtina tr bb.

Hevsaln w, pirr medh senay w dikin. Yek ji van mam Muslim e. Hinekn j hesd dikirin, derheq w da gotinn nebaş digotin. Herwek digotin; "Buxar dibje Qur'an mexluq e". Ji v xeybet mam Buxar tu rehet nedt. Ji Hcaz Buxara'y, l li wir j rehet nekir. Emr Buxara'y Xalid b. Ehmed gaz Buxar kir j xwest ku pirtka Camius-Sahh ya et-Tarx bi zarkn xwe bide xwendin. mam Buxar ev teklfa redkir got: "Meclisn lm gerek ji bo herkes vekirbin. K bixwaze, bikaribe were ji lm stfade bike. Ez nikarim lm di navbera ar dwarn koşka Emr da hepis bikim". Ji bo v mesel, nava w Emr Xalid xirab b emr ew ji Buxara'y sirgn kir. Buxar die Semerqend, li wir bi nav Hartenk gundek heye eqrebayn w li wir rtinn. Buxar di nav wan da bich dibe. Kesn Semerqend dixwazin ji lm Buxar stifade bikin, ji bo w end heyetan dişnin j rica dikin ku Buxar were Semerqend. mam Buxar tedraik yna xwe dike, l mixabin nexweşdikeve şeva cejna Remezan wefat dike (30 Remezan 256 h. / 31 Tebax 869 m.) Cenaz w roja cejn pişt nivro li Hartenk defindikin. Xwed j razbe.

Şexsiyet karekter w:
mam Buxar xwey zhn zekak pirr tj bye. Bi yek carek xwendin an j guhdarkirin mijar ezberdikir. Di gerra xwe da tişt nedinvsand, l dema j dipirsn, her hedsn guhdarkirib hem ji cemaet ra dixwend. Ew zata bi ezberkirina pirr hedsan j meşhr b.

Mirovek zirav dirj bye. Mirovek helm, selm b l di extiyary (Kl) da xy w hj nerm bb. Di derbar lm da pirr bi diqqet b, nedixwest b dell tu tişt bje. Di derheq xelk da pirr nerm diaxiv digot: "Ez dixwazim xeybeta tu kes nekim bi v awah biim huzra Xwed". Di derheq rawiyn hedsn zef da j, tu kelmek nebaş nabje. Hetta di derheq rawk virrek da j, "fh nezer" ( tda xirab-xtilaf heye), an "seket anh" (derbar v heds da zanyaran deng nekirine - siktkirine) digot.

Ji Muellifn Kutb Sitte yek j En-Nesa ye. Dibje ku min mam Buxar dt ew mirovek rastgo, emn muheddisek bi aqil b. Di droka slam da y yekemn xwey pirtka sahh ew e. Hinek zanyar dibjin "Buxar, ji Ayetn Xweda y rvey ye. Necm b. el-Fazil dibje: "Min di xewna xwe da Hz.Reslullah (a.s.) dt, ji gundek derketib di mam Buxar j li pey w b. Pxember gavek davt, Buxar j yek gavek davt ling datan şna ling Pxember".

mam Buxar alimek bi lm xwe emel dikir. Di tabi'bna sinor slam da pirr neşm (titiz) b. Di derbar helal heram da pirr bihest b. xebata w di war lm heds da ji bo riza Xwed b, serweta bav xwe j, di v r da serfkirib, mirovek camr (merd) b, Destn xwe dirj k bikir,a j bo Xwed dikir. Pirr Qur'an dixwend, pirr nimjn sunnet dikir. Bi angor hinek riwayetan s roja carek Qur'an xitimdikir. Hedsn ku dinivsand işaret dikir dida ber ser xwe paş xewdikir. Beriya seher (sib) hişyardib, nimja şev dikir, paş j syeka Qur'an dixwend. L di meha Remezan da li pey terwha j, dsan syeka Qur'an dixwend.

Bi gor fada Buxar, seydayn w yn hedsan ji hezar zdetir in. W digot "ez senedn hem hedsan j dizanim yn ku senedn wan zef bin ez p tibar nakim.

Hinek ji Seydayn w yn hedsan:
1- Ehmed b. Hanbel
2- Eli b. el-Medn
3- shak b. Rahuyeh
4- smail b. drs el-Medn
5- Yehya b. Man
6- Ebdullah b. Zubeyr el-Hamid
7- Eli b. el-Hasan b. Sekk
8- Ebu Asim en-Nebil es-Seybn
9- El Mekr, Abdulazz el-Uveys.
10- brahim b. el-Es'as
11- brahim b. Musa el-Hafiz
12- Mekk b. ibrahim el-Belh
13- Muhammed b. Abdullah el-Ensr
14- Muhammed b. Selam el-Bikend
15-Sreyc b. en-Numan
16-Yehya b. Yehya

Feqiyn w yn meşhr j ev in:
1- Ebu sa et-Tirmz
2- bn Eb Dvud
3- Muslim b. Haccac ve en-Nes.
4- Muhammed b. Nasru'l Mervez

Nivsn Hedsan:
Di destpka slam da heds nedihatin nivsandin. Ji ber k Qur'an hj nahatib civandin. Sehabe ditirsiyan ku ayet hedis tevlihev bibin. Dv re Qur'an ku hat civandin ev tehlke ji hol rab, ji nivsa hedisan ra j r derket gelek zanyaran nivsandina hedsan tiştek baş dtin. Bi v awah, di dewra tabinan da dest bi nivsa hedsan hat kirin.
mam Malik (179/195 h.) Hedsn Pxember nivsand gotinn sehabe tabinan j, l lawe kir. Di pey mam Malik da j, nivsn hedsan dewamkirin.

Sedem ku mam Buxar Camius-Sahh nivsand du tişt in. Yek, seyday w j ev tişt dixwest, dudu, w di v war da xewnek dtib. Bi v minasebet ev pirtk nivsand.

Camus-Sahh:
1- mam Buxar sirf hedsn sehh kir v ktab ji bo dtina hedsan, di her mijar da hesan ji herkes ra kir.
2- Bi v esera xwe, b dell ku mamn beriya w, bi angor hedsan fetwa dane bingeha dellan qew ye, ne bi gor fikr kfa xwe.
3- Zanyarn slam ev pirtka ji xwe re kirin wek mnakek, di sehhbna hedsan da şertn Buxar qeblkirin. Ev pirtk b wek noxtek merkez ji aliman ra.
4- Buxar di amadekirina v pirtk da, pirr neşm tevgerriyaye. Ji nava şesidhezar hedsan (600.000) ev hedsana hilbijart. Hejmara hedsan hefthezar dused heftpnc (7275), ger em hedsn mukerrer j derxin, arhezar (4000) heds dimnin.
5- Di Camus-Sahh da heds, bi angor mijaran hatine topkirin di nav xwe da j qisim qisim in.
Di v esera da hedsn ku li ser xtilaf hene ch nedan.

Kitb bi xizmeta 16 salan hatiye hol, ji ber v mirov ji te'lfa pirtk ra nikare ch ki mueyyen bibne.
Kitb ji 97 beşan t wicd li ser 3450 qisma ye. Hedsn ku ji s (3) rawiya hatine rwayetkirin 22 nin. Hedsn bi eyn sened metn di gelek ciyan da hatine nivsandin 23 nin. Di pey Qur'an ra, pirtka her sehh Buxar ye, yeka wek w j Muslim e, ji v ra j sehh dibjin ji herdukan ra bi hev re "Sahheyn" t gotin. Ji her ar pirtkn hedsan dinn (Nesa, Tirmiz, Eb Dawd, bn Mace) ra j "Sunen" t gotin. Ji her şeş pirtkan bi hev re "Kutubs-Sitte" dibjin.

Ji bo v esera Buxar gelek şerh hatine nivsandin, yn meşhr "Umdetu'l-Qari" ya Eyn, "Fethu'l-Bar" ya Esqelan "Kewkibu'd-Derr" ya Kirmn ye.

Esern w yn din:
1- Tarxul Kebr: Pirtkek muhm e ji bo hedsvanan, Buxar di hjda saliya xwe da, bişev li bal qebra Reslullah (a.s.) nivsandiye. Li Heyderabad di tarxa 1941-1954 da ar cild, di 1959-1963 da j s cildn w hatine apkirin.
2-Tarxul-ewsat: Kurtaya Tarxul-Kebr ye, hinek nusxn w hene. bni Hecer di Tehzbt-Tehzba xwe da ji v pirtk neqil dike.
3- Tarxus-Sexr: Kurtebira Tarxul Kebr ye. Bi tev Zuafaus-Sexr di sala 1325 an da li Hindistan hatiye apkirin. Zuafaus-Sexr behsa hal rawiyn zef dike. Di sala 1323-1326 an da li Hindistan hatiye apkirin.
4- Et-Tarxu fi Ma'rfet Riwati'l-Heds we Nukti'l Asar we's Sunen we Temyzu Siqethm mn Zuafahm we Trxu Wefthm: Rsalek bik e.
5- Et-Tewarxul-Ensab: Behsa haln taybetiyn hinek şexsan dike.
6- Ktabul-Kuna (Kunya): Behsa kuny rawiyan dike. Di sala 1360 an da li Heyderabad hatiye apkirin.
7- Edebul-Mufred: Pirtk Hedsn di derheq exlaq da dicivne. Di 1306 da li Stenbol, 1346 da li Qahr, 1304 da li Hindistan, hatiye apkirin.
8- Re'ful-Yedeyn fs-Salat: Rsalek di derbar destbilindkirina di nimj da ye. Di sala 1257 da li Kalkuta y, di 1299 da li Delhy hatiye apkirin.
9- Ktabul-Qiraat Xelfel-man: Rsalek ye, behsa xwendina di nimj da li pey mam dike.
10- Xeyru'l Kelm f Qiraat Xelfl-mam: Bi tev tercema w ya bi ziman Ordu di sala 1299 li Delhiy, di sala 1320 da li Qahr hatiye apkirin.
11- Xelqul-Efall-bad werrdd Alel-Cehmiyye: Di derbar redda dtinn Mezheb Cehmiyye hatiye nivsandin 1306 li Delhy hatiye apkirin.
12- El-Eqad weya et-Tewhd: Eqda slam zahdike.
13-Abarus-Sifat: Derheq hedsan da hatiye nivsandin li hinek kitbxana nusxeyn w hene.

Ji xr vana hinek pirtkn dinn j henin dibjin ew j esern Buxar nin:

1-Brrul- Waldeyn
2-El-Camu'l Kebr
3-Et-Tefsrul-Kebir
4-Ktabul-Hbe
5-Ktabul-Esrbe
6-Ktabul- Mebsut
7-Ktabul-lel
8-Ktabul-Fewaid
9-Esamus-Sahabe
10-Ktabu'd-Duafa
11-El-Musnedul-Kebir
12-Sulsiyyat.

M.Nureddin Yekta

Şerm e, Şerm e, Şerm e Şjino, Tu li k der y - Cankurd
 
(EV rexneya, ku ez li sernseriya Avsta dikim, die bo piraniya E-mailn, ku niha di dest min de hene bo hinde kovarn Internet )

Min teviya hejmara Avsta (hej 9, sal 2) xwend, mna her car, ku dikeve destn min ez p dilşad gro bm bi taybet qurmiandinn nas şjin, pir li xweşiya min hat, ku prozkirina cejna Newroz bi tpn gir reng xna şehdan, reng sorguln bihar, di sng Avsta de hatiye nivisandin.

Ez gellek pxweşim, ku hem kovar, mehname, rojname, malpern Internet televisionn Kurdan li gel Newroz li ser adet serohatn kmjimarn Eqeliyatn ol nijad radiwestin, ewn, ku di Kurdistan de li gel piraniya musilmanan dijn, li ser wan gotar nivsan belav dikin, l mixabin, sed mixabin! Di hefteya yekemna meha Avdara sal de cejna Qurban j hat, cejna duwemn di salnameya slam de, Cejna Mezin, ku t de btir ji milyarek mirov, ji hem nijad reng welatan digihin hev din btir ji du milyonan mirov, i reş i sip, i mezin i bik, i xanedan i hejar, i bindest i serdest, li ciy, ku Ibrahm Silav l bin- qurbana xwe daye li hev din dicivin, li Kurdistan bi milyonan qurban tn serjkirin belavkirin, bo btir mirovat, bo btir berhevhatin bo btir hezkirin hevnasn..Ev cejn di Avsta njen, pşkeft welatperwer de naye ser lvan..Di demek de, ku hem televisionn chan, n Amerkaniyan, n Europiyan n Cihow Komonstan j ev cejn ann lvkirin li netewn musilman proz kirin.

Gelo! Ma cejnn hem desteyn din mirov ne yn piraniya gel Kurd ne mirov ne?!

Gelo! Ma serohatn Filleh, Ciho, Komonst, Elew Ezdiyan kurd ne cejna Qurban, ku Kurd j re dibjin Cejna Mezin, ne kurd ye?!

Eger ev cejn bi rya Ereban hatiye Kurdistan, Ma Cejna Karkern Chan an Cejna Jinn Chan ber li Kurdistan hebn?! Eger hn evqas ji Ereban dilnevnin, bo i hn giraniya mehnameya xwe didin ser berhemn bi Ereb hatine nivsandin hn bi taybet navn parzern nivsna bi Ereb ewqas mezin gir dinivsin, hn pelikn xwe bi wneyn pirtkn wan dixemlnin hinekan ji wan, ku di neh mehan de fr dibin zimann biyan, l h guh nadin frbna ziman xwe y zikmak, wek mirovin muqeddes dijmrin pirtkn kurdperweran nivsn wan davjin paş guhan, h nnin ser ziman xwe?!

Ez v rexney li Sernseriya Edtor?!! Avsta dikim loran ewan xwe zana, welatperwer mirovhez dizanin.. min j wan wilo dinasim...

Hviya min ewe, ku hn di ser xişşn %95 ji netewa xwe re gav nekin wan ji br nekin, ji ber ku -bi Xwed- ew piran ji kmjimaran ne hindiktir welatperwer e, ne welatfiroş e.. Eger hn bawer nakin, ji dayik bavn xwe yn musilman bipirsin..

Xweday gewreban me we serrast bike, birano!

 Cankurd

Ama - Kewser

Allah (cc) insanı eşrefi mahlukat ve ahsen-i takvim zere (en gzel biimde) yaratmıştır. İnsanoĝlu da, emaneti yklenerek byk bir sorumluluk altına girmiştir. Bu hadiseye Misak denir. İnsana ne zamandan beri mslmansın? sualine Qalu Bela dan beri demeleri, bu hadisenin bilincinde olduklarını gsterir. Ahd misak ruhlar aleminde, ya da insan annesinin karnında iken (cenin halinde iken) alınmıştır. Yani biz Allaha evet Sen Rabbimizsin, dnyaya gittiĝimizde senin emir ve yasaklarına gre hayatımızı dzenleyeceĝiz diye sz veriyoruz. Hz. Peygamberin Doĝan her ocuk İslam fıtratı zerine doĝar. Daha sonra annesi-babası (veya velisi) onu ya yahudi, ya hiristiyan ya da mecusi yapar (Mslim/2658) sz, bu olayın kanıtıdır. Ancak insanoĝlunun bazısı akıl baliĝ olduĝunda insi veya cinni şeytanların veya şeytani dzenlerin aldatmacası sonucu Rabbine olan kulluk borcunu yerine getirmekten kaınmaktadır.

Gnmz dnya materyalist eĝitim sistemleri buna ynelik hazırlık yapmaktadırlar. İnsanlar yle cani yetiştiriliyor ki, Rabbine karşı kulluk bilinci taşıyan mslman insanlara adeta dşman kesiliverirler.

İslam coĝrafyası genellikle yerli veya yabancı mstekbirlerin istilası altındadır. Zamanında İslam hakimiyetinde olan topraklarda, bugn kfr ve fısk rzgarları esmektedir. İslam diyarının halkları, smrgeciler veya yerli işbirliki uşakları tarafından her trl zlme uĝramaktadır. Birka parada kısmen İslam uygulansa da, smrgeciler bunları da boĝmak, yoketmek istemektedirler. Buna raĝmen halkı mslman olan lkelerde de iktidarı ele geirmek, İslam-ı hakim kılmak iin İslami hareketler mcadele vermekte ve mcadelede adeta birbirleriyle yarışır duruma gelmişlerdir. Kimi yerlerde silahlı mcadele ve bazı yerlerde de siyasi partiler ve kurumlar vasıtasıyla halkı bilinlendirme yolu tasvib edilmekte ve siyasi mcadele nplna ıkarılmaktadır.

Biz, kendimizi anlam olarak genel İslami hareketlerden ayrı tutmuyoruz. zel olarak da, yetmiş kusur yıldır şoven kemalistlerin zlm altında inleyen Anadolu ve Kurdistan da adaleti hakim kılmak iin 07.01.2001 tarihinde İslami bir parti olarak mcadeleye başlamış, mevcut hareketlere yeni bir g katmış bulunuyoruz. Dnya ve Trkiyede İslami mcadeleye gcmz nisbetinde ivme kazandırmak istiyor ve buna gayret gsteriyoruz. Halkımızı bilinlendirmek ve zalimlere karşı Nass erevesinde mcadele etmek gayretinde olduĝumuzu halkımıza ve mstazaflara taaht ediyoruz.

İslam dışı istemleri olan hizip ve organizasyonlar halka btnleşmeye gayret ederken, ne yazıkki bazı mslman hiziplerin birok konuda duyarsız oldukları, mevcut birok soruna, zellikle Krd sorununa eĝilmedikleri ve dolayısıyla halktan kopuk ve uzak kaldıklarını mşahade etmekteyiz. Bundan dolayı da, imanlı birok insanın gayri İslami hareketlerde yer almalarına dolaylı bir şekilde sebep olunmakta ve taban kaybedilmektedir. Halbuki halkla btnleşmeden iktidarı elegeirmek imknsızdır.

Sizin dostunuz ancak Allahtır, Resuldr ve iman edenlerdir. Onlar ki Allahın emirlerine boyun eĝerek namazı kılar, zekatı verirler. (Maide/55)

Bazı mslman geinen kurumlarla Dostunuz Allah, Resul ve iman edenlerdir stratejisi ve buna dahil meseleleri deĝerlendirmemiz farklı da olsa, ancak mminler gerek dostlarımızdır. Bunun şuurundayız ve bunun iin de Kuran izgisinde btn mminleri birleşmeye ve tek atı altında beraber alışmaya davet ediyoruz.

Parti olarak mcadeleyi hayırda bir yarış olarak deĝerlendiriyoruz. Hayır ve takvada her mmin grubun yardımına koşacaĝız. Hatada ise, kendi parti yelerimiz ve hatta en yakın akrabamız, babamız, evlatlarımız ve kardeşlerimiz de olsalar, onlara yardımımız ancak uyarmak şeklinde olacaktır. Mmin ve mslman hiziplerden istirhamımız, hayırda bize yardımcı olmaları, hatada ise bizi uyarmalarıdır.

Herhangi bir devlet veya gcn gdmne girmek ve zellikle de emperyalistlerin ellerinin uzadıĝı devletlerden veya kendi gdmnde olan kuruluş ve glerden yardım talep etmek, Partimizin hrriyetini kısıtlayacaĝından, her halukrda dikkatlı davranacaĝımızı ve uzak duracaĝımızı beyan ederiz. nk yapılacak olası yardımların beraberinde dn verdmeyi gerektirdiĝi her insaf sahibi alĝılamalıdır.

Diĝer İslami hiziplerle olan ilişkimiz mminler kardeştir dsturundan yola ıkarak, İslami bir cephede mcadele vermek iin gayret gstermek şeklinde olacaktır. İslami olmayan Kurdistan ve Anadolu parti ve hizipleriyle de insani ilişkilerimiz olmalıdır. zellikle de mstekbir ve mstevlilerle mcadele eden hiziplerle srtşmeden kaınmalıyız, zira onlarla kavga etmek zalimlerin ekmeĝine yaĝ srer, onları glendirir. Buna fırsat vermemek gerekir diye inanıyorum.

Hepinizi Allaha emanet ediyorum,
Bacınız Kevser Hdaseven
Gula Bişkiv

Ev gul bişkiv, nika behn bikim
Dil ser digri me, av hestir dikim
Li re dinrim, deivsa nas nakim
Şev l digerim, roj winda dikim

Ev gula jn tehra nav xwne
Belg bihara zer diweşin
Havn t agir ser dkelne
Pehz dibur w peyda nakim

Li pey dikevim ji min direv
Pşy digrim nakev qef
Zivistan ewre roj nad tav
Gulşenga min ka dil p şabikim

Dimin wek mem ew nab zn
ardan sal ser dikim şn
Axn ji dest v gulevn
Dest neda min u li k hewarkim

Dil dibim kovan ser gula ciwan
Eve sipehya guln tev chan
Ji bu min ten ew nebu jyan
Li kurdistan dil pe derman kim

Ji evina xwe ev dil min mht
Seb gelen xwe her xwna min rht
Loma ro ez ser bume dilpt
Li v dinya b hedar nakim

DLPT JLİ

Karker Titn

Erd axa welat me kurdan
Ew tim qada xebata merdan
Geh bi cot kirin geh j bi berdan
Pir bi birişt xr br e

Axa hem av hem j bej ye
Carna ajot carna rij ye
Bi tav av bi ber tij ye
Tev bend beyar serbijr e

Karker erdan dajo li ber gundan
Cotan dike bi lat bi sedan
Şvan xweş dike li bin bendan
Axa welat me zv zr e

Ew titn datne bi bostan
Li bin tna roj wek hostan
Bi kf e xweş dike dil dostan
Xwarin j nan şr kalr e

Sibeh xetan dide ber av
S j re hesret e li ber tav
Dsa br ji destn xwe nav
Wek palewan pileng şr e

Sib de dest davje efar
Navroj dixwe li bin dar
Dixebite heta ber var
Ji welat xwe re pir bi kr e

Binik j dike ji bo karker
Rdine li erd qut li ber
Cixara sitr pand li ser
Ew cengawer pşeng mr e

Navik j dike ji bo mal
Ku keda xwe bike qt sal
Zivistan xweş ke dil kal
Hergav pişrqewn bi zik tr e

Karker titne ji Xerzan e
Bi av erd cenan karzan e
Ked xwdana w ne erzan e
Tim di destan de kuleng br e

Şeng e bi jkirina serikan
W diravan bike nav berkan
W bixwo goşt dk varikan
Vadest reht li ser zik tr e

Tebax 1993 Reşik
Gire Dersile
Hz.Muhammedin cesaret ve şecaeti

Selat ve selam Ebul-Kasım Muhammed
Selat ve selam Abdullah oĝlu Ahmed
Selat ve selam Aline ve Eshabına
Ne olur mahşerde şefaat eyle!

Senin iin yaratıldı alemler
Sen gelince kalktı hzn, elemler
Seni resmedemez asla kalemler
Ne olur mahşerde şefaat eyle!

Ay ve gneş sana oldu musahhar
Btn alem sana oldu hep izhar
İnşallah şefaatına oluruz mazhar
Ne olur mahşerde şefaat eyle!

İns cinn ve kinat Peygamberi
Sensin İslamiyetin kurtuluş nderi
Sen yaptırdın camii, mescid, minberi
Ne olur mahşerde şefaat eyle!

Hakk yolunda ok katlandın mihnete
İslamiyetle nc oldun millete
En sonunda sahip oldun devlete
Ne olur mahşerde şefaat eyle!

Adı ile yazdı Rabbim ismini
Misk anber gibi yaptı cismini
Kimseler tasvir edemez resmini
Ne olur mahşerde şefaat eyle!

Doĝumunla zlmat Nura gark oldu
Batıl gitti İslam Dini fark oldu
İslam dini kalbimize zerk oldu
Ne olur mahşerde şefaat eyle!

Dnyaya gelişin ne gzel gnd
O gnd mecusi ateşi snd
Btn putperestler deliye dnd
Ne olur mahşerde şefaat eyle!

O gece titredi sema katları
ıkıldı Kisranın btn tahtları
Sava gl taştı, kafirler şaştı
Ne olur mahşerde şefaat eyle!

Ey Abdullah oĝlu ceddi İbrahim
Sensin mmetine şefik ve rahim
Ahirette ykselmeden feryadım
Ne olur mahşerde şefaat eyle!

Kainattan nce var oldu ruhun
Ademden alnına devroldu nurun
Grlmedi asla kibr gururun
Ne olur mahşerde şefaat eyle!

Babanı grmeniz kısmet olmadı
Yetim kaldın ilelerin dolmadı
Annen rahmetlik mutluluĝu bulamadı
Ne olur mahşerde şefaat eyle!

Hsameddin Gl